Persbericht

Scholieren verrichten milieumetingen voor KNMI in kader GLOBE-project

30 januari 2001

De heer B.S Eilander, directeur Informatie en Communicatie Technologie (ICT) van het Ministerie van Onderwijs heeft op donderdag 1 februari bij het KNMI in De Bilt in aanwezigheid van mw. C.P. Schneider, Ambassadeur van de VS, het vijfjarig bestaan gevierd van het GLOBE programma. Bovendien werd het startschot gegeven voor een uniek meetproject door scholieren in een samenwerkingsverband tussen het KNMI en GLOBE Nederland. GLOBE (Global Learning to Benefit the Environment) is een Amerikaans programma om wereldwijd bij scholieren interesse te wekken voor natuurwetenschappen en inzicht te verschaffen in milieuvraagstukken.

De scholieren verrichten metingen in het veld, voeren de gegevens in op internet, doen er onderzoek mee doen en wisselen de resultaten met elkaar uit. Het KNMI gaat van de gegevens gebruik maken voor validatie van satellietmetingen door ze te vergelijken met metingen aan de grond. Validatie is noodzakelijk om de nauwkeurigheid van de satellietmetingen te kunnen bepalen.
De komende tijd worden twee nieuwe meetinstrumenten de ruimte ingestuurd, Sciamachy, een ozonmeetinstrument aan boord van de ESA satelliet ENVISAT (lancering juni 2001) en het Ozone Monitoring Instrument (OMI) dat onderdeel gaat uitmaken van een nieuwe NASA-satelliet (lancering juni 2004). In beide instrumenten heeft Nederland een belangrijke rol. Het KNMI leidt zowel het internationale wetenschappelijk team van OMI als de internationale validatie van Sciamachy.

Nederlandse GLOBE leerlingen gaan in het kader daarvan een heel schooljaar systematisch metingen verrichten met een zonnefotometer. Met dit eenvoudige instrument wordt direct zonlicht gemeten van twee kleuren (golflengtes). Dit is een maat voor de dikte van de laag aërosolen (roet, stof en andere deeltjes in de atmosfeer). Aërosolen spelen een belangrijk rol in de wereldwijde klimaatverandering en kunnen aanleiding geven tot smogvorming. De leerlingen die de metingen verrichten onder leiding van hun docenten helpen daarmee niet alleen het KNMI aan nuttige gegevens ter vergelijking met de satellietmetingen, maar krijgen zelf ook inzicht in de verontreiniging van de atmosfeer in hun eigen omgeving.

Recente nieuwsberichten

 1. Zware aardbeving in Groningse Westerwijtwerd

  In de Groningse plaats Westerwijtwerd heeft vanochtend vroeg om 5.49 uur een aardbeving plaatsgev...

  22 mei 2019 - Persbericht
 2. Het klimaat verandert. Toch?

  Het klimaat verandert. Dit zien we overal om ons heen en metingen tonen dit ook aan: het is op de...

  21 mei 2019 - Persbericht
 3. Zonnig maar koud

  Mei was tot nu toe relatief koud. Toch was er op sommige dagen veel zon. Hoe is in Nederland het ...

  14 mei 2019 - Persbericht
 4. CO2: top of flop?

  Zonder CO2 en andere broeikasgassen lag de temperatuur op aarde veel lager. Ze zijn om die reden ...

  07 mei 2019 - Persbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten