Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 26 april 2017 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een laag boven Scandinavie trekt verder oostwaarts, bijbehorend golvend koufront verlaat het zuidoosten van ons land in de vroege ochtend. Achter het koufront zijn in de polaire lucht mede door toedoen van een scherpe hoogtetrog gevuld met koude lucht (T500 < -35 C) diverse troggen waarneembaar. De eerste, comma-achtige structuur, passeert het land vannacht en komende ochtend. Deze comma ligt om een kleinschalig laag (actueel boven het noordwesten van de FIR) gedraaid. Het laagje vult geleidelijk op en trekt vanochtend via de Duitse Bocht verder oostwaarts. Een tweede trog, actueel nabij Schotland, passeert vanavond en neemt daarbij sterk in activiteit af. De hoogtetrog neemt namelijk geleidelijk in betekenis af en bovendien komt de trogas naderbij waardoor we niet meer kunnen "profiteren" van PVA aan de voorzijde van de trog. Woensdag ligt de (hoogte)trogas precies boven ons land.

Modelbeoordeling:

Synoptisch zijn er nog altijd kleine verschillen in de exacte positie van het kleinschalige laag dat actueel boven het noordwesten van de FIR ligt. We volgen de koers EC/Harm38. Overigens leidt dit niet tot grote verschillen in de sterkte van het windbandje aan de zuidwestflank van het laagje. Naast kleine detailverschillen in de representatie in de convectie lijkt er iets mis te gaan met de initialisatie van de neerslagprognose in Hir18Z. Wellicht een post-processing probleem, we zijn even voorzichtig met het gebruiken van Hir18Z. In de nacht naar woensdag laat Harm38 als enige op uitgebreide schaal mist(banken) ontstaan in het noordoosten. Voorlopig geven we kans op een ondiepe mistbank, ondanks wegvallende wind lijkt mist in deze luchtsoort (bovendien korte nachten) niet realistisch.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Opvallend is de koude woensdagnacht. Dieper landinwaarts waarschijnlijk lichte vorst. Harm38 komt in een mistgebied zelfs tot -5 C, dat hebben we verworpen. Hirlam is onder dit soort omstandigheden vaak te warm.

Wind:

Aan de zuidwestkant van het laagje (later trog) wordt 6-7 Bft gerapporteerd. Dit is conform de modellen. Actueel al 6 Bft langs de zuidwestkust, geleidelijk in kracht toenemend (langs de Engelse oostkust 7 Bft) en verder noordwaarts uitbreidend. Met het wegtrekken van het laagje neemt ook de wind weer af in de ochtend. Overdag vlagerige wind (sterk thermisch, veel uitwisseling). Bij buien actueel zeer lokaal 35-40 kn (EHMA), Harm36/38 geven dit goed weer, al lijkt Harm36 aan de forse kant.

Bewolking:

Op passage van het koufront kan er lokaal ST of lage SC bewolking voorkomen, in Zuid-Limburg mogelijk geholpen door stuw. Verder een afwisseling van (T)CU en perioden met zon, bij genoemde troggen tijdelijk meer SC en in een zwaardere bui mogelijk flarden ST. Focus ligt op de CB's die de komende perioden de FIR aandoen. Bij de troggen af en toe geclusterd, daartussen meest geïsoleerd. Tophoogtes variëren tussen FL220 in het noorden van de FIR, FL170 boven de noordwestelijke helft (land) en FL130 boven de zuidoostelijke helft. Woensdag neemt de onstabiliteitsdiepte toe naar rond FL200. Het noorden van de FIR krijgt dan geleidelijk met minder koude bovenluchten te maken (passage trogas) waarbij de onstabiliteitsdiepte drastisch zakt.

Neerslag:

Bij het koufront (mot)regen, daarna buien. Bij genoemde troggen geclusterd, daartussen meest geïsoleerd. CAPE zowel vandaag als morgen in de orde 200-400 J/Kg, effectieve schering gering. Op de comma die nu aan het passeren is vooral in de noordelijke helft van de FIR lokaal onweer/korrelhagel (meeste forcering, koudste bovenluchten), met een FZL van rond 1500 vt ook heel af en toe natte sneeuw gerapporteerd. Overdag nog een enkele bui, progtemps ogen vrij droog. De trog die vanavond passeert lijkt niet al te actief, al kan er gezien de koude bovenluchten steeds onweer/korrelhagel bij voorkomen. Landinwaarts in de nacht naar woensdag grotendeels droog. Woensdag met name op dagelijkse gang ontwikkeling van (tamelijk veel) buien, lokaal met onweer en korrelhagel.

Zicht:

Zichtwaarden zijn overwegend goed. In neerslag overwegend matig zichtwaarden. In de nacht naar woensdag dieper landinwaarts kans op een ondiepe mistbank. Stabilisatie en de wind valt weg.

Paraaf meteoroloog: aberson

Uitgifte: 25/04/2017 00.49 uur LT.