Nederlandse IPCC coördinatiegroep

De Nederlandse IPCC coördinatiegroep coördineert de Nederlandse IPCC-activiteiten. Dat houdt onder andere in het nomineren van mogelijke Nederlandse auteurs voor geplande IPCC rapporten, het uitvoeren van zg 'Government' en 'Expert' Reviews van concept rapporten en het samenstellen en instrueren van Nederlandse IPCC Delegaties.

Op deze site worden relevante documenten die betrekking hebben op (voorbereidingen voor) de Nederlandse inbreng in het IPCC beschikbaar gemaakt. Het betreft namen van genomineerde/Nederlandse auteurs en reviewers, van deelnemers aan speciale werkgroepen of taakgroepen, overeengekomen inhoudsopgaven van rapporten en 'Terms of Reference' voor werk- of taakgroepen, maar ook bv de submissies die Nederland heeft ingediend bij officiële IPCC vergaderingen.

De coördinatiegroep beheert een fonds dat ter beschikking werd gesteld door de deelnemende Ministeries en dat bedoeld is om aan het IPCC proces deelnemende Nederlandse experts financieel te ondersteunen mbt tot reis en verblijfskosten. (referentie tarievenlijst2015)

De expert review AR6-WG1 FOD start op 29 april en duurt tot 23 juni 2019 

Een ieder die geinteresseerd is om mee te doen kan zich inschrijven via de volgende link: https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg1/fod/register.php  Bij deelname gaarne een mail naar Rob Groenland.

Expert/Governmental finale review van het IPCC Special Report on Climate Change and Land

Op 29 april start deze governmental review. Deadline is 19 juni 2019. Het Focal Point IPCC Nederland is verantwoordelijk voor het verzamelen, bundelen en indienen van commentaren uit de beleidshoek.  Bij deelname gaarne een mail naar Rob Groenland.

Contact en informatie

Het Nederlandse IPCC Focal Point en de Nederlandse IPCC coördinatiegroep kunnen bereikt worden via rob.groenland@knmi.nl

De publiek toegankelijke delen van de officiële IPCC website bevatten een schat aan informatie over de opzet en werking van het IPCC. Ook kunnen daar de IPCC rapporten en teksten die betrekking hebben op de werking van het IPCC ingezien en gedownload worden.