Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van dinsdag 24 juli tot zondag 05 augustus

Synoptische ontwikkeling:

De as van een hoogterug van de Balearen naar Denemarken passeert ons land van west naar oost in de nacht naar dinsdag, waardoor er op hoogte steeds warmere lucht aangevoerd wordt. Snel daarna ontstaat er op 500 hPa een smalle gordel van hoge geopotentiaal die zich uitstrekt van het Iberisch Schiereiland naar Finland. Hierdoor is de bovenstroming niet heel krachtig, maar met het opdringen van een Atlantisch lagedrukgebied neemt deze net ten westen van ons land wel in kracht toe. Aanstaande zaterdag nadert een koufront, dat in de operationele run op zondag weet te passeren. Op dinsdag nadert een volgend frontaal systeem dat hoort bij een lagedrukgebied dat ingevangen wordt door het eerdergenoemde laag.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Grootschalig gezien laten de EC-clusterscenario's t/m +360 (5 augustus) slechts blokkades zien boven Europa. Met name boven Noord-Europa is een grote positieve anomalie te zien in de 500 hPa geopotentiaal. Dit is in lijn met de EC-maandverwachting van donderdag j.l., die nog enkele weken positieve temperatuurafwijkingen van 3-6°C voorziet in ons land en voor komende week in het zuidoosten zelfs afwijkingen van 6-10°C berekent. Dat laatste zien we al een aantal runs duidelijk terug. In het oosten van het land is de kans op 34-36°C in de tweede helft van de week circa 40%. De minima komen in de nachten dan niet meer beneden de 20°C en met name de nacht naar vrijdag lijkt de afkoeling z'n betekenis nauwelijks waardig. Het waarschuwingscriterium van 3 dagen op rij Tx>30 en Tn>18 wordt op basis van deze run woensdag, donderdag en vrijdag vrijwel zeker gehaald in het oosten en zuidoosten. Ten opzichte van het zomerweer van de laatste weken/maanden zal komende week in veel opzichten anders aanvoelen. Een manier om het te duiden is door te kijken naar de zogenaamde Wet Bulb Globe Temperature, een van de meest gebruikte hittestressindices. De WBGT is een waarde die probeert in te schatten wat het effect is van temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en zonnestraling op mensen. Het blijkt dat ten opzichte van gisteren de WBGT donderdag a.s. een graad of 3 hoger ligt in het oosten van het land. De benaderde waarde van circa 25/26°C ligt nog beneden de voorgeschreven grenzen (die rond 29°C liggen). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een grote dauwpuntsdepressie van circa 20°C. In het westen van het land is deze kleiner, maar wordt het weer minder warm waardoor de WBGT niet veel afwijkt van de waardes in het oosten. Deze run wijkt iets af van de voorgaande runs voor wat betreft het doorkomen van fronten. Niet alleen in de oper gebeurt dat, maar ook in een groter deel van het ensemble. Dat wil echter niet zeggen dat er een einde komt aan de warmte en droogte. De grootste hitte lijkt iets getemperd te worden, maar een echte omslag is nog ver weg. Het hittegolfgetal van Tijm wordt berekend door van de reeks van dagen met een maximumtemperatuur boven de 25 graden alle waarden boven de 25 graden bij elkaar op te tellen. Een temperatuur van 25,6°C draagt 0,6 bij aan het hittegolfgetal, een temperatuur van 31,2°C draagt 6,2 bij. De nummer 1 in de ranglijst is de hittegolf die eindigde op 9 juli 1976 met een hittegolfgetal van 96,3 in De Bilt. In het zuidoosten en oosten lagen die waardes nog flink hoger. Op basis van dit EPS is de kans op een top3-notering voor de Bilt zelfs licht toegenomen (28% bij een gemiddelde bias van 1 graad in Tx). Voor het oosten is die kans iets kleiner geworden, nu 64%.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Zonnig, vrijwel overal droog en iedere dag warmer. Op steeds meer plaatsen tropisch warm, in de tweede helft van de week in het oosten en zuidoosten mogelijk 36°C. De minima komen dan op veel plaatsen niet meer beneden de 20°C. In stedelijke gebieden liggen de temperaturen zowel overdag als 's nachts nog enkele graden hoger. Aan de kust is er in de tweede helft van de middag kans op iets lagere temperaturen door wind van zee.

Samenvatting EPS-periode:

Aanhoudend zomers tot tropisch warm, maar wel een toenemende kans op onweersbuien en lagere maxima. Met name in de kustgebieden neemt de kans op normale maxima toe naar 30%.

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 22/07/2018 01.29 uur LT