Nieuwsbericht

De staat van ons klimaat 2021

06 juli 2022

Het weer is grillig en lang niet al het extreme weer komt door klimaatverandering. Maar de opwarming van de aarde zorgt er wel voor dat we vaker te maken krijgen met weersextremen. Vorig jaar viel er iets meer neerslag dan normaal, de hoeveelheid zonnestraling was normaal en er was relatief weinig wind. In De staat van ons klimaat geven we een samenvatting van het Nederlandse weer in 2021 in tijden van klimaatverandering.

Een samenvatting van het Nederlandse weer in 2021 in tijden van klimaatverandering

In De staat van ons klimaat (interactieve pdf) ligt het accent op Nederland, waarbij we laten zien hoe het weer en klimaat bij ons samenhangt met klimaat(verandering) in Europa en wereldwijd. Voor Nederland geven we een samenvatting van het gemiddelde weer in 2021 en vergelijken we dat met de huidige klimaatnormaal 1991-2020 (het gemiddelde weer in de afgelopen 30 jaar). 

Gemiddelde Nederlandse weer in 2021

Als we kijken naar de gemiddelde temperatuur was 2021 een normaal jaar, vergelijkbaar met het gemiddelde over de huidige klimaatnormaal 1991-2020. In 2021 viel er iets meer neerslag dan normaal, de hoeveelheid zonnestraling was normaal en er was relatief weinig wind.

Hevige neerslag en wateroverlast in Zuid-Limburg

We beschrijven de belangrijkste extreem-weersituaties in Nederland in 2021, waaronder uiteraard de hevige neerslag in juli in Zuid-Limburg, die daar leidde tot grote wateroverlast. Daarnaast geven we een overzicht van de belangrijkste gevolgen van de opwarming voor Nederland, zoals zeespiegelstijging, droogte en extreme neerslag.

Jaarlijkse Staat van ons klimaat

De staat van ons klimaat wordt een jaarlijkse uitgave

De staat van ons klimaat wordt een jaarlijkse uitgave, die volgend jaar al in het voorjaar zal verschijnen. Een deel van de informatie in De staat van ons klimaat is eerder verschenen in het Klimaatsignaal’21. In het verleden verscheen in andere vormen De toestand van het klimaat en De staat van het klimaat, de laatste uitgave dateert van 2010. 

Wat doet het KNMI op het gebied van klimaat?

Het KNMI doet wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering en brengt op verschillende manieren het veranderende klimaat in kaart. Met als belangrijkste publicatie de KNMI-klimaatscenario’s voor ons toekomstig klimaat. De nieuwste klimaatscenario’s verschijnen najaar 2023. In oktober vorig jaar kwam het Klimaatsignaal'21 uit. Hierin staan de nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat. Actuele informatie over het klimaat van Nederland is te vinden op de overzichtspagina Klimaat, in het klimaatdashboard en de wekelijkse klimaatberichten.

Bekijk De Staat van ons klimaat 2021 (interactieve pdf).

De staat van ons klimaat 2021 - Nederlands weer in tijden van klimaatverandering ©KNMI

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Spitsbergen: een archipel op de rand van het Noordpoolgebied

  Sommigen zeggen dat het landschap er onherkenbaar is veranderd, zeker vergeleken met vijftig jaa...

  09 augustus 2022 - Nieuwsbericht
 2. Meerjarige droogtes in Nederland waterland?

  De zomer van 2022 wordt gekenmerkt door droogte. Het neerslagtekort en de hoeveelheid water in de...

  02 augustus 2022 - Nieuwsbericht
 3. Zes maanden op rij zonnig

  Afgelopen juli was zeer droog en zeer zonnig. Er viel gemiddeld 23 millimeter regen en gemiddeld ...

  01 augustus 2022 - Nieuwsbericht
 4. Als het regent, gaat het plenzen

  Het is volop zomer. Na een droge dinsdag 19 juli met tropische temperaturen nam de luchtvochtighe...

  26 juli 2022 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten