Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van donderdag 23 september tot dinsdag 05 oktober

Synoptische ontwikkeling:

Aanvankelijk bevindt ons land zich aan de noordflank van een gordel van hoge druk van de Atlantische Oceaan via Frankrijk naar de Balkan. Komend weekend verplaatst het zwaartepunt van het hoog zich via de Noordzee naar de Noorse Zee. Een hoogterug trekt dan noordoostwaarts over ons gebied. Tegelijkertijd komt een omvangrijk laag boven het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan te liggen. Dit laag krijgt in de loop van het weekend en volgende week meer invloed op ons weer. De stroming blijft meanderen met van tijd tot tijd neiging tot rugvorming boven het Europese continent.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Komend weekend wordt de stroming aflandig en kan warmere lucht over onze omgeving uitstromen. Zondagmiddag kan de middagtemperatuur in het zuiden plaatselijk rond 25°C uitkomen. In de loop van zondag neemt vooral in het zuiden de kans op enkele regen- of onweersbuien toe, maar dit lijkt voorlopig geen aanleiding te zullen geven tot code geel. In de eerste helft van de volgende week dalen de temperaturen waarschijnlijk weer naar rond normaal, hoewel de onzekerheid in de temperatuurverwachting dan wel toeneemt. In de eerste week van oktober neemt de kans op temperaturen beneden normaal toe naar ca. 60%.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Perioden zon, overwegend droog en vrij warm met middagtemperaturen oplopend naar ca. 23°C in het weekend. Begin volgende week neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.

Er worden geen waarschuwingen verwacht.

Samenvatting EPS-periode:

Grote kans (ca. 60%) op een wisselvallig weertype met maxima spoedig rond het langjarig gemiddelde. Er is ca. 40% op een stabieler en droger weertype. De kans op maximumtemperaturen beneden normaal neemt later in de periode toe naar 60%.

Paraaf meteoroloog: haklande

Uitgifte: 21/09/2021 04.09 uur LT