Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zondag 26 maart tot vrijdag 07 april

Synoptische ontwikkeling:

Aanvankelijk is er sprake van een diffluente blokkade met een hoogterug boven UK en een hoogtelaag boven Iberisch Schiereiland. In de loop van volgende week trekt het hoogtelaag noordwestwaarts en wordt opgenomen in de zonale stroming. Hierdoor blijft een hoogterug over boven West-Europa. Hierdoor krijgt de stroming geleidelijk een zuidelijke, later een zuidwestelijke component en wordt de aangevoerde lucht warmer. Vanaf het weekend van 1/2 april zien we dat de hoogterug verzwakt en de zonaliteit voorzichtig terugkeert

Modelbeoordeling en onzekerheden:

In het EPS zien we duidelijk de evolutie eenduidig beschreven tot einde volgende week. Daarna wordt de verwachting onzekerder. We zien dat ongeveer 30 leden toch een overgang laten zien naar een zonale stroming met wisselvallig weer, de andere 20 leden laten min of meer een handhaving zien van de genoemde hoogterug. In de diverse puntverwachtingen zien we het beeld ook verdisconteerd: In loop van volgende week geleidelijke stijging van de maxima bij een rustig en droog zonnig voorjaarsweertype met een grote dagelijkse gang. De pluimen vertonen een smalle bandbreedte. Vanaf begin April zien we een toename van de onzekerheid in temperatuur en neerslagkansen vergroten.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Vrij zonnig, rustig en droog voorjaarsweer met een geleidelijke stijging van de maxima.

Samenvatting EPS-periode:

Ongeveer 60% op een overgang naar een wisselvalliger weertype met meer bewolking en soms wat regen. Ongeveer 40% kans op een aanhouden van het rustige voorjaarsweer.

Paraaf meteoroloog: diepevee

Uitgifte: 24/03/2017 03.48 uur LT