FOTO HadCRUT5
FOTO HadCRUT5

Update wereldwijde klimaatdataset toont grotere opwarming

18 december 2020

De Britse weerdienst Met Office en de universiteit van East Anglia hebben een update van één van de belangrijke datasets gemaakt waarop de wereldgemiddelde temperatuur gebaseerd is. In de nieuwe versie, HadCRUT5, is de wereldgemiddelde opwarming zo'n 0,16 ºC sterker dan die in de voorgaande versie.

Drie verbeteringen

Er worden in HadCRUT5 meer waarnemingen van weerstations op land en zee verwerkt – een gevolg van het langzaam vrijkomen van nieuwe datareeksen en het digitaal beschikbaar maken van oude gegevens. Een andere verbetering betreft hoe er omgegaan wordt met de veranderingen in de manier van temperatuur meten vanaf 1850 tot eind 20e eeuw – vooral een punt van aandacht op schepen. Het meest vernieuwend aan deze dataset is een verbeterde analyse voor gebieden waar het netwerk van meteorologische stations erg dun is.

Sterkere opwarming

Geen van deze aanpassingen zet de belangrijkste conclusies over klimaatverandering op losse schroeven. De opwarming van het klimaat is nog steeds overduidelijk en de vier jaar aan het eind van de reeks (2015-2018) blijven de warmste vier vanaf 1850. De grootte van de opwarming is wel licht aangepast. In de nieuwe versie van de dataset is de wereldgemiddelde opwarming zo'n 0,16 ºC sterker dan die in de voorgaande versie. De opwarming ten opzichte van het eind van de 19e eeuw wordt nu op zo'n 1,2 ºC bepaald, in overeenstemming met de Amerikaanse reeksen van NASA en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Hoge breedtes met weinig metingen

In eerdere versies werden gebieden waar geen metingen beschikbaar zijn buiten de schatting van de wereldgemiddelde temperatuur gehouden – een verantwoorde maar conservatieve benadering. Het punt bij deze benadering is dat het netwerk van weerstations op de Noordpool en de toendra’s van EurAzië en Canada nauwelijks ontwikkeld is en dus niet bijdroeg aan de geschatte  wereldgemiddelde temperatuur. Juist in deze gebieden is de opwarming echter sterk. De nieuwe versie gebruikt een schatting van de temperatuur in deze gebieden, en komt zo tot een hogere wereldgemiddelde temperatuur dan de vorige versie.

Waarnemingen op papier

Hoewel deze versie een duidelijke verbetering is ten opzichte van de vorige versie, blijven er verbeteringen mogelijk. Er zijn nog steeds grote gebieden op land en op zee waar metingen ontbreken, die aangevuld kunnen worden, zeker in de 19e eeuw. De activiteiten om waarnemingen die alleen nog maar op papier staan digitaal beschikbaar te maken zijn dan ook van groot belang om deze gaten te vullen – zeker buiten Europa en Amerika is hier nog een grote slag te maken.

Veranderingen in meetmethode

Een andere bron van onzekerheid in de HadCRUT5 dataset houdt verband met de correctie voor veranderingen in de meetmethoden over de afgelopen 170 jaar. Het blijft dan ook belangrijk om de verschillende schattingen voor de wereldgemiddelde temperatuur met elkaar te vergelijken.

Bepalingen dichter bij elkaar

Hoe verandert deze dataset nu ons begrip van de opwarming van de aarde? Niet zoveel: het begrip over de opwarming van de aarde is gebaseerd op veel meer dan ‘alleen’ de HadCRUT dataset. Wat wel een duidelijk signaal is, is dat de verschillende bepalingen van de wereldgemiddelde temperatuur met deze nieuwe versie van HadCRUT nog dichter bij elkaar zijn komen te liggen.

 

KNMI-klimaatbericht door Gerard van der Schrier en Geert Jan van Oldenborgh

Figuur 1. Wereldgemiddelde temperatuur (in °C) als afwijking van de vroeg-industriële periode 1850-1900, berekend voor de verschillende datasets die gebruikt worden tot 2018. De zwarte lijn is de nieuwe HadCRUT5 dataset. Bron: Met Office + UEA.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Vijf jaar na het nationale hitterecord van 40,7℃

  De zomer van 2024 heeft tot nu toe nog geen langdurige of intense hitte gekend. Vijf jaar geleden...

  24 juli 2024 - Klimaatbericht
 2. Canadese bosbrandrook kleurt onze zonsondergang

  Deze maand pakten dikke rookwolken zich samen boven de bossen in Oost-Canada. Binnen zeven dagen ...

  23 juli 2024 - Klimaatbericht
 3. Early Warning Podcast - vervolg op succesvolle KNMI-podcastserie

  Het klimaat verandert en dat merken we bijna iedere dag. Het KNMI is de afgelopen jaren veranderd...

  22 juli 2024 - Nieuwsbericht
 4. 200 jaar geleden is het broeikaseffect ontdekt

  Hoera, het broeikaseffect is tweehonderd jaar oud! Of in ieder geval de eerste beschrijving ervan...

  17 juli 2024 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten