Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van woensdag 26 april tot maandag 08 mei

Synoptische ontwikkeling:

Tussen een hoog ten zuiden van IJsland en een lagedrukgebied boven Scandinavië staat een langgerekte noordelijke stroming waarin steeds koudere lucht over West-Europa uitstroomt. Het hogedrukgebied beweegt zuidwaarts en gaat samen met een hoog nabij Oost-Canada, terwijl het lagedrukgebied oostwaarts trekt. In de tweede helft van de week koerst een lagedrukgebied nabij Groenland richting IJsland en blijft hier rondtollen. Bijbehorende storingen bereiken dan van tijd tot tijd het aandachtsgebied. Tegelijkertijd bouwt een hogedrukgebied op boven Scandinavië, dat in de tweede helft van volgende week ons weerbeeld gaat bepalen.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De onzekerheid is de komende week klein. De koude oplossing zoals hierboven geschetst zit in het gehele ensemble. In het volgende weekend neemt de onzekerheid toe, maar de trend is overduidelijk eentje van hogere temperaturen en minder neerslag. Dit is al een aantal runs aan de orde. De warme oplossingen zijn in de EC-clusterscenario's zichtbaar als geblokkeerde situaties met een hoogterug boven Europa. De exacte locatie ervan bepaalt hoeveel het opwarmt in de eerste week van mei.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Geregeld regen(buien) en temperaturen (ruim) onder het langjarig gemiddelde.

Samenvatting EPS-periode:

De kans op regen(buien) neemt af naar 30% en de maximumtemperaturen lopen op naar waardes boven normaal (40-50% kans op warmer dan 20°C).

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 24/04/2017 04.35 uur LT