Droogtemonitor

Op deze pagina staat informatie over neerslag en verdamping. Onderaan staan verwijzingen naar aanvullende informatie. In het najaar wordt de potentiele referentiegewasverdamping klein en is dan vrijwel altijd verwaarloosbaar ten opzicht van de hoeveelheid regen. Het potentiele neerslagtekort zoals berekend door het KNMI heeft dan geen toevoegde waarde meer in de droogtemonitoring. Om die reden wordt de berekening van het potentiele neerslagtekort en het doorlopend potentieel neerslagoverschot ieder jaar per 30 september gestopt.

Actueel Neerslagtekort met 15 daagse verwachting

Neerslagtekort

Neerslaghoeveelheid tot nu toe deze maand