KNMI Bibliotheek

Sinds de oprichting van het KNMI in 1854 wordt in de bibliotheek literatuur verzameld op het gebied van: meteorologie, klimatologie, (fysische) oceanografie en geofysica -met name seismologie.

De omvang van deze verzameling bedraagt zo’n 180.000 boeken en de inhoud hiervan is divers; van theoretische naslagwerken tot publicaties met data. Bent u geïnteresseerd in iets uit onze collectie? U kunt contact opnemen via ons contactformulier.

Het KNMI ontwikkelde samen met WOW-NL en GLOBE ook lesmateriaal voor basis- en middelbaar onderwijs. Het lesmateriaal vindt u hier en is vrij te gebruiken voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden.