Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zaterdag 19 augustus tot donderdag 31 augustus

Synoptische ontwikkeling:

Een (hoogte)laag ligt zaterdag voor de Noorse kust, met ons land met een cyclonale bovenstroming. Begin volgende week trekt het hoogtelaag over Scandinavië noordwaarts weg en volgt een hoogterug, waarvan de as in de nacht naar dinsdag passeert. Een nieuw en minder diep hoogtelaag, op maandag ten noordwesten van Ierland, komt halverwege volgende week boven de Noordzee te liggen en trekt daarna naar Scandinavië. Daarna lijkt zich een enigszins meanderende westcirculatie in te zetten, waarin zaterdag de 26e een trog passeert. Het aandachtsgebied bevindt zich het grootste deel van de periode in een maritiem polaire luchtsoort. Uitzondering hierop is de warme sector waarin het aandachtsgebied in de loop van maandag belandt, behorend bij een grondlaag nabij Ierland. Woensdag overdag passeert het koufront, op donderdag gevolgd door een backbentocclusie.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De timing waarop de as van de hoogterug rond maandag/dinsdag passeert loopt wat uiteen in de clusters. Op dinsdag heeft ongeveer de helft van de berekeningen de hoogterug nog boven ons land, in de andere helft bevindt het aandachtsgebied zich juist onder of aan de oostflank van een hoogtetrog. Vooral op woensdag en donderdag zien we een grote spreiding in de temperatuur en de windrichting, afhankelijk van de timing van het koufront. Vanaf zondag de 27e lopen de berekeningen synoptisch dermate uiteen dat er maar liefst 7 clusters nodig zijn.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Eerst vrij koel met op zaterdag nog enkele buien. Begin volgende week overwegend droog, geregeld zon en oplopende temperaturen.

Samenvatting EPS-periode:

De dagelijkse neerslagkans neemt toe naar ca. 60%. Daarbij is de kans op temperaturen rond of iets beneden het langjarig gemiddelde groot (70-80%).

Paraaf meteoroloog: haklande

Uitgifte: 17/08/2017 04.33 uur LT