Uitleg over

Warmste jaren

Vrijwel alle jaren uit de top 10 van de warmste sinds 1901 stammen uit de laatste twee decennia. Negen van de tien warmste jaren met een gemiddelde temperatuur tussen 10,7 en 11,7 graden dateren uit de periode sinds 1999.

Niet alleen wereldwijd maar ook in Nederland waren de laatste decennia uitzonderlijk warm. Normaal (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010) is de jaartemperatuur in De Bilt 10,1 graden. Met uitzondering van 2010 en 2013 zaten we daar de laatste twee decennia (ruim) boven.

Warmterecords

Het jaar 2014 was in De Bilt met 11,7 graden veruit het warmste jaar van de meetreeks. De jaren 2006 en 2007 staan met 11,2 graden op een gedeelde tweede plaats in de meetreeks sinds het begin van de Nederlandse metingen in 1706.

Wereldwijd was 2016 mede onder invloed van de zeer sterke El Niño het warmste jaar van de meetreeks sinds 1880. De laatste jaren volgde het ene record na het andere en de 21e eeuw neemt mondiaal inmiddels 16 van de 17 warmste jaren van de meetreeks voor zijn rekening. De afgelopen dertig jaar waren volgens de Wereld Meteorologische Organisatie wereldwijd zeer waarschijnlijk de warmste periode in 1400 jaar.

Broeikaseffect

Zulke gegevens roepen de vraag op of dit verband houdt met het versterkte broeikaseffect. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties is de mondiale temperatuur aan het aardoppervlak tussen 1880 en 2012 met 0,85 graden Celsius gestegen. Het IPCC twijfelt er in zijn laatste klimaatrapport (2013) nauwelijks aan dat de klimaatverandering van de afgelopen zestig jaar grotendeels het gevolg is van door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. 

Klimaatscenario's

Bovendien bestaat er een samenhang tussen de opwarming in Nederland en de wereldwijde temperatuurstijging. Volgens het KNMI zullen veel van de huidige klimaattrends in de toekomst doorzetten. De temperatuur stijgt verder. Het meest in de winter, het minst in de lente. Op jaarbasis ligt de opwarming volgens de meest recente KNMI-klimaatscenario's in Nederland tussen 1,0 en 2,3 graden rond 2050. Dit kan oplopen tot 3,7 graden in 2085. De toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters in Bordeaux. 

Jaren Gemiddelde temperatuur in De Bilt
1981 9,2
1982 10,1
1983 10,1
1984 9,5
1985 8,5
1986 9,0
1987 8,9
1988 10,3
1989 10,7
1990 10,9
1991 9,5
1992 10,5
1993 9,6
1994 10,6
1995 10,4
1996 8,6
1997 10,3
1998 10,4
1999 10,9
2000 10,9
2001 10,4
2002 10,8
2003 10,3
2004 10,3
2005 10,7
2006 11,2
2007 11,2
2008 10,6
2009 10,5
2010 9,1
2011 10,9
2012 10,3
2013 8,9
2014 11,7
2015 10,6
2016 10,7
2017 10,9

 

Meer uitleg over

  • De eerste zachte dag met een hoogste temperatuur van 15 graden of meer valt soms al in januari of februari ©KNMI

    Zachte dagen

    Een maximumtemperatuur van 15 graden of meer wordt een zachte dag genoemd. Een temperatuur van 15 graden kan soms al in januari of februari voorkomen.
  • Aantal zomerse dagen in Nederland gemiddeld over het tijdvak 1981-2010 ©KNMI

    Zomerse dagen

    Een zomerse dag heeft een temperatuur van 25,0 graden of hoger. Mei telt in De Bilt gemiddeld (1981 tot 2010) drie zomerse dagen, juni vijf, juli negen, augustus zeven en september twee.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over