Nederlandse IPCC coördinatiegroep

De Nederlandse IPCC coördinatiegroep coördineert de Nederlandse IPCC-activiteiten. Dat houdt onder andere in het nomineren van mogelijke Nederlandse auteurs voor geplande IPCC rapporten, het uitvoeren van zg 'Government' en 'Expert' Reviews van concept rapporten en het samenstellen en instrueren van Nederlandse IPCC Delegaties.

Op deze site worden relevante documenten die betrekking hebben op (voorbereidingen voor) de Nederlandse inbreng in het IPCC beschikbaar gemaakt. Het betreft namen van genomineerde/Nederlandse auteurs en reviewers, van deelnemers aan speciale werkgroepen of taakgroepen, overeengekomen inhoudsopgaven van rapporten en 'Terms of Reference' voor werk- of taakgroepen, maar ook bv de submissies die Nederland heeft ingediend bij officiële IPCC vergaderingen.

De coördinatiegroep beheert een fonds dat ter beschikking werd gesteld door de deelnemende Ministeries en dat bedoeld is om aan het IPCC proces deelnemende Nederlandse experts financieel te ondersteunen mbt tot reis en verblijfskosten. (referentie tarievenlijst2015)

Review FOD van SROCC en SRCCL

Er is een mogelijkheid om mee te doen in de expert review ronde van het FOD van SROCC en van SRCCL.  De eerste duurt van 4 mei tot 29 juni en de tweede van 11 juni tot 5 augustus. . Geïnteresseerden kunnen zonder tussenkomst van het Focal Point registreren ( SROCC en  SRCCL).

Final Government Review van het SR1.5

Op 4 juni is de final governmental review gestart van het IPCC Special Report over 1,5 graden. Het Focal Point IPCC Nederland is verantwoordelijk voor het verzamelen, bundelen en indienen van commentaren uit de beleidshoek.

Mensen uit de beleidshoek die willen bijdragen, graag even een seintje naar mij (rob.groenland@knmi.nl).  De review duurt t/m 29 juli.  Meer info.

Contact en informatie

Het Nederlandse IPCC Focal Point en de Nederlandse IPCC coördinatiegroep kunnen bereikt worden via rob.groenland@knmi.nl

De publiek toegankelijke delen van de officiële IPCC website bevatten een schat aan informatie over de opzet en werking van het IPCC. Ook kunnen daar de IPCC rapporten en teksten die betrekking hebben op de werking van het IPCC ingezien en gedownload worden.