Luc Kohsiek ©KNMI/Wim Bos

Dijkversterking op basis van klimaatscenario

Miljoenen Nederlanders wonen meters onder de zeespiegel of direct achter een dijk. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Maar als je huis in Zeeland staat of in de Zuidplaspolder, dan is het water nooit ver weg. Ook de kop van Noord-Holland is zo’n gebied dat meters onder de zeespiegel ligt. Het waterbeheer is hier ingewikkeld. Het waterschap moet rekening houden met de zee, maar ook bij een flinke regenbui moet er gepompt worden.

Dijkgraaf Luc Kohsiek staat aan het hoofd van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de kop van Noord-Holland. Het Hoogheemraadschap investeert in waterveiligheid. De investeringen staan in nauw verband met de ontwikkeling van het klimaat in de komende decennia. Gaat er meer regen vallen? Dat heeft gevolgen voor de gemalen. Stijgt de zeespiegel? Dan moeten dijken verhoogd worden. Goede klimaatmodellen zijn dus belangrijk voor Luc Kohsