Persbericht

Scholieren verrichten milieumetingen voor KNMI in kader GLOBE-project

30 januari 2001

De heer B.S Eilander, directeur Informatie en Communicatie Technologie (ICT) van het Ministerie van Onderwijs heeft op donderdag 1 februari bij het KNMI in De Bilt in aanwezigheid van mw. C.P. Schneider, Ambassadeur van de VS, het vijfjarig bestaan gevierd van het GLOBE programma. Bovendien werd het startschot gegeven voor een uniek meetproject door scholieren in een samenwerkingsverband tussen het KNMI en GLOBE Nederland. GLOBE (Global Learning to Benefit the Environment) is een Amerikaans programma om wereldwijd bij scholieren interesse te wekken voor natuurwetenschappen en inzicht te verschaffen in milieuvraagstukken.

De scholieren verrichten metingen in het veld, voeren de gegevens in op internet, doen er onderzoek mee doen en wisselen de resultaten met elkaar uit. Het KNMI gaat van de gegevens gebruik maken voor validatie van satellietmetingen door ze te vergelijken met metingen aan de grond. Validatie is noodzakelijk om de nauwkeurigheid van de satellietmetingen te kunnen bepalen.
De komende tijd worden twee nieuwe meetinstrumenten de ruimte ingestuurd, Sciamachy, een ozonmeetinstrument aan boord van de ESA satelliet ENVISAT (lancering juni 2001) en het Ozone Monitoring Instrument (OMI) dat onderdeel gaat uitmaken van een nieuwe NASA-satelliet (lancering juni 2004). In beide instrumenten heeft Nederland een belangrijke rol. Het KNMI leidt zowel het internationale wetenschappelijk team van OMI als de internationale validatie van Sciamachy.

Nederlandse GLOBE leerlingen gaan in het kader daarvan een heel schooljaar systematisch metingen verrichten met een zonnefotometer. Met dit eenvoudige instrument wordt direct zonlicht gemeten van twee kleuren (golflengtes). Dit is een maat voor de dikte van de laag aërosolen (roet, stof en andere deeltjes in de atmosfeer). Aërosolen spelen een belangrijk rol in de wereldwijde klimaatverandering en kunnen aanleiding geven tot smogvorming. De leerlingen die de metingen verrichten onder leiding van hun docenten helpen daarmee niet alleen het KNMI aan nuttige gegevens ter vergelijking met de satellietmetingen, maar krijgen zelf ook inzicht in de verontreiniging van de atmosfeer in hun eigen omgeving.

Recente nieuwsberichten

 1. Herfststormen

  Sinds de laatste week van september is het weer in Nederland ronduit wisselvallig of herfstachtig...

  15 oktober 2019 - Persbericht
 2. De taiga- en Amazonebranden van 2019

  Afgelopen zomer was er veel media-aandacht voor grote natuurbranden in Siberië en de Amazone. Fot...

  08 oktober 2019 - Persbericht
 3. Arctisch zee-ijs op een-na-laagste niveau ooit

  Elk jaar neemt de zee-ijsbedekking in het Noordpoolgebied gedurende de zomer af en bereikt in sep...

  01 oktober 2019 - Persbericht
 4. September: zonnig en vrij nat

  De maand september is zonnig verlopen – gemiddeld scheen 162 uur de zon tegen 143 uur normaal. Ma...

  01 oktober 2019 - Persbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten