Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zondag 23 januari tot vrijdag 04 februari

Synoptische ontwikkeling:

Het hogedrukgebied dat actueel boven Zuid-Ierland ligt, is op zondag boven Het Kanaal aangekomen en verplaatst zich in de loop van zondag naar Duitsland. Vanaf dinsdag verplaatst het zwaartepunt van het hoog zich via Het Kanaal zuidwestwaarts naar het zeegebied ten noordwesten van Portugal. Daardoor komt er bij ons een west- tot noordweststroming op gang en kunnen vanaf donderdag ook af en toe fronten, behorend bij lagedrukgebieden boven Noord-Europa, in afgezwakte vorm passeren. Richting het weekend van 29/30 januari lijkt het hoog weer dichterbij te komen, maar is er ook een toenemend aantal oplossingen dat de Noord-Europese lage druk juist meer invloed laat krijgen. Begin februari is er een voorkeur voor lage druk boven Noord-Europa en hogedrukgebieden ten westen of zuiden van onze omgeving, maar waarschijnlijk wel op een dusdanige afstand dat er dan geregeld frontale zones kunnen overtrekken.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Onder invloed van het naderende hoog nemen begin volgende week de mistkansen tijdelijk toe: vooral de zuidelijke helft (dichter bij het hoog) maakt maandag en dinsdag een redelijke kans op mist, waarbij het regionaal tot dichte mist zou kunnen komen (30-60% kans). De kans op lichte vorst in de nacht is dan vergelijkbaar met de mistkans. In de loop van dinsdag en woensdag neemt de west- tot noordwestelijke stroming weer wat toe en neemt zowel de mistkans als de kans op lichte vorst in de nacht en ochtend af. Vanaf donderdag 27 januari neemt de stroming verder toe en is er in het noorden van het land dagelijks zo'n 20% kans op zware windstoten. Tot en met dinsdag is de neerslagkans klein en/of zijn de neerslaghoeveelheden zeer beperkt, daarna neemt de dagelijkse neerslagkans toe naar 30% en later naar 50-60%.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Rustig en meest droog weer met vrij veel bewolking en begin volgende week vooral in de zuidelijke helft kans op mist. Aan het einde van de periode wordt het wisselvalliger. De temperatuur ligt enkele graden boven het langjarig gemiddelde.

Begin volgende week is er een redelijke kans op code geel voor plaatselijk dichte mist, vooral in de zuidelijke helft van het land.

Samenvatting EPS-periode:

Een grote kans (70%) op een voortzetting van het licht wisselvallige weer met temperaturen iets boven normaal.

Paraaf meteoroloog: haklande

Uitgifte: 21/01/2022 05.07 uur LT