Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 17 juni 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied boven Zuid-Duitsland beweegt naar de Baltische staten waar het dinsdagochtend aankomt. Een omvangrijk lagedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden met twee om elkaar heen draaiende kernen koerst noordoostwaarts. Tussen beide systemen bevinden zich 2 oude frontale structuren. Een van deze structuren is vandaag ons land opgekomen, zichtbaar als een lijn met convergentie die enkele buien initieerde. Een tweede golvend koufront bevindt zich boven het zuiden van Engeland. Met het wegtrekken van het hogedrukgebied en het aantrekken van de zuidwestelijke bovenstroming verplaatsen beide frontale structuren zich noordoostwaarts, waardoor ze op elkaar inlopen en evenwijdig aan de stroming komen te liggen. Met het aantrekken van de zuidwestelijke stroming wordt er continentaal tropische luchtmassa aangevoerd. Boven de ingang van Het Kanaal en Bretagne vindt frontogenese plaats stroomafwaarts van een kortgolvige hoogtetrog die dinsdagmiddag Portugal nadert. De nadering van deze hoogtetrog gaat gepaard met een grondlaag met meerdere occlusies, die richting het Iberisch Schiereiland en Frankrijk trekken.

Modelbeoordeling:

Actueel heeft geen enkel model de huidige buien helemaal goed, maar ze laten allemaal zien dat de buien de komende uren op dagelijkse gang uitsterven. Met name Hirlam laat nog voortdurend neerslagsignalen zien nabij de kust, maar de verticale profielen laten dat eigenlijk niet toe. Opvallend is dat Harmonie36 nu niet meer de aanzienlijk hogere (te hoge) maxima berekent voor maandag. Het model is nu kouder dan Harmonie40, dat we op dit punt aanhouden als beste model voor de komende dagen.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Morgen Tx van 20-27°C. Dinsdag vrijwel overal een zomerse dag, met in het zuidoosten en oosten lokaal 29°C. Met een T850/H850 van 12°C/1500 m + veel instraling + weinig wind is dit reëel.

Wind:

Vanavond een 6 in de westelijke kustdistricten. Komende nacht een zwak nachtelijk windmaximum van 15-20 knopen op een hoogte van circa 200 m. Maandagmiddag ontwikkelt een zeewindcirculatie die in de avond behoorlijk ver het land op komt.

Bewolking:

Sc-velden boven Het Kanaal trekken noordoostwaarts ons luchtruim binnen en de modellen suggereren dat deze door subsidentie oplossen. Overdag Cu op dagelijkse gang.

Neerslag:

Actueel nog een enkele bui boven het zuiden en noordoosten. Deze lossen op.

Zicht:

Vannacht landinwaarts lokaal grondmist of wat nevel.

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 16/06/2019 18.28 uur LT.