KNMI Bibliotheek

Publicaties - Publicatie met KNMI nr.1 t/m 100 (niet digitaal)

Publicatie met KNMI nummer nr. 1 ±1849 t/m nr. 100 (niet digitaal)

 • 100 Aanwijzingen tot het uitwerken en publiceren van het volledig en het verkort telegraphisch weerbericht 1905 Idem 1909
 • 99b Handleiding bij het waarnemen van den neerslag, enz. 1935
 • 99a Handleiding bij het waarnemen van den neerslag, enz. 1916
 • 99 Handleiding bij het waarnemen van den neerslag en het melden van bijzondere verschijnselen in den dampkring. 1905
 • 98a Perturbations magnétiques De Bilt, 1911 - 1930
 • 98 Jaarboek B - Aardmagnetisme . Jg. 55 - heden 1903
 • 97 Jaarboek A - Meteorologie. Jg. 55 - heden 1903
 • 96 Observations néerlandaises pour les études internationales des nuages en 1896 - 1897 1904
 • 95 Observations océanographiques et mététorologoques dans la région du courant de Guinée 1855 – 1900 Texte et tableaux. II. Atlas 1904
 • 94c Frequentie van zicht en hoogte der laagste wolken Jaargang 1 – 1937 Jaargang 4 1940
 • 94b Overzicht gemiddelde watertemperaturen in Nederland Jaargang 1 1917/20 Jaargang 37 1956
 • 94a Maandelijksch overzicht der weergesteldheid in Nederland Jaargang 8 1911
 • 94 Maandelijksch overzicht der weersgesteldheid in Nederland, deels volgens dagelijks te 8, 2 en 7 uur verrichte waarnemingen, deels volgens opteekeningen van autografen, en vergeleken met gemiddelden of uitersten van de waarden der meteorologische elementen, vroeger in dezelfde maand voorkomen. Jaargang 1 1904 Jaargang 7 1910
 • 93a Lijst van uitgaven van het KNMI, 1850 - 1912 1913
 • 93 Lijst van uitgaven van het KNMI, 1850 - 1904 1904
 • 92 Handleiding bij het waarnemen van onweders en het melden van blikseminslag 1904 1910 idem, met verbetering 1910 1934
 • 91 Grafische tabellen voor den luchtdruk-gradiënt in Nederland / C.H. Wind 1904
 • 90 Etudes des phénoménes de marée sur les côtes néerlandaises / J.P. van der Stok 1. Analyse des mouvements périodiques et apériodiques du niveau de la mer. 1904 2. Résultats d'observations faites à bord des bateaux phares Neerlandias1905 3. Tables des courants 1905 4. Les marées principales 1910
 • 89 Maandoverzicht van de weersgesteldheid te De Bilt. - April - December 1903 1904
 • 88 De regenmeter 1892
 • 87 Verkort Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek, 1899 - 1945.
 • 86 Meteorologisch Jaarboek, 1899 - 1902. Jaarboek 51 - 54.
 • 85 Bijdrage tot de kennis der getijden in de Noordzee, Noord - Hinder / J.M. Phaff 1900
 • 84 Etude sur les courants de la Mer du Nord. Noord Hinder / J.M. Phaff 1900
 • 83 The climate of the Netherlands / M. Snellen 1898
 • 82 Werte der erdmagnetischen Deklination 1500 - 1700. Und ihrer Säcular-Variation 1500 - 1850 / W. van Bemmelen 1897
 • 81 Onweders, optische verschijnselen enz. In Nederland, 1896 - 1960 /1965
 • 80 Mededeelingen uit de journalen betreffende bijzondere meteorologische verschijnselen in sommige gedeelten van den Oceaan 2e druk van pibl. No 3. 1896
 • 79 Magnetische Beobachtungen in der Schweiz, 1895 - 1897 / E. Van Rijckevorsel en W. van Bemmelen.
