IPCC

Het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is opgericht door de Verenigde Naties. Hun doel is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Overal ter wereld vindt onderzoek plaats naar het klimaat en klimaatverandering. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een intergouvernementele organisatie van de Verenigde Naties. Het IPCC zorgt ervoor dat beleidsmakers steeds over de meest relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijke onderzoek rondom klimaatverandering kunnen beschikken. Deze beleidsmedewerkers hebben met klimaatverandering te maken en zijn betrokken bij mondiale onderhandelingen over het klimaat.

Doel IPCC

Doel van het klimaatpanel IPCC is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen daarvan in kaart te brengen en samen te vatten. Ook verkent het IPCC de mogelijkheden om de klimaatverandering te temperen en ons aan te passen. Om de vijf à zes jaar brengen ze een klimaatrapport (Assessment) uit in vier delen met de laatste stand van zaken.

Wie zijn het IPCC?

Het IPCC wordt gevormd door delegaties uit deelnemende landen van de Verenigde Naties. De delegaties vormen geen vaste groep maar bestaan uit steeds nieuwe mensen. Elk land vaardigt jaarlijks nieuwe mensen uit. Daarnaast werken bij elk rapport speciaal gevormde teams van wetenschappers mee om te schrijven over hun vakgebied. Ook veel Nederlandse onderzoekers werken mee aan deze rapporten.

IPCC in Nederland

In het IPCC bepalen de landen - vertegenwoordigd door departementen en kennisinstituten - de koers: welke rapporten gaan er gemaakt worden, wat is de inhoudsopgave van die rapporten, wanneer is de gewenste timing. En ze stellen uiteindelijk de samenvattingen voor de beleidsmakers vast. Het IPCC heeft bewezen een grote invloed te hebben op het mondiale klimaatbeleid, waarvan het Europese en uiteindelijk het Nederlandse klimaatbeleid weer een afgeleide is.

Ook Nederland is vertegenwoordigd in het IPCC. De Nederlandse inbreng in het IPCC wordt voorbereid door de interdepartementale IPCC coördinatiegroep, die bestaat uit vertegenwoordigers uit het Ministerie van Economische zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het PBL en het KNMI.

Folgefonna gletsjer Noorwegen (Foto Hogne Hundvebakke)