Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zondag 02 april tot vrijdag 14 april

Synoptische ontwikkeling:

Zondag 2 april vormt zich een krachtige hoogterug van Ierland naar de Noorse Zee die verbinding maakt met een hoog boven Scandinavie. Aan de grond vormt zich boven het Noordzeegebied een omvangrijk, vlak hoog. Het lagedrukgebied trekt zondag 2 april richting de Alpen. De rug-as trekt begin volgend week langzaam oostwaarts, maar boven de oostelijke Oceaan vindt vrij snel nieuwe hogedruk-opbouw plaats. Aan de oostflank van het hoog trekken rond woensdag 5 april enkele troggen zuidoostwaarts die mogelijk ons aandachtsgebied beïnvloeden. Aan het einde van de volgende week breidt een hoog zich uit richting de Noorse Zee en Scandinavie. De gehele periode bevinden we ons in polaire lucht met relatief lage temperaturen.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De overgang naar een geblokkeerd regime in de loop van het weekeinde is nog steeds consistent aanwezig. Onzekerheid zit vooral in de ontwikkeling op/rond woensdag 5 april. Aan de (noord)oostflank van de Atlantische hoogterug trekken dan mogelijk enkele kortgolvige troggen zuidoostwaarts. We zien dit terug in de diverse clusters/scenario's, de neerslagkansen liggen dan tijdelijk op ca. 30%. Tegen of in het weekeinde van 8/9 april breidt het hoog zich uit richting de Noorse Zee en Scandinavie. Overwegend bevindt ons aandachtsgebied zich aan de (zuid)oostflank van de rug met temperaturen beneden het langjarig gemiddelde. Begin volgende week zijn er vrij grote kansen op minimumtemperaturen onder nul, in de oostelijke helft is de kans ruim 90%. De positie van het hogedrukgebied wordt later volgende week steeds onzekerder. Een meerderheid, rond 70%, heeft het hoog (net) ten noorden van ons land met een voorkeur voor een windrichting tussen noord en oost.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Overgang naar overwegend droog, vrij koud weer met zonnige perioden en 's nachts in opklaringen lichte vorst.

De kans op uitgifte van waarschuwingen is vooralsnog klein.

Samenvatting EPS-periode:

Grote kans (70-80%) op voortzetting van het overwegend droge weertype. Aanvankelijk liggen de maximumtemperaturen onder het langjarig gemiddelde. Later in de periode wordt het waarschijnlijk wat warmer.

Paraaf meteoroloog: buscher

Uitgifte: 31/03/2023 04.44 uur LT