Nederlandse IPCC coördinatiegroep

De Nederlandse IPCC coördinatiegroep coördineert de Nederlandse IPCC-activiteiten. Dat houdt onder andere in het nomineren van mogelijke Nederlandse auteurs voor geplande IPCC rapporten, het uitvoeren van zg 'Government' en 'Expert' Reviews van concept rapporten en het samenstellen en instrueren van Nederlandse IPCC Delegaties.

Op deze site worden relevante documenten die betrekking hebben op (voorbereidingen voor) de Nederlandse inbreng in het IPCC beschikbaar gemaakt. Het betreft namen van genomineerde/Nederlandse auteurs en reviewers, van deelnemers aan speciale werkgroepen of taakgroepen, overeengekomen inhoudsopgaven van rapporten en 'Terms of Reference' voor werk- of taakgroepen, maar ook bv de submissies die Nederland heeft ingediend bij officiële IPCC vergaderingen.

De coördinatiegroep beheert een fonds dat ter beschikking werd gesteld door de deelnemende Ministeries en dat bedoeld is om aan het IPCC proces deelnemende Nederlandse experts financieel te ondersteunen mbt tot reis en verblijfskosten. (referentie tarievenlijst2015)Review mee met het IPCC:

De Government Review van de bijdrage van Werkgroep 3 aan de AR6 FGD van 29 november tot 30 januari 2022

De bijdrage van Werkgroep 3 aan het AR6 Second Order Draft  was beschikbaar voor expert en regerings review begin dit jaar. Het rapport is nu herzien door de auteurs in reactie op ontvangen commentaren en het Final Government Distribution (FGD) is tot 30 januari 2022 open voor  beoordeling door regeringen.

De Government and Expert Review van de bijdrage van Werkgroep 3 aan de AR6 FGD is een sleutelelement van het IPCC-beoordelingsproces. Het doel van deze beoordeling is ervoor te zorgen dat het rapport een evenwichtige en uitgebreide beoordeling van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen bevat. In de IPCC-procedures staat dat het beoordelingsproces objectief, open en transparant moet zijn, met een brede verspreiding die erop gericht is zoveel mogelijk onafhankelijke experts bij het IPCC-proces te betrekken, waarbij wordt gestreefd naar een reeks standpunten, expertise en geografische vertegenwoordiging

Voor degenen die mee willen doen aan de review ronde, graag een mail naar rob.groenland@knmi.nl

 

 

Contact en informatie

Het Nederlandse IPCC Focal Point en de Nederlandse IPCC coördinatiegroep kunnen bereikt worden via rob.groenland@knmi.nl

De publiek toegankelijke delen van de officiële IPCC website bevatten een schat aan informatie over de opzet en werking van het IPCC. Ook kunnen daar de IPCC rapporten en teksten die betrekking hebben op de werking van het IPCC ingezien en gedownload worden.