Nederlandse IPCC coördinatiegroep

De Nederlandse IPCC coördinatiegroep coördineert de Nederlandse IPCC-activiteiten. Dat houdt onder andere in het nomineren van mogelijke Nederlandse auteurs voor geplande IPCC rapporten, het uitvoeren van zg 'Government' en 'Expert' Reviews van concept rapporten en het samenstellen en instrueren van Nederlandse IPCC Delegaties.

Op deze site worden relevante documenten die betrekking hebben op (voorbereidingen voor) de Nederlandse inbreng in het IPCC beschikbaar gemaakt. Het betreft namen van genomineerde/Nederlandse auteurs en reviewers, van deelnemers aan speciale werkgroepen of taakgroepen, overeengekomen inhoudsopgaven van rapporten en 'Terms of Reference' voor werk- of taakgroepen, maar ook bv de submissies die Nederland heeft ingediend bij officiële IPCC vergaderingen.

De coördinatiegroep beheert een fonds dat ter beschikking werd gesteld door de deelnemende Ministeries en dat bedoeld is om aan het IPCC proces deelnemende Nederlandse experts financieel te ondersteunen mbt tot reis en verblijfskosten. (referentie tarievenlijst2015)

AR6-WG3 expert review van 13 januari tot 8 maart 2020

Meedoen met Expert reviewronde IPCC-Werkgroep 3

Het 6e Assessment rapport van het IPCC komt in 2021 uit. In totaal 3 werkgroepen leveren een bijdrage aan dit rapport. Inmiddels is de Expert review gestart voor Werkgroep 3, die zich focust op alle aspecten rondom mitigatie. De review duurt tot 8 maart. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven om commentaar te leveren op deze bijdrage.

De Nederlandse IPCC-activiteiten worden gecoördineerd door de Nederlandse IPCC-coördinatiegroep, met voorzitter Rob van Dorland en secretaris Rob Groenland. Deze groep nomineert mogelijke Nederlandse auteurs voor geplande IPCC rapporten en voert zogenaamde 'Government' en 'Expert' reviews van concept rapporten uit. Ook stelt de coördinatiegroep Nederlandse IPCC-delegaties samen en instrueert deze.

Stuur voor meer informatie of als je wilt deelnemen een mail aan Rob Groenland.
Ben je geïnteresseerd om mee te doen, dan kun je je inschrijven op de registratiepagina van Werkgroep 3.

https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg3/fod/register.php

Contact en informatie

Het Nederlandse IPCC Focal Point en de Nederlandse IPCC coördinatiegroep kunnen bereikt worden via rob.groenland@knmi.nl

De publiek toegankelijke delen van de officiële IPCC website bevatten een schat aan informatie over de opzet en werking van het IPCC. Ook kunnen daar de IPCC rapporten en teksten die betrekking hebben op de werking van het IPCC ingezien en gedownload worden.