Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot donderdag 27 januari 2022 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een gordel van hoge druk strekt zich uit van de Azoren via Frankrijk richting het Alpengebied. In een zwakke zuidwestelijke stroming wordt onder een subsidentie-inversie op 3000-4000 voet tamelijk vochtige lucht aangevoerd. Van het noorden uit nadert een zwak golvend front en sleept ruim noord van de Wadden langs. Op donderdag trekt het centrum van het hoog zich wat naar het zuiden terug en een lagedrukgebied trekt via het midden van Scandinavie zuidoostwaarts. Het bijbehorende warmtefront bereikt het noordwesten van het land aan het einde van de komende nacht, het koufront volgt aan het einde van donderdag ochtend. Het geheel trekt zuidoostwaarts over het land en het koufront verlaat het uiterste zuidoosten aan het begin van donderdagavond. Na passage krijgen we te maken met een vrij stevige noordwestelijke stroming met aanvoer van maritiem polaire lucht.

Modelbeoordeling:

Het weer blijft zich tot na de passage van het koufront op donderdag afspelen in de grenslaag. Ha43 en Hap1 hebben wat teveel ST en een te lage basis, Ha40 heeft juist iets te weinig St maar een betere ondergrens. EC valt helemaal buiten de boot. We volgen voorlopig het scenario van Ha40 met in de ooghoek Ha43. Verder genereert met name Hap1 wat lichte neerslag, deze wordt niet waargenomen. Uiteraard een ander verhaal bij het naderende frontaal systeem, deze neerslag lijkt in alle modellen goed weergegeven.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Overdag door de aantrekkende wind vooral in de noordwestelijke helft van het land al wat hogere temperaturen, het zuidoosten blijft vooralsnog wat achter. Morgen worden de verschillen tussen zuidoost en de rest van Nederland geleidelijk minder.

Wind:

Geleidelijk seinen voor de kustdistricten, in de zuidelijke 6 Bft, in de noordelijke 7 Bft uit west tot zuidwest. Donderdag overdag afnemende wind, maar de seinen in het noordelijk kustgebied blijven tot in de avond aanwezig, 6-7 Bft.

Bewolking:

Op uitgebreide schaal SC-bewolking en, met uitzondering van het zuidwesten, lokaal St. In de loop van de avond en de nacht naar donderdag tijdelijk op de meeste plaatsen Sc-bewolking. Donderdag overdag de passage van een zone met gelaagde frontale bewolking met in de warme sector naar het zuidoosten toe steeds lagere St, ook a.g.v. van doorvallende neerslag. Na passage van het koufront van het noordwesten uit opklarend met in de maritiem polaire lucht geleidelijk steeds meer convectieve bewolking vanaf de Noordzee met later ook Cb's van FL150-200.

Neerslag:

Bij de frontale zone donderdag perioden met stratiforme regen en motregen. Later donderdagmiddag en -avond van het noordwesten uit enkele buien, single cell.

Zicht:

Boven land matige, lokaal slechte zichten. Vanavond toenemende wind en geleidelijk verbeterende zichtcondities, in frontale neerslag matig, in motregen mogelijk slecht. Na passage van het koufront in de polaire lucht buiten buien uitstekende zichtcondities.

Paraaf meteoroloog: veeken

Uitgifte: 26/01/2022 16.59 uur LT.