Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zondag 19 september 2021 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Aan de zuidwestflank van een uitloper van een hoog boven Scandinavie wordt met een zwakke oostelijke stroming continentaal polaire lucht aangevoerd. Restanten van een NW-ZO georienteerde occlusie bevinden zich boven de Noordzee en het noordoosten van het land en blijven daar tot vanmiddag vrijwel stationair. Vanaf vanavond en zondag wordt de invloed van het hogedrukgebied boven Scandinavie groter en neemt de stroming in kracht toe. Zondag nadert van het noordoosten uit een occlusie-restant, dat nu nog boven het noordwesten van Duitsland ligt. De activiteit daarvan gaat er echter vrijwel volledig uit onder hogedrukinvloed. Een laag, actueel boven de Golf van Biskaje trekt morgen over Frankrijk oostwaarts, op zondag en de nacht naar maandag volgt een tweede ondiep laagje ongeveer dezelfde koers. Bijbehorende fronten lijken voorlopig zuid van ons aandachtsgebied te blijven.

Modelbeoordeling:

Het belangrijkste aandachtspunt is de nog aanwezige mist van deze ochtend, inmiddels niet meer verkeersbelemmerend, maar nog wel voor luchtvarenden. De Harmonies hadden de duur van de mist tot nu toe indicatief het beste te pakken, de locatie kwam niet helemaal overeen. Wat oplossen van de mist volgen we de Harmonies, hoewel het gebiedje actueel het beste is te nowcasten (trekt inmiddels het Waddengebied binnen). Aan het begin van de middag moet alles opgelost zijn. Ander aandachtspunt is dat HAP1 de St op de Noordzee overdrijft. Komende nacht laat Hirlam als enige model in het IJsselmeergebied en het noordwesten lokaal (turbulentie) St-signalen zien, dit is het gebied net ten zuiden van de huidige occlusie die vandaag over dag heel langzaam noordwaarts verplaatst. De overig modellen laten dit niet zien, aandachtspunt.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Wind:

Zowel zaterdag als zondag in de loop van de avond vorming van een windmaximum tussen 500-1000 vt, ca. 20-25 knopen.

Bewolking:

In de polaire lucht cumuliform Cu/Sc, nabij de zwakke occlusie velden Sc/Ac, geleidelijk oplossend. Nabij oplossende mist en in de nacht naar zondag in het noordwesten lokaal St. In de nacht naar zondag en zondagochtend van het oosten uit meer Sc-bewolking op nadering van de occlusie vanuit Noordwest-Duitsland. In de nacht naar maandag in het zuidoosten kans op St.

Neerslag:

Nabij de occlusie uit Duitsland boven zee mogelijk een spat neerslag.

Zicht:

Goed. In mist nevel/mist matig.

Paraaf meteoroloog: boonstra

Uitgifte: 18/09/2021 08.59 uur LT.