Windrozen van de Nederlandse hoofdstations

Langjarig gemiddelde (1981-2010)