Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van vrijdag 03 april tot woensdag 15 april

Synoptische ontwikkeling:

Aan het begin van de periode bevindt ons land zich in een noordwestelijke stroming met een aanvoer van polaire lucht tussen een laag boven Finland en een opbouwend hoog boven de Golf van Biskaje. Een opbouwende hoogterug trekt in het weekend over vanaf de Atlantische Oceaan via ons land naar Centraal Europa en blijft daar dan liggen. In het grondpatroon zien we dit terug in het hoog dat vanaf de Golf van Biskaje via ons land naar oost Europa en blijft daar dan liggen. Dit zorgt er voor dat de stroming naar zuidwestelijke richting draait, waardoor de aangevoerde lucht significant zachter wordt. Op maandag weet een frontale zone ons land te bereiken; daarna houdt het hoog deze op afstand van ons land.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De ontwikkelingen tot in het weekeinde van 4-5 april zijn in grote lijnen eenduidig. Tot het weekeinde bevindt het aandachtsgebied zich in de koude lucht, hoewel de nachten wat minder koud zijn, De nacht naar zaterdag opnieuw grote kans op vorst, daarna laat vrijwel het gehele EPS een warmer weertype zien. Ten opzichte van de gisteren ligt in de de operationele run het hoog op langere termijn wat dichter bij ons land, waardoor storingen ons niet weten te bereiken, waar dat gisteren wel het geval was. In het EPS is de kans op wisselvallig weer op langere termijn iets afgenomen (60% nu). Tegelijk is de onzekerheid in de temperatuurverwachting nog steeds groot.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Perioden met zon, vrijdag kans op een bui, in het weekend droog. De maximumtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 10 graden, vanaf zondag duidelijk hoger. Na het weekeinde toenemende kans op neerslag.

Samenvatting EPS-periode:

Aanvankelijk een zacht weertype, waarbij de kans op wisselvallig weer ongeveer even groot is als de kans op een droger weertype. In de loop van de periode grote onzekerheid in de temperatuurverwachting.

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 01/04/2020 08.53 uur LT