Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zondag 01 november tot vrijdag 13 november

Synoptische ontwikkeling:

Een complex laag nabij IJsland beïnvloedt zondag het weer in onze omgeving. Aanvankelijk is de aangevoerde lucht polair van origine, maar in de loop van de dag passeert een warmtefront onze omgeving waardoor ons land vanaf dat moment te maken heeft met aanvoer van (zeer) zachte lucht. Een randstoring ontwikkelt zich boven de Atlantische Oceaan en trekt op maandag 2 november ruim ten noorden van onze omgeving langs wat leidt tot een verdichting van de drukgradiënt in onze omgeving. In een minderheid van de members ontwikkelt deze randstoring zich tot een actief lagedrukgebied dat in noordoostwaartse richting over Ierland en Schotland koerst. Het polaire front passeert maandag onze omgeving waarbij de dauwpunten dalen van 15 graden Celsius op maandag naar 5 graden Celsius vanaf dinsdag. Een hoogtetrog trekt op dinsdag en woensdag oostwaarts over onze omgeving waarna het weer stabiliseert als in de bovenlucht hogedruk de overhand krijgt. Aan de grond komt vanaf die tijd een hoog boven of net oost van onze omgeving te liggen. Vanaf 8 november beweegt in een beperkt deel van de members de hoogterug oostwaarts waardoor frontale systemen ons land weer kunnen bereiken.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Zondag en maandag een grote kans (70-80%) op regen ten gevolge van de overtrekkende frontale systemen. Maandag is de kans op zware windstoten langs de kust en iets verder landinwaarts vrij groot (60-70%) wegens de noord langstrekkende randstoring. Tot en met maandag 2 november bevindt ons land zich in de warme sector. De temperaturen liggen dan (zeer) ruim boven de normaal voor de tijd van het jaar met op maandag temperaturen die in de zuidoostelijke helft mogelijk oplopen tot 20 graden (ca. 60% kans). Na passage van de randstoring komt onze omgeving in de polaire lucht terecht en liggen de maximumtemperaturen vanaf dat moment rond de normaal. Er kunnen op 3 en 4 november enkele buien vallen (40% kans) op de passerende hoogtetrog. Daarna neemt wegens de hogedrukinvloed de neerslagkans af naar 10%. De minimumtemperatuur zou vanaf 5 november in enkele wolkenloze nachten dicht bij nul uit kunnen komen. Tevens is er dan op enkele dagen een duidelijke kans op dichte mist aanwezig. Vanaf 8 november neemt in een beperkt deel van de leden de invloed van lagedruk weer toe waardoor de neerslagkans rond de 30-40% komt te liggen, de kans op temperaturen die boven de normaal liggen neemt dan toe naar zo'n 40-50%.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Zondag en maandag zeer zacht, perioden met regen en vooral op maandag mogelijk veel wind. Vanaf dinsdag dalende temperaturen, zonnige perioden en een afnemende neerslagkans.

Samenvatting EPS-periode:

Aanvankelijk droog en zonnige perioden. Daarna meer bewolking en mogelijk wat regen (30-40%). De temperatuur ligt rond normaal, later in de periode mogelijk iets boven normaal.

Paraaf meteoroloog: schaikm

Uitgifte: 30/10/2020 04.30 uur LT