Klimaatbericht

KNMI presenteert Klimaatatlas van Nederland

21 juni 2002

De Klimaatatlas van Nederland beschrijft het klimaat van Nederland aan de hand van langjarige gemiddelden en extremen over de periode 1971-2000. Deze gemiddelden, vaak 'normalen' genoemd, vervangen hiermee de tot nu toe gebruikte normalen van de periode 1961-1990. Vergelijking tussen beide periodes laat zien dat het Nederlandse klimaat is veranderd, vooral qua temperatuur.

De Klimaatatlas van Nederland beschrijft het klimaat van Nederland aan de hand van langjarige gemiddelden en extremen over de periode 1971-2000. Deze gemiddelden, vaak 'normalen' genoemd, vervangen hiermee de tot nu toe gebruikte normalen van de periode 1961-1990. Vergelijking tussen beide periodes laat zien dat het Nederlandse klimaat is veranderd, vooral qua temperatuur.

De klimatologische gegevens worden gepresenteerd in de vorm van tabellen en kaarten. Daarmee is deze publicatie de opvolger van zowel het Normalenboek 1961-1990 dat louter tabellen omvat als de Klimaatatlas van Nederland 1931-1960 met kaarten over dat tijdvak.
Nieuw in deze Klimaatatlas is een algemene klimaatbeschrijving, een beschrijving van hoe de normalen worden berekend overeenkomstig de standaard van de Wereld Meteorologische Organisatie, achtergrondinformatie van de verschillende weerselementen alsook een beschrijving van de KNMI-meetstations in termen van omgeving, grondsoort, hoogte t.o.v. NAP en historische informatie.

In samenwerking met uitgeverij Elmar heeft de Klimaatatlas van Nederland een aantrekkelijke vormgeving gekregen. Achter in het boek bevindt zich een cd-rom met van alle stations de decade- (10-dagen), maand-, seizoen- en jaarnormalen met de standaardafwijkingen. Ook alle in het boek afgebeelde kaarten, grafieken en figuren zijn op de cd-rom beschikbaar. Om de normalen van Nederlandse en buitenlandse stations met elkaar te kunnen vergelijken is tevens de door het KNMI ontwikkelde elektronische wereld-klimaatatlas WKI opgenomen. WKI verschaft toegang tot gedetailleerde informatie over het klimaat van maand tot maand van een 1000 tal plaatsen verspreid over de hele wereld.
De atlas is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen met interesse in het weer en voor diegenen die beroepsmatig klimatologische gegevens gebruiken.

De Klimaatatlas van Nederland omvat 182 pagina's, gebonden, in kleur en wordt uitgegeven door uitgeverij Elmar, ISBN 90-389-1191-2, prijs EUR 49,50. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

Recente nieuwsberichten

 1. Junimaand met twee gezichten

  Met een gemiddelde temperatuur van 17,5°C was afgelopen junimaand zeer warm. Normaal is 15,6 °C g...

  01 juli 2020 - Klimaatbericht
 2. De ogen van de meteoroloog

  Meteorologen kijken iedere dag naar het weer, maar hun ogen kunnen ook niet alles zien. Daarom kr...

  30 juni 2020 - Klimaatbericht
 3. De permafrost ontdooit

  Het noordpoolgebied warmt hard op, veel sneller dan de rest van de wereld, op sommige plekken zel...

  23 juni 2020 - Klimaatbericht
 4. Klimaateffecten van methaan

  Methaan is na CO2 het belangrijkste broeikasgas waarvan de hoeveelheid in de atmosfeer toeneemt d...

  16 juni 2020 - Klimaatbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten