Nieuwe monitoring voor Hawaïaanse vulkaan

09 maart 2023

Komende weken installeert een team van het KNMI en de geologische dienst van Amerika (USGS) op de Kīlauea-vulkaan (Hawaï) een extra zwaartekrachtmeter. Zo kunnen veranderingen in de zwaartekracht door het stromen van magma in de vulkaan gemonitord worden en kan er tijdig gewaarschuwd worden voor een uitbarsting.

Het Hawaïaans meetnetwerk behoort tot de grootste wereldwijd.

Het Hawaïaans meetnetwerk behoort met vijf zwaartekrachtmeters tot de grootste wereldwijd, alleen het meetnetwerk op de Etna (Italië) is groter. De kennis die wordt opgedaan met deze metingen, wordt ook toegepast op andere vulkanen wereldwijd.

Monitoring en onderzoek met zwaartekrachtsmetingen

Als je maar één instrument installeert, krijg je gegevens van de locatie waar dat instrument staat. Bij een netwerk meten meerdere instrumenten continue op vaste locaties rondom de vulkaan.  Bij de Kīlauea is dat belangrijk, om te observeren waar het lava uit het kratermeer naar toe verplaatst en zo tijdig te kunnen waarschuwen voor een uitbarsting.

Het meetnetwerk is belangrijk om zo tijdig te kunnen waarschuwen voor een uitbarsting.

Behalve continue zwaartekrachtmetingen worden er jaarlijks ook metingen gedaan verdeeld over een groter gebied rondom de vulkaan. Met behulp van deze metingen kun je langzame vulkanische processen opsporen, zoals bijvoorbeeld de opeenhoping van magma onder de vulkaan. Óf, waar en hoeveel magma er onder de vulkaan zit, is belangrijk om te weten om zo het gevaar beter in kaart te kunnen brengen.  

Een box beschermt de zwaartekrachtmeter tegen de elementen. Data wordt gestuurd naar het Hawaiian vulkaan observatorium.
Een box beschermt de zwaartekrachtmeter tegen de elementen. Data wordt gestuurd naar het Hawaiian vulkaan observatorium.
De krater van Kīlauea vulkaan met lava
De krater van Kīlauea vulkaan met lava.

Vulkaan Kīlauea

Kīlauea is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. In 2018 verplaatste de activiteit zich van de krater op de top van de vulkaan, naar de lager gelegen flank. Hierbij werden meer dan 700 huizen en ook wegen verwoest. In totaal werd ongeveer 35 vierkante kilomer land bedekt door lava.

KNMI en vulkanen

In Caribisch Nederland liggen twee vulkanen, namelijk de Mount Scenery op Saba en the Quill op Sint Eustatius. Deze vulkanen zijn actief, maar de kans dat ze uitbarsten is klein. Maar als het gebeurt, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Daarom heeft het KNMI kennis in huis over vulkanisme.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Wereld Meteorologische Dag

  Vandaag is het Wereld Meteorologische Dag. Het thema is ‘De toekomst van weer, klimaat en water ...

  23 maart 2023 - Nieuwsbericht
 2. Familiegeschiedenis is ook weersgeschiedenis

  Op de verjaardag van mijn vader kwam een groot deel van de familie bijeen. We hebben het dan over...

  21 maart 2023 - Nieuwsbericht
 3. VN-klimaatpanel IPCC: Aanpak klimaatverandering en beperken gevolgen urgenter dan ooit

  De uitstoot van broeikasgassen op mondiale schaal dient onmiddellijk te verminderen om de doelen ...

  20 maart 2023 - Nieuwsbericht
 4. De rol van klimaatverandering in de overstromingen in Nieuw-Zeeland

  Op 13 en 14 februari zorgde de extreme regenval van de storm Gabrielle voor grote overstromingen ...

  14 maart 2023 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten