Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zaterdag 20 juli tot donderdag 01 augustus

Synoptische ontwikkeling:

De stroming is zuidwestelijk. Een lagedrukgebied op de Atlantische Oceaan tussen Schotland en IJsland trekt opvullend naar Scandinavië. Zaterdag trekt een randstoring over Schotland noordoostwaarts, bij ons passeert een frontaal systeem. Maandag en dinsdag trekt een opbouwend hoog van Midden-Europa naar de Baltische staten of Scandinavië. Wij komen dan in zeer warme continentaal tropische lucht. Na woensdag worden de verschillen groter en komt er in een toenemend aantal leden een uitloper van het Azorenhoog boven West-Europa, in ongeveer 40% komt er een NW-ZO georiënteerde hoogtetrog boven West- of Zuidwest Europa te liggen, al dan niet met een (blokkerend) hoog boven Noord- of Oost-Europa.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Zaterdag is er een duidelijk signaal voor neerslag (ca 80% kans op meer dan 3 mm, ca 30% kans op meer dan 10 mm), in het oosten lijkt sterke convectieve activiteit (CAPE tot 1000 J/kg met een 0-6 km windschering van 30-50 kn) mogelijk, al is de situatie nog onzeker. Van maandag tot en met woensdag is de uitvoer eenduidig in het synoptisch verloop en in circa 80% van de leden ligt zowel de maximum- als minimumtemperatuur 3 graden of meer boven de normaal. Hierbij is nog niet meegenomen dat de maximumtemperatuur in vergelijkbare omstandigheden (droog, zonnig hogedrukweer) 1-2 graden hoger uitkomt dan in de EC uitvoer. Na woensdag neemt de spreiding in de temperatuur sterk toe. Het aantal zeer warme leden neemt af naar ongeveer 25%. Het aantal cyclonaal beïnvloede leden (hoogtetrog boven West-Europa) is duidelijk toegenomen ten opzichte van de vorige uitvoer. De onzekerheid wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied dat op de Oceaan langs 50° NB oostwaarts trekt en al dan niet een cyclonale afsnoering in zuidelijke of zuidoostelijke richting vormt. In de leden waarin het laag oost- of noordoostwaarts trekt vormt zich daarna een nieuwe uitloper van het Azorenhoog boven West-Europa.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Zaterdag vrij warm en grote kans op regen, in het oosten onweersbuien, zondag nog een enkele bui. Na het weekeinde overgang naar zonnig en warm tot zeer warm weer.

Samenvatting EPS-periode:

De kans op zeer warm weer neemt af naar ongeveer 25%. De kans op neerslag neemt toe naar ongeveer 40%.

Paraaf meteoroloog: Huiskamp

Uitgifte: 18/07/2019 02.06 uur LT