 • 78 De Guinea- en Aequatoriaalstroomen voor iedere maand afzonderlijk bewerkt volgens de gegevens van 2900 journalen, gehouden a/b van Nederlandsche schepen. 1895
 • 77 A magnetic survey of the Netherlands for the epoch January 1, 1891 / E. Van Rijckevorsel 1895
 • 76 Handleiding ten gebruikte bij het waarnemen van weersverschijnselen 1895
 • 75 Historisch overzicht van de aardmagnetische waarnemingen in Nederland / W. van Bemmelen 1893
 • 74 De stroomen op de Nederlandsche kust. 1890 Idem, 2e druk 1894
 • 73 Weerberichten (Weerkaartje, dagelijksche toezending bij abonnement).
 • 72 An attempt to compare the instruments for absolute magnetic measurement at different at observatories 1890 Idem: Comparison of the instruments for absolute magnetic measurement af different observatories 1898 1899 1900 1902
 • 71 Verkort Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek 1889 - 1898
 • 70 Waarnemingen in den Indischen Oceaan I. December-Februari 1989 II. Maart-Mei 1893 III. Juni-Augustus 1900
 • 69 Onweders in Nederland naar vrijwillige waarnemingen met een aanhangsel 1888 - 1895
 • 68b Stroomen en temperatuur aan de oppervlakte in Golf van Aden en den Indischen Oceaan bij Kaap Guardafui 1888
 • 68 Barometerstanden en winden in de Golf van Aden en den Indischen Oceaan bij Kaap Guardafui 1889
 • 67 Verdeling der warmte over de aarde / C.H.D. Buys Ballot 1888
 • 66 Handleiding tot het waarnemen van onweders. 1888 idem, aanhangsel 1888
 • 65 Wenken voor meteorologische waarnemingen / E. Engelenburg 1888
 • 64 Leiddraad voor hen die onweersberichten opzenden aan het KNMI 1886
 • 63 Les pertubations atmosphériques étudiées au moyen d'observations horaires 1886
 • 62 Tabellarisch overzicht der meteorologische waarnemingen van Nederlandsche en Duitsche schepen in de Chineesche Zee Quadraat 97A 1884
 • 61 Verklaring van de teekens, gebruikt tot vaststelling van de weersverschijnselen 1884
 • 60 Route voor de stoomschepen van het Kanaal naar New York en terug 1883
 • 59 Verklaring van het telegraphische weerbericht ten dienste van den landbouw enz. 1882
 • 58b Bijdrage tot de kennis van den invloed der zon op de dagelijksche beweging der magneetnaald / J.P. van der Stok 1882
 • 58a Beredeneerd register op de werken van het KNMI tot 1882 / C.H.D. Buys Ballot.
 • 57 Waarnemingen van onweders in Nederland, 1882 - 1887
 • 56 Meteorologisch Jaarboek, 1889 - 1898 Jaarboek 41 - 50.
 • 55 Meteorologisch Jaarboek, 1881 -1888. Jaarboek 33 - 40.
 • 54 Onweders, in Nederland waargenomen in 1879, 1880, 1881.
 • 53 Stoomschepen op lange lijnen. Beschouwingen naar aanleiding van het rapport der Suez - Commissie in 1859. 1879
 • 52 Meteorologisch Jaarboek. 2e gedeelte (Europa). Jaarboek 28 - 32 1876 - 1880
 • 51b Atlas samengesteld uit meteorologische waarnemingen van het schoenerschip "Willem Barentz" in 1878 -1884 1886
 • 51a Meteorologische waarnemingen en diepzee-lodingen gedaan a/b van de "Willem Barentz"in de Spitsbergen- en de Barentzzee in de zomer van 1878 1879 1880 1883
 • 50 De winden op de kust van Atjeh / P.F. van Heerdt 1878
 • 49 Maandelijksche windkaarten van den Noord-Atlantischen Oceaan / P.F. van Heerdt 1e serie : December - Mei 1877 2e serie : Juni - Novenber 18783e serie : bevattende windprocenten van 8º NB tot 14º ZB in al maanden 18794e serie : Maandelijksche windkaarten van den zuid-Atlantischen Oceaan 1884
