Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot donderdag 16 augustus 2018 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een trekrug boven het uiterste noordoosten en, met daarin nog occlusierestanten, beweegt vanavond en vannacht snel naar het oosten weg, gevolgd door een zwakke trog die opvult. Boven het oosten van het land lijkt deze trog in de middag vanwege opwarming en drukdalingen weer wat uit te diepen. Een warmtefront voor de Engelse oostkust bereikt vannacht het westen van het land, trekt oostwaarts en ligt vanmiddag boven Duitsland waardoor het gehele luchtruim in de warme sector terechtkomt (dauwpunten 16-18°C). Donderdag komen we nog wat dieper in de warme sector en voert een zuidelijke stroming warme lucht aan. Het koufront (dubbelstructuur) komt dan boven het westen van de FIR te liggen en bereikt het land waarschijnlijk pas in de avond. Door toedoen van een naderende hoogtetrog en de rechteringang van een jetstreak lijkt het voorste koufront in activiteit toe te nemen. Mogelijk speelt ook enige warmte-advectie rond 850 hPa hierbij een rol.

Modelbeoordeling:

Aandachtspunt is de kans op turbulentiestratus later vannacht en in de ochtend na of rond passage van het warmtefront. Hirlam komt als snelste hiermee, wellicht omdat het de hoeveelheid bewolking bij het warmtefront onderschat en het daardoor te veel laat afkoelen. Dit versterkt bovendien de kustconvergentie. Gezien de actualiteit lijkt Hirlam inderdaad te weinig bewolking te berekenen. Het St-signaal in Harmonie36 voor het westen is inmiddels ook fors afgebouwd en in Harmonie40 is er nauwelijks nog St boven land te zien. Daarnaast laten alle modellen, behalve Ha40, een gebiedje met St-bewolking langs de noordwestkust noordwaarts bewegen morgenmiddag. Is moeilijk te koppelen aan een bepaalde structuur en lijkt meer een gevolg van de nachtelijke afkoeling boven Engeland. De buien van donderdag zijn grotendeels voor na 18 UTC, tot die tijd geen grote verschillen.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Vandaag is Hirlam warmer dan de andere modellen, in dit model ontbreken de Sc-velden behorende bij het warmtefront. Donderdag is een lokale 30°C in het zuidoosten en uiterste oosten niet uitgesloten.

Wind:

Vanmiddag en vanavond boven het zuiden van de Noordzee 6 Bft. Donderdag bij een bui gevoed vanaf de grond (indien mogelijk) uitschieters 30-40 kn niet ondenkbaar vanwege uitwisseling van impuls. Waarschijnlijker is echter een scenario met convectie vanaf middelbare hoogte (SBCIN om 18 UTC overal < -20 J/kg) en dan kom je duidelijk lager uit, zoals beide Harmonies ook laten zien.

Bewolking:

Na en rond passage van het warmtefront zien we later in de nacht en in de ochtend vooral in de westelijke helft kansen op turbulentiestratus. Morgen overdag in het noordoosten nog kans op een enkele TCU, toppen 7000 vt. In de nacht naar donderdag in het westen opnieuw kans op turbulentiestratus, mogelijk speelt ook kustconvergentie een rol. Donderdag bij het koufront een frontaal pakket, als de activering plaats vindt op het voorste front verschijnt er middelbare onstabiliteit (warmte-advectie rond 850 hPa) in de progtemps. Toppen mogelijk tot FL350. Overigens is een CB gevoed vanaf de grond niet uitgesloten, toppen in eerste instantie FL200, mogelijk FL350-380.

Neerslag:

Op het warmtefront zien we hooguit heel lichte coalescentieneerslag, maar op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk droog. Overdag in het noordoosten nog kans op lichte regen/bui. Donderdag bij het koufront boven zee perioden met regen. Boven land, voor het koufront uit, kans (vooral het oosten) op een geïsoleerde onweersbui, gevoed vanaf de grond. In de avond vindt activering op het voorste koufront plaats. Dynamische forcering (hoogtetrog, jet, koufront) is meer dan voldoende aanwezig. Hirlam MUCAPE in het algemeen 500-1000 J/kg. Windschering 0-6 km orde 40 kn, 1-6 km orde 30 kn. Dit kan wel leiden tot een vrij actief koufront met buiige regen met onweer. Deze situatieschets is vooralsnog gebaseerd op EC, de fijnmazige modellen zijn nog niet beschikbaar.

Zicht:

Komende nacht, als ook in de nacht naar donderdag, in opklaringen kans op nevel.

Paraaf meteoroloog: haklande

Uitgifte: 15/08/2018 01.01 uur LT.