Uitleg over

Hoogwater

Hoogwater is een hoge stand van het water in de rivieren of van de zee. Hoogwater kan leiden tot overstromingen.

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) volgt de waterstanden nauwlettend. Dit doen zij op basis van meteorologische gegevens van het KNMI. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld de verwachte hoeveelheid en intensiteit van de neerslag in de stroomgebieden van de rivieren. Bij (kritische) hoogwatersituaties maakt het WMCN speciale hoogwaterberichten. In het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werken Rijkswaterstaat, de waterschappen en het KNMI samen.

Stormvloed

Ook storm kan leiden tot hoge waterstanden, maar dan langs de kust. Een stormvloed is een sterke verhoging van de zeespiegel langs de kust door de wind. Het KNMI geeft stormwaarschuwingen uit en berekent de verwachte waterstanden voor de kust op basis van het astronomisch getij (eb en vloed) en de verwachte golfhoogtes onder invloed van de wind. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)  zorgt voor de stormvloedenwaarschuwingen.

Broeikaseffect

Het broeikaseffect leidt in deze eeuw onder andere tot meer en zwaardere neerslag en een zeespiegelstijging. Voor de waterhuishouding in ons land heeft dat grote gevolgen.

Meer uitleg over

  • Watertemperatuur is ook van belang voor de watersport

    Watertemperatuur

    De temperatuur van het water in de zee, rivieren en meren varieert met de seizoenen. Watertemperaturen zijn van groot belang voor energiecentrales en het milieu.
  • Kaart met de verwachte verandering van het lokale zeeniveau in het jaar 2100 ten opzichte van het niveau van 1990 (Bron: Slangen et al. 2011)

    Zeespiegelstijging

    In de twintigste eeuw is de zeespiegel ongeveer 20 centimeter gestegen. Voor Nederland is dit een van de belangrijkste gevolgen van de opwarming van het klimaat.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over