Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 21 augustus 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied boven het noorden van de Noordzee houdt in onze omgeving een zuidwestelijke stroming in stand. Het Azorenhoog breidt zich de komende dag uit naar het noorden van Frankrijk waardoor de stroming westelijk wordt. De dag daarna breidt het hoog zich uit over onze omgeving waar zich een apart hogedrukfiliaal vormt dat aan het einde van de dag net ten oosten van ons land terecht komt. De stroming zal dan ook zuidelijk worden. Een zwakke trog bevindt zich momenteel boven het noorden van het land en trekt de komende uren weg naar Duitsland. Een occlusie boven het noorden van Engeland trekt overdag zuidoostwaarts over het noordelijk deel van ons FIR gebied en wordt kort daarop gevolgd door een kortgolvige hoogtetrog die vanmiddag en vanavond oostwaarts over met name het noorden van het land trekt.

Modelbeoordeling:

Aandachtspunt voor vandaag is de buienontwikkeling die actueel gaande is aan de kust en overdag ook verder landinwaarts moet plaatsvinden. Modellen verschillen in de details, maar schetsen overwegend eenzelfde beeld. Hirlam laat al enkele runs buien langs de gehele kust ontstaan afgelopen nacht en aanvankelijk ook in de ochtend (kustconvergentie). In het noorden doen deze buien zich wel voor, zuidelijker niet ook al is er wel sprake van Cu vorming langs de kust. Een ander aandachtspunt is mistvorming komende nacht. Wegens de hogedrukinvloed is er beduidend minder wind en is er sprake van een sterkere ontkoppeling. Vooral Ha36 geeft een indicatie.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Tmin boven land waarschijnlijk wat lager dan in de modellen wordt weergegeven, vooral in de nacht naar woensdag, lokaal dan tot 7 graden.

Wind:

Bij buien kunnen nog windstoten van ca. 25 kn voorkomen.

Bewolking:

Convectieve bewolking, de Cb's die momenteel aanwezig zijn hebben een tophoogte van FL200-250. Overdag op dagelijkse gang ook enkele Cb's, tophoogte dan max FL200. In de middag in het zuiden enige onderdrukking door de hogedrukopbouw. Aanvankelijk is er boven land mogelijk nog wat vorming van turbulentiestratus. Bij de occlusie naast convectieve bewolking ook SC velden. Woensdag alleen nog wat Cu ontwikkeling.

Neerslag:

In het noorden bij de trog nog enkele buien, ook mogelijk nog zuidelijker aan de kust wegens convergentie. Overdag overal kans op een bui. Ha40 CAPE waardes overdag ruim 500 J/kg, Hir iets minder. Boven zee rond 700 J/kg. Schering 20-30 kn. Multicell regime. Onweer is niet helemaal uitgesloten.

Zicht:

In de nacht naar woensdag landinwaarts kans op grondmist/mistbanken.

Paraaf meteoroloog: schaikm

Uitgifte: 20/08/2019 04.49 uur LT.