Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 20 januari 2018 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Aan de zuidflank van een sturend lagedrukgebied tussen IJsland en Schotland staat er in ons aandachtsgebied een westelijke stroming. Vannacht passeert hierin een trog en in de tweede helft van de middag en begin van de avond passeert een hoogtetrog met de koudste bovenlucht ons land. Zaterdag overdag trekt een golf in het polaire front met bijbehorend laagje over het uiterste noorden van Frankrijk oostwaarts. Het noorden heeft dan nog te maken met enige cyclonaliteit van een kleinschalige trog/depressie.

Modelbeoordeling:

Het kleinschalige laagje van zaterdag dat over de Noordzee oostwaarts trekt, zit zowel in Hirlam als in beide Harmonies. EC heeft een trog. Met name van belang voor eventuele seinen, Harmonie36 komt nog met een 7, iets minder dan voorgaande run. Verder wordt de Franse frontale golf van zaterdag wel wat verschillend gepositioneerd, wat het nog onzeker maakt in hoever de frontale neerslag noordwaarts trekt. Vooral in de Limburgse heuvels is daarbij wat natte sneeuw mogelijk.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Vannacht is naast gladheid door winterse buien in het noordoosten ook bevriezingsgladheid mogelijk. Vooral in het oosten en noordoosten is dit het geval; minima komen daar rond het vriespunt uit. In de nacht naar zaterdag is de oostelijke helft hier gevoelig voor.

Wind:

De 6 Bft vannacht uitbreidend langs de westkust na passage van een trog. Zaterdag in de nacht en ochtend bij het eventuele kleinschalige laagje kans op 7 Bft, zie de modelbeoordeling. In de kustgebieden kunnen er met name bij een trog in de buurt van buien lokaal windstoten 30-35 kn voorkomen, boven zee mogelijk rond 35 kn.

Bewolking:

Sc en Cu bewolking, ook CB's met toppen FL200-250. Bij troggen geclusterd en i.c.m. winterse neerslag ook reële kansen op St-bewolking, vooral wat dieper landinwaarts. In de loop van de middag en begin van de avond tijdens passage van de bovenluchttrog op grote schaal toppen tot FL250. In de nacht naar zaterdag kan vooral in de oostelijke helft van het land ook turbulentiestratus ontstaan bij een geowind van ca. 25 kn. De toppen van de Cb's worden zaterdag lager ten gevolge van warmte-advectie in de hogere niveaus, samenhangend met de zuid langstrekkende golf. In het zuiden zaterdag een pakket gelaagde bewolking vanwege de golf die langs trekt, met kans op St.

Neerslag:

Buien, in toenemende mate winters en soms met onweer. NESO-uitvoer laat duidelijke indicatie daarvoor zien. Dit zou lokaal tot gladheid kunnen leiden. MUCAPE enkele honderden J/kg, met een maximum tijdens passage van de hoogtetrog. Effectieve (0-3 km) schering orde van 15 tot 35 kn, het hoogst begin van deze nacht in het uiterste zuiden. Daar zijn wat zwaardere buien mogelijk bij een trog. Tijdens passage van de hoogtetrog lijkt de kans op (natte) sneeuw sterk toe te nemen. Neerslag is zaterdag voor het uiterste zuiden een aandachtspunt. Ten gevolge van doorvallende neerslag neemt in het zuiden de kans op natte sneeuw toe, in Limburg dan mogelijk droge sneeuw.

Zicht:

Buiten neerslag goed. In regen matig, in winterse neerslag slecht.

Paraaf meteoroloog: buscher

Uitgifte: 19/01/2018 00.44 uur LT.