Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zondag 19 augustus 2018 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een rug van hogedruk vanuit het Azorenhoog strekt zich uit tot boven Duitsland. Aan de noordwestflank van deze rug is in onze omgeving sprake van een zuidwestelijke stroming. Een inactief NO-ZW georienteerd warmtefront ligt boven het midden van het land (herkenbaar aan wat Sc bewolking en oplopende dauwpunten), trekt oostwaarts en verlaat het oosten in de tweede helft van de middag. Ons land bevindt zich dan in een brede warme sector. Zondag trekt een vlak lagedrukgebied (ex tropische storm 'Ernesto') dat in de ochtend boven Schotland ligt, via het midden van de Noordzee naar Denemarken. Op hoogte loopt er een zwakke kortgolvige trog mee. De aangevoerde lucht wordt dan nog wat vochtiger met dauwpunten die oplopen van 15°C naar 17-18°C.

Modelbeoordeling:

EC en Hirlam berekenen op het warmtefront lokaal lichte motregen, aan de kust is dit ook daadwerkelijk zeer lokaal waargenomen. Dit zal waarschijnlijk veroorzaakt zijn door wat kustconvergentie. Ook de komende uren blijft er in het westen een kleine kans bestaan op lichte motregen. Komende nacht geven alle modellen een indicatie voor St vorming in het westen van het land (triggers zijn de geleidelijk vochtigere lucht en kustconvergentie). Ha36 laat dit op uitgebreidere schaal zien dan de overige modellen. Morgen is er in het noorden vooral in de avond kans op wat regen of motregen (Ernesto restanten). Alle modellen laten dit in meer of mindere mate zien. Meer naar het zuiden toe wordt de kans daarop snel kleiner wegens de aanwezigheid van de rug.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Tx in het zuidoosten weer 25+ op zondag.

Wind:

Net noord van het Waddengebied mogelijk 6 Bft de komende uren. Zondagmiddag en -avond in zuidelijke districten opnieuw ZW 6 als restanten van Ernesto over noorden van het luchtruim trekken. In de noordelijke Noordzeedistricten komt 7-8 Bft te staan als een lagedrukgebied ten zuiden van IJsland naar het noorden van Noorwegen koerst. Zondagavond neemt de wind weer af.

Bewolking:

Vandaag Cu/Sc bewolking nabij en west van het warmtefront. Komende nacht St in het westen (zie ook modelbeoordeling). Tevens St bij het lagedrukgebied (restanten van Ernesto). Morgen overdag wederom Cu/Sc bewolking, de meeste bewolking in het noorden.

Neerslag:

Nabij het warmtefront de komende uren mogelijk lokaal lichte motregen. Stelt weinig voor. Nabij het "Ernestolaag" grotere kansen op regen (zie modelbeoordeling), er is dan een kleine convectieve component aanwezig.

Zicht:

Condities zijn overwegend goed. Komende nacht op meerdere plekken nevel wegens de relatief vochtige lucht. Morgen in neerslag mogelijk matige zichten.

Paraaf meteoroloog: schaikm

Uitgifte: 18/08/2018 10.17 uur LT.