 • 48 KNMI ET Obs.Roy. de Bruxelles: Observations météorologiques faites aux stations internationales de la Belgigues et des Pays-Bas 1887 - 1880
 • 47 Meteorologisch Jaarboek. 1e gedeelte (Nederland). Jaarboek 28 - 32 1876 - 1880
 • 46 Des hauteurs barométriques moyennes dans l'Océan Atlantique / C.H.D. Buys Ballot 1876
 • 45 Observations météorologiues des stations de second ordre dans les Pays Bas 1876
 • 44 Marche annuelle du thermomètre et du barométre en Néerlande, déduite d'observations simultanées de 1843 á 1875, en rapport avec les observations des stations normales de Copenhague, Greenwich et Paris / C.H.D. Buys Ballot 1876
 • 43 Overzicht van de winden tusschen het Kanaal, de Straat van Gibraltar en den meridiaan van 30º WL, de gemiddelde barometerstanden in den Atlantischen Oceaan en de winden en stroomen in de Straat van Gibraltar / J.E. Cornelissen 1875
 • 42 Meteorologisch Jaarboek. 1e gedeelte. Jaarboek 26 1875 2e gedeelte. Jaarboek 27 1875
 • 41 Gemiddelde barometerstand en stormen rond Afrika's zuidpunt / J.E. Cornelissen 1874
 • 40b Berichten aan zeevarenden, 2e reeks 1873
 • 40a Temperatuur van het zeewater aan de oppervlakte van het gedeelte van den Noord Atlantischen Oceaan, gelegen tusschen 30º - 52º NB en 0º - 50º WL / J.E. Cornelissen 1872
 • 39b De temperatuur aan de oppervlakte van het zeewater rond Afrika 's zuidpunt / J.E. Cornelissen 1872
 • 39a The temperature of the sea at the surface near the south point of Africa / J.E. Cornelissen 1872
 • 38 A sequel to the "Suggestions" / C.H.D. Buys Ballot 1873
 • 37 Suggestions on a uniform system of meteorological observations / C.H.D. Buys Ballot 1872
 • 36 Routes voor stoomschepen van Aden naar Straat Sunda en terug 1871 idem 1881idem, tussen Aden en Ned. O.-Indië 1888 idem, voor elke maand afzonderlijk 1891
 • 35 Zeilaanwijzingen van Java naar het Kanaal / J.E. Cornelissen I. 1868 II 1870
 • 34 Het voorspellen van nachtvorst / P.C. Visser (naar C. Lang) 1882
 • 33 De invoering en verklaring van den aëroklinoscoop / C.H.D. Buys Ballot 1868
 • 32 Mededeelingen uit de journalen aangaande bijzondere meteorologische verschijnselen, havens, banken, enz. In sommige gedeelten van den Oceaan, als uitkomsten van wetenschap en ervaring / J.E. Cornelissen 1867
 • 31 Meteorologisch Jaarboek . 2e gedeelte (Europa). Jaarboek 17 - 25 1865 - 1873
 • 30 Meteorologisch Jaarboek. 1e gedeelte (Nedeland) . Jaarboek 17 - 25 1865 - 1873
 • 29b Toelichting van de gronden, waarop stormen verwacht worden en waarop het hijschen van stormensignalen steunt / C.H.D. Buys Ballot 1864
 • 29a reizen door de Chineesche Zee en het W. gedeelte van den Noord Pacific en onderzoek aangaande winden, zeestromen, enz. / A.M.J. van Asperen 18631e deel 2e dr. 1879 2e deel - 1e dr. 1876
 • 28 De wet der stormen getoets aan latere waarnemingen als eene uitkomst van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomen in sommige gedeelten van den Oceaan / K.F.R. Andrau 1862
 • 27 Verzameling van kaarten inhoudende eene procentsgewijze opgave omtrent storm, regen, donder en mist, grootendeels getrokken uit de jongste waarnemingen onzer Nederlandsche zeelieden
 • 26 Reizen van Australië naar Java . Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestromen in sommige gedeelten van den Oceaan / K.F.R. Andrau 1e druk 1862 2e druk 1872
 • 25 Weersgesteldheid in Nederland. Overdruk uit het Jaarboek, 1861 - 1865.
