Droogtemonitor

Er was de afgelopen zomer sprake van een uitzonderlijke droogte in ons land. Op deze pagina werd relevante informatie over neerslag en verdamping bijeengebracht. In het najaar wordt de potentiele referentiegewasverdamping klein en is dan vrijwel altijd verwaarloosbaar ten opzicht van de hoeveelheid regen. Het potentiele neerslagtekort zoals berekend door het KNMI heeft dan geen toevoegde waarde meer in de droogtemonitoring. Om die reden wordt de berekening van het potentiele neerslagtekort en het doorlopend potentieel neerslagoverschot ieder jaar per 30 september gestopt. Op deze pagina is de meest relevante droogte informatie van het KNMI samengebracht. Onderaan de pagina staan verwijzingen naar aanvullende informatie.

Actueel Neerslagtekort met 15 daagse verwachting

Doorlopend potentieel neerslagoverschot

Neerslaghoeveelheid tot nu toe deze maand