Nieuwsbericht

Argo Floats 15 jaar op drift in oceanen

27 januari 2016

Argo Floats hebben er de afgelopen 15 jaar voor gezorgd dat de kennis over temperatuur en zoutgehalte van de oceanen enorm is toegenomen. Deze zelfstandig opererende meetboeien drijven met de stromingen mee door de oceanen en zorgen zo voor duizenden meetpunten.

Sinds 2000 zijn er bijna 4000 Argo Floats uitgezet in de oceanen. De floats zakken af naar 2 kilometer diepte, gaan 10 dagen met de oceaan stroming mee op drift om dan weer boven te komen. Ze meten tijdens het stijgen temperatuur en zoutgehalte en aan het oppervlak hun exacte positie. Op deze manier zijn er de afgelopen 15 jaar miljoenen metingen van de oceanen verkregen. Meetgegevens van oceanen waren lastig te krijgen. Satellieten geven een uitstekend beeld van het oppervlak van de oceaan, maar voor het inwendige ervan zijn ze blind. Metingen vanaf schepen zijn duur en tijdrovend.

Cyclus van een Argo Float
Cyclus van een Argo Float
Een van de Nederlandse Argo floats, uitgezet vanaf de Beagle
Een van de Nederlandse Argo floats, uitgezet vanaf de Beagle

Wetenschappers kunnen dankzij deze Argo float metingen nu goed verklaren waarom de aarde tussen 1999 en 2014 minder sterk is opgewarmd. De extra warmte is de oceaan in gegaan. De oceanen zijn een grote opslagplaats voor energie (= temperatuur) en CO2. Meer dan 90% van de extra energie die het klimaatsysteem opneemt als gevolg van het broeikaseffect komt in de oceaan terecht, en van het extra CO2 meer dan 25%. Op dit moment komt een deel van die warmte er weer uit en warmt de aarde op.

Het uitzetten van Argo floats en de verwerking van de gemeten data wordt internationaal gecoördineerd. Sinds 2004 heeft het KNMI 69 Argo floats aangeschaft en uitgezet. Zeker voor Nederland is het belangrijk om meer kennis over de opwarming van de oceaan te verwerven. Immers, water zet uit bij opwarming en beïnvloed zo de zeespiegel. De uitzetting is afhankelijk is van waar en op welke diepte de opwarming plaatsvindt. Om hiervan een goed beeld te krijgen zijn betrouwbare metingen van de diepteverdeling van de opwarming essentieel.

Het Argo programma is nu 15 jaar onderweg, maar de ontwikkeling ervan gaat door. Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het intussen mogelijk om floats uit te rusten met sensoren die de zuurgraad (pH-waarde), de CO2 concentratie of de hoeveelheid nutriënten en chlorofyl meten. Daardoor zijn de meetboeien ook voor biologen interessant. Een andere belangrijke ontwikkeling zijn floats die dieper dan 2 km kunnen duiken.

Recente nieuwsberichten

 1. Arctisch zee-ijs smelt verder weg

  Het Arctische zee-ijs bereikte op 19 en 23 september zijn jaarlijkse minimale omvang, te weten 4,...

  16 oktober 2018 - Nieuwsbericht
 2. Prestigieuze prijs voor KNMI’er Jitze van der Meulen

  KNMI’er Jitze van der Meulen kreeg vrijdag 12 oktober speciale erkenning voor zijn grote bijdrage...

  12 oktober 2018 - Nieuwsbericht
 3. Nederland gastland voor WMO conferentie

  Nederland is deze week gastland voor de Meteorological Technology World Expo (MTWE) en CIMO TECO-...

  10 oktober 2018 - Nieuwsbericht
 4. Is de droogte voorbij?

  Tegenvallende oogsten, lage rivierafvoeren, verzilting van meren en rivieren: de zomer van 2018 b...

  09 oktober 2018 - Nieuwsbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten