Nieuwsbericht

Stikstofdioxide meten op de fiets

05 juni 2015

Hoe schoon is de lucht die we op onze dagelijkse fietsroutes naar werk en school inademen? Het KNMI gaat dat deze maand per fiets meten in Utrecht.

KNMI-medewerkers en studenten van het Utrechtse University College fietsen hun dagelijkse routes met een meetinstrument op hun fiets. Het KNMI heeft hiervoor een stikstofdioxide-meetinstrument gebouwd dat gekoppeld is aan een mobiel weerstation en een GPS. Zo kan op straatniveau de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) gemeten worden. NO2  is één van de belangrijkste luchtvervuilers in Nederland.

 

 

Voorop in de mand het meetinstrument
Voorop in de mand het meetinstrument. Bron: KNMI
Stikstofdioxide gemeten op fietsroutes in Utrecht. De rode kleur betekent een grotere hoeveelheid NO2 in de lucht dan groen en blauw.
Stikstofdioxide gemeten op fietsroutes in Utrecht. De rode kleur betekent een grotere hoeveelheid NO2 in de lucht dan groen en blauw. Bron: KNMI

Meten met drones
Het RIVM en NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) hebben interesse in deze KNMI-meetcampagne met fietslaboratoria, dat de naam City-Sonde Science-project heeft gekregen. NLR gaat in de eerste week van juli meedoen met meten door testvluchten te doen met het NO2-meetinstrument op een drone. Op die manier kan het KNMI niet alleen aan de grond, maar ook in de lucht de luchtkwaliteit meten. Het RIVM zal een dag meedoen aan de meetcampagne met hun eigen meetapparatuur om tegelijkertijd ultrafijn stof te meten naast de NO2 metingen van dit fietslaboratorium.

Nieuwe meettoepassing
Binnen het  City-Sonde Science-project wordt een op het KNMI ontwikkelde meettechniek op geheel nieuwe en authentieke wijze toegepast. De NO2-sensor is oorspronkelijk ontwikkeld om aan een weerballon opgelaten te worden. Met deze metingen worden satellietwaarnemingen gecontroleerd.

Hoge resolutie en handzaam formaat uniek in de wereld

Maar omdat de NO2-sensor weinig weegt en heel nauwkeurig is, kan deze ook ingezet worden voor het in kaart brengen van de luchtkwaliteit binnen de stad op leefniveau. De hoge tijdsresolutie van 1 meting per seconde in combinatie met een handzaam formaat is uniek in de wereld van de stikstofdioxidesensoren. Deze eigenschappen maken het instrument uitermate geschikt om mee te nemen op de fiets. Dit betekent een enorme uitbreiding ten opzichte van de huidige in Utrecht toegepaste meettechnieken, waarbij het RIVM op een beperkt aantal vaste meetpunten meet en vaak alleen in maandgemiddelden. 

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Montreal Protocol beschermt ozonlaag en vermindert broeikaseffect

  Op Wereld Ozondag, 16 september, wordt jaarlijks wereldwijd stil gestaan bij de internationale a...

  16 september 2021 - Nieuwsbericht
 2. Australische ‘Black Summer’-bosbranden produceerden bijna dubbel zoveel CO2 als alle Australiërs in een jaar

  Australië werd in de zomer van 2019-2020, ook wel ‘Black Summer’ genoemd, geteisterd door enorm b...

  15 september 2021 - Nieuwsbericht
 3. Siberische bosbranden stoken de broeikas harder op

  Siberië wordt dit jaar door een historisch hoog aantal natuurbranden geteisterd. Deze branden bre...

  14 september 2021 - Nieuwsbericht
 4. Mens telt mee in de wereldwijde waterhuishouding

  De totale hoeveelheid vloeibaar water op land is aan het afnemen. Dat blijkt uit metingen van de ...

  13 september 2021 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- & klimaatberichten