Nieuwsbericht

Kwaliteit temperatuurmeting De Bilt gewaarborgd

24 september 2009

Naar aanleiding van een bericht van het weerbedrijf Meteo Consult zijn er vandaag vragen gesteld over de nauwkeurigheid van de temperatuurmetingen van het KNMI in De Bilt, als gevolg van het verplaatsen van een meetmast waarvan Meteo Consult niet op de hoogte bleek.

Er is een regulier overleg met de particuliere weerbureau’s over de verstrekking van KNMI-waarnemingen. Dat Meteo Consult niet op de hoogte was van de verplaatsing heeft ons verrast, want de voorbereiding van een dergelijke verplaatsing vergt vele jaren (vanwege noodzakelijke parallelmetingen). Er wordt uitgezocht waarom de feitelijke verplaatsingsdatum niet naar Meteo Consult is gecommuniceerd.

Het KNMI realiseert zich het belang van het nationale meteorologische meetnet en staat garant voor de wetenschappelijke kwaliteit van zijn metingen. Daarom meet het KNMI de temperatuur conform internationaal vastgestelde procedures van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Landschapsontwikkelingen in De Bilt hebben ertoe geleid dat een andere temperatuurmast op een afstand van ca 200 m in gebruik is genomen. Vanzelfsprekend zijn hierbij de internationale procedures gevolgd.

Het KNMI benadrukt dat het effect van de verplaatsing van het Station De Bilt voor berichten over het weer, het klimaat en de zogeheten weerrecords bij het KNMI zeer klein en ook goed bekend is.

Zo zijn de consequenties van dit soort verplaatsingen voor de dagelijkse weersverwachtingen ronduit verwaarloosbaar. Vanwege de veelheid aan metingen die ten grondslag liggen aan weersverwachtingen worden dit soort kleine veranderingen goed opgevangen.

De gevolgen voor de nationale klimaatreeksen zijn goed bekend en worden ondervangen door de klimaatveranderingen in Nederland niet te detecteren op basis van één station maar op basis van een gebalanceerde selectie van 21 meetpunten: de Centrale Nederlandse Temperatuur (CNT). Hierdoor heeft de verplaatsing van een enkele meetmast geen invloed op de gedetecteerde klimaatverandering in Nederland.

Records van individuele stations zijn uiteraard afhankelijk van de precieze locatie van het station. Om deze reden gebruikt het KNMI deze weerrecords dan ook niet voor wetenschappelijke doeleinden. Wel spelen ze een belangrijke rol in de publieksvoorlichting.

Concluderend is er dus absoluut geen sprake van dat er fout gemeten is op het KNMI-station De Bilt; de kwaliteit van de temperatuurmetingen is altijd gewaarborgd geweest.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Wereldwijde uitstoot van CO2 is nog niet aan het dalen

  De uitstoot van CO2 is in 2022 -na twee jaren pandemie- groter dan ooit. Er zijn nog geen aanwijz...

  07 december 2022 - Nieuwsbericht
 2. Zeer zonnige herfst

  Deze herfst was zeer zonnig. Alleen in 2018, 2005 en 1959 was het herfstseizoen nog zonniger. Al ...

  01 december 2022 - Nieuwsbericht
 3. Windparken mengen zich in het weer

  Uit een recente studie met het KNMI weermodel blijkt dat windparken het weer beïnvloeden. De wind...

  29 november 2022 - Nieuwsbericht
 4. Maarten van Aalst vanaf 1 februari nieuwe hoofddirecteur KNMI

  Vrijdag 25 november 2022 heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van prof. dr. Maarten v...

  25 november 2022 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten