Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van donderdag 21 november tot dinsdag 03 december

Synoptische ontwikkeling:

Tot en met zaterdag 23 november bevinden we ons aan de oostflank van een lagedrukgebied dat blijft rondtollen ten westen van Groot-Brittannië. In de bovenlucht bevindt zich een vrij diep uitgezakte hoogtetrog eveneens ten westen van Groot-Brittannië, waardoor de stroming zowel aan de grond als op hoogte voortdurend een sterke zuid-component heeft. Hierdoor wordt er geleidelijk zachtere lucht aangevoerd. Vrijdag ontstaat er een randstoring aan de zuidflank van dit laag, welke uitdiept en tijdens het weekeinde het Middellands Zeegebied in trekt. Hierdoor wordt de stroming tijdelijk oostelijk, alvorens deze zondag opnieuw naar zuid draait onder invloed van een volgend lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan. Dit markeert eigenlijk het begin van een zonale stroming in Noordwest-Europa, onder invloed van een omvangrijk lagedrukgebied ten westen van Groot-Brittannië. Hierdoor krijgen we opnieuw te maken met een zuid- tot zuidwestelijke stroming, waarin verschillende storingen ons zullen schampen of passeren. Zijn er dan nog andere mogelijkheden? Het ensemble laat eigenlijk weinig variatie toe, wel zijn er leden die gaan voor een meer westelijke of zelfs noordwestelijke stroming (uiteindelijk zo'n 30%) . Dit komt omdat in deze ENS-leden het zwaartepunt van de lagedruk meer boven Noord-Europa terecht komt en de hogedruk bij de Azoren zich uitbreidt over Centraal-Europa.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Tot en met het weekeinde is de onzekerheid vrij klein en doordat de invloed van het laag zich niet ver genoeg uitstrekt richting onze omgeving, resulteert de grootschalige stroming bij ons in een relatief stabiel en droog weerbeeld. Door de aanvoer van zachtere lucht zullen de temperaturen heel geleidelijk oplopen, van temperaturen beneden normaal naar temperaturen boven normaal. De neerslagkansen zijn in deze periode klein en variëren van circa 10% in de komende dagen tot 30% in het weekeinde. Volgende week wordt het weerbeeld wisselvallig als in een zuid- tot zuidwestelijke stroming de ene na de andere storing kan passeren, met elke dag kans op regen of buien (dagelijkse neerslagkansen 70-90%) bij temperaturen (ruim) boven normaal. Ook zijn er dan kansen op duidelijk meer wind, wanneer randstoringen dichter bij onze omgeving kunnen komen. De onzekerheid lijkt duidelijk groter maar dit is vooral het gevolg van de verschillen in timing van het passeren van de storingen. Tegen het einde van volgende week zien we in 30% van de leden een minder zacht en wisselvallig weerbeeld.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Meest droog en geleidelijk oplopende temperaturen. Aanvankelijk nog kans op (grond)vorst en gladheid in de nachten. Begin volgende week overgang naar een wisselvallig en zacht weertype.

Samenvatting EPS-periode:

Voortzetting van het zachte en wisselvallige weertype met temperaturen boven normaal en een dagelijkse neerslagkans van 70-90%. Later in de periode een toenemende kans (30%) op droger en minder zacht weer.

Paraaf meteoroloog: wijs

Uitgifte: 19/11/2019 03.51 uur LT