 • 24 Onderzoek met den zeethermometer, als uitkomsten van wetenschap en ervaring, aangaande de winden en zeestroomen in sommige gedeelten van den Indischen Oceaan / K.F.R. Andrau 1861
 • 23 Het klimaat van Nederland, 2 dln. / F.W.C. Krecke 1861
 • 22 Sur la marche annuelle du thermométre et du barométre en Néerlande et en divers lieux de l 'Europe déduite d'observations simultanées de 1849 á 1859 . Publiée par l 'Académie Royale des Sciences á Amsterdam / C.H.D. Buys Ballot 1861
 • 21 Maandelijksche zeilaanwijzingen van het Kanaal naar Java, als uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestromen in sommige gedeelten van den Oceaan / K.F.R. Andrau 1877
 • 20 Algemeene windkaart, samengestelde uit Amerikaanse en Hollandsche waarnemingen / K.F.R. Andrau. 1860
 • 19 Eenige regelen voor aanstaande weersveranderingen in Nederland, voornamelijk in verband met de dagelijksche telegraphische seinen / C.H.D. Buys Ballot. 1860
 • 18 Reizen in den Indischen Oceaan / J. van Gogh 1859
 • 17 Maandelijksche zeilaanwijzingen van Java naat het Kanaal, als uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomen in sommige gedeelten van den Oceaan / J. van Gogh 1859
 • 16 Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestromen in sommige gedeelten van den Oceaan. Snijpunten van Java naar het Kanaal / J. van Gogh 1858
 • 15b Notice sur les observations météorologiques faites dans les Pays-Bas et dans ses possessions aux Indes Orientales et Occidentales et sur la méthode suivie à l 'Institut Météorologique Royal des Pays-Bas dans le calcul des observations / F.W.C. Krecke 1858
 • 15a (zonder kaarten) Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestromen in sommige gedeelten van den Oceaan. Reizen naar Australië en rond Kaap Hoorn / J. van Gogh 1857
 • 14 Berigt omtrent uitkomsten uit de journalen der haringschepen, 1856-1863.
 • 13 Maury 's windkaart voor het oostelijke gedeelte van den Noorder Atlantischen Oceaan, vermeerderd met Hollandse gegevens door den Opperstuurman H. Eijsbroek 1856
 • 12 Maury ' s passaatkaart van den Atlantische Oceaan, vermeerderd met Hollandsche gegevens door den 1t.t.z. K.F.R. Andrau 1856
 • 11 Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomen in sommige gedeelten van den Oceaan. Snijpunten van het Kanaal naar Java. Uitg. 1855, 2e ed. 1856
 • 10 De waarneming van de temperatuur van het zeewater nuttig voorde zeevaart, vooral ter verkrijging van eene betere kennis aangaande de stroomen van den oceaan / C.H.D. Buys Ballot 1855
 • 9 Meteorologische waarnemingen in Nederland en zijne bezittingen en afwijkingen van temperatuur en barometerstand op vele plaatsen in Europa 1855-1864. Jaarboek 7 - 16.
 • 8 Getijtafels Noord-Hinder 1854 1854
 • 7 Meteorologische waarnemingen in Nederland en op andere plaatsen in Europa 1853, 1854. Jaarboek 5 1854 Jaarboek 6 1855
 • 6 Het universeel extract-journaal met verklaring ten gebruike van de
 • Ned. Zeelieden. 1e druk 1853 6e druk 1889
 • 5 Meteorologische waarnemingen in Nederland en afwijkingen der temperatuur en barometerhoogte ook op enkele plaatsen buiten Nederland 1852. Jaarboek 4 / C.H.D. Buys Ballot 1852
 • 4 Meteorologische waarnemingen in Nederland 1851 met aanwijzing van de afwijkingen der weersgesteldheid van den gewonen gang. Jaarboek 3 / C.H.D. Buys Ballot 1852
 • 3 Windwaarnemingen in Nederland gedurende de jaren 1849 en 1850 bijeenverzameld en behoorende bij no. 2 / F.W.C. Krecke 1851
 • 2 Uitkomsten der meteorologische waarnemingen gedaan in 1849 en 1850 te Utrecht en op eenige andere plaatsen in Nederland. Jaarboek 1-2 / C.H.D. Buys Ballot 1851
 • 1 Description de l'Observatoire météorologique et magnétique à Utrecht / F.W.C. Krecke 1849