Persbericht

KNMI privatiseert commerciële activiteiten

11 december 1997

Het KNMI, onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, stoot de commerciële activiteiten af. Hiervoor wordt een apart bedrijf opgericht, dat geheel los van het KNMI komt te staan. De hele operatie zal naar schatting één of twee jaar in beslag nemen. Het instituut in De Bilt zal zich als nationaal kennis-en informatiecentrum op het terrein van meteorologie, seismologie en klimaat volledig toeleggen op de publieke taken. Daarnaast behoudt het KNMI de rol bij de luchtvaartmeteorologische dienstverlening. Het KNMI zal niet verder verzelfstandigen en behoudt de status van agentschap. Een agentschap maakt volledig deel uit van het departement, maar heeft een eigen, toegesneden beheersinstrumentarium.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een evaluatie, die is gehouden naar het functioneren van het KNMI als agentschap sedert 1995. Minister A. Jorritsma-Lebbink van Verkeer en Waterstaat zal de evaluatie met de Tweede Kamer bespreken.

Bij de evaluatie zijn de uitkomsten van het rapport "Markt en Overheid" van de werkgroep Cohen betrokken. Hierin wordt onder meer aanbevolen om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen overheids- en commerciële taken, noodzakelijk met het oog op heldere concurrentieverhoudingen. De ontvlechting van publieke en commerciële activiteiten bij het KNMI past in de conclusies van de werkgroep Cohen. De wijze waarop de ontvlechting zal worden gerealiseerd moet nog nader worden ingevuld.

Als activiteiten, die het KNMI afstoot en in een apart te vormen bedrijf onderbrengt, met andere woorden privatiseert, zijn te noemen het persoonlijk optreden van weerkundingen in de media, de telefonische weerberichten, op maat gesneden weersverwachtingen voor specifieke doelgroepen, zoals speciale gladheidsverwachtingen voor verkeer en vervoer en weersinformatie voor het maritiem bedrijfsleven en boorplatforms.

Het KNMI zal algemene weersverwachtingen en waarschuwingen in het kader van zijn publieke taak blijven produceren en gratis ter beschikking van de samenleving blijven stellen. Ook blijft het KNMI luchtvaartmeteorologische dienstverlening verzorgen. De staat heeft een internationale verplichting om luchtvaartmeteorologische gegevens in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer beschikbaar te stellen. De minister van Verkeer en Waterstaat draagt de verantwoordelijkheid voor de luchtverkeersveiligheid. De minister moet in dit kader kunnen verzekeren dat de benodigde luchtvaartmeteorologische gegevens voor de Luchtverkeersbegeleiding en de bemanning van vliegtuigen continu beschikbaar zijn. De minister zal daarom deze dienstverlening blijvend opdragen aan het KNMI en hiervoor een wettelijke basis creëren.

Het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van klimaat, verbetering van de weersverwachting en seismologie blijft een KNMI-taak. Voor onderzoeksactiviteiten voor derden maakt het rapport "Markt en Overheid" een uitzondering voor onderzoek, dat voldoet aan het objectieve criterium van openbaarheid en dat een toegevoegde waarde heeft voor de publieke kennisinfrastructuur. Dat onderzoek kan wel worden uitgevoerd door het KNMI als overheidsinstituut. Om een goed onderscheid te kunnen maken tussen de publieke danwel marktstatus van onderzoek zal op korte termijn een onderzoekscode worden ontwikkeld met richtlijnen en toetsingscriteria. Ook het instandhouden van de infrastructuur op het gebied van meteorologische waarnemingen blijft conform internationale verplichtingen een taak van het KNMI.

Recente nieuwsberichten

 1. Lichtgevende planten wijzen klimaatonderzoek de weg

  Samen met algen in de oceanen zorgen planten voor bijna alle opname van CO2 uit de atmosfeer. Om ...

  17 juli 2018 - Persbericht
 2. Extreme hitte in Nederland

  In Nederland komt de temperatuur zelden boven de 35 °C. Rond 2050 krijgen we mogelijk elke één to...

  13 juli 2018 - Persbericht
 3. Gegevens satellietinstrument Tropomi openbaar

  De data van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi zijn vanaf 11 juli voor iedereen beschikbaa...

  11 juli 2018 - Persbericht
 4. Variabiliteit van groene energie

  De grilligheid van het weer beïnvloedt hoeveel groene, hernieuwbare, energie kan worden opgewekt....

  10 juli 2018 - Persbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten