KNMI'14 Klimaatscenario's - Kerncijfers

Kerncijfers van de KNMI'14-klimaatscenario's

Volgens de KNMI'14-klimaatscenario's worden de zomers rond 2050 1 tot 2,3 °C warmer. In de winter neemt de gemiddelde neerslag tussen de 3 en 17 procent toe terwijl de zeespiegel rond 2050 tussen de 15 tot 40 cm is gestegen. In de scenariotabel zijn meer van dit soort kerncijfers van de KNMI'14-klimaatscenario's te vinden.

De scenariotabel geeft van elk scenario de kerncijfers voor een groot aantal variabelen en indicatoren van klimaatverandering voor Nederland. De kerncijfers worden gepresenteerd voor een tijdshorizon in de toekomst naar keuze.

De scenariotabel voor 2030 is niet rechtstreeks te vergelijken met de tabellen voor 2050 en 2085. Er is één 2030-scenario ontwikkeld, terwijl voor 2050 en 2085 vier scenario’s zijn gegeven, die de vier hoekpunten aangeven waarbinnen de klimaatverandering zich waarschijnlijk zal voltrekken.

Kerncijfers