Nieuwsbericht

Maarten van Aalst vanaf 1 februari nieuwe hoofddirecteur KNMI

25 november 2022

Vrijdag 25 november 2022 heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van prof. dr. Maarten van Aalst als nieuwe hoofddirecteur, tevens Chief Science Officer van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Hij volgt 1 februari 2023 aanstaande prof. dr. Gerard van der Steenhoven op, die aan het einde van zijn benoemingstermijn na negen jaar afscheid neemt van het KNMI.

“Met Maarten van Aalst krijgt het KNMI een inspirerend hoofddirecteur,” stelt Hillie Beentjes

“Met Maarten van Aalst krijgt het KNMI een inspirerend hoofddirecteur,” stelt Hillie Beentjes, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Met zijn kennis, ervaring en internationale netwerk gaat hij het KNMI verder brengen. Ik verheug me op de samenwerking met Maarten.”

Prof. dr. Maarten van Aalst, vanaf 1 februari 2023 nieuwe hoofddirecteur van het KNMI

Maarten van Aalst (1974) is op dit moment directeur van het International Red Cross Red Crescent Climate Centre. Ook bekleedt hij de Prinses Margrietleerstoel voor het vergroten van de weerbaarheid tegen natuurrampen en klimaatverandering aan de faculteit Geo-informatiewetenschappen en aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente. Hij is Coordinating Lead Author bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lid van de European Scientific Advisory Board on Climate Change en hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Climate Risk Management. Eerder adviseerde hij onder meer de Wereldbank, de OESO, en verschillende VN-organisaties over hoe om te gaan met risico’s van een veranderend klimaat.

Maarten van Aalst: "Ambitie om bij te dragen aan een betere wereld"

"Mijn passie ligt op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk, met de ambitie om bij te dragen aan een betere wereld. Ik zie ernaar uit om samen met alle medewerkers van het KNMI bij te dragen aan het aanpakken van de grote uitdagingen waar Nederland en de wereld voor staan,” aldus Maarten van Aalst. “Het Red Cross Red Crescent Climate Centre, dat ik tot nu toe leidde, maakt dagelijks het verschil voor mensen in tientallen landen: van waarschuwingssystemen tot aanpassing aan klimaatverandering. Vanuit die ervaring, en vanuit mijn hoogleraarschap aan de Universiteit Twente, ken ik de waarde van een instituut als het KNMI."

Maarten van Aalst zal actief blijven als deeltijdhoogleraar. Samen met Myriam van Rooij, die directeur is, gaat hij de directie van het KNMI vormen.

Op 31 januari 2023 neemt Gerard van der Steenhoven afscheid van het KNMI. Hij zal daarna werkzaam zijn als adviseur binnen de Rijksoverheid op het grensvlak van kennis en beleid. Meer in het bijzonder zal hij zich bezighouden met diverse adviesraden, het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) en zijn leerstoel aan de Universiteit Twente.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Seismometers registreren explosies tijdens de oorlog in Oekraïne

  Meetgegevens van seismometers in Oekraïne kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in explosi...

  22 september 2023 - Nieuwsbericht
 2. Waarom viel er zoveel regen in de landen rond de Middellandse zee?

  De extreme neerslag die afgelopen weken viel in Griekenland en Libië is heviger geworden door kli...

  19 september 2023 - Nieuwsbericht
 3. Buys Ballot Medaille voor wolkenonderzoeker Sandrine Bony

  Wolken zijn van grote betekenis in ons klimaatsysteem. Maar welke rol spelen zij precies? En hoe ...

  19 september 2023 - Nieuwsbericht
 4. Montreal Protocol beschermt zowel ozonlaag als klimaat

  Op Wereldozondag, 16 september, wordt dit jaar aandacht besteed aan het effect van ozonafbrekende...

  15 september 2023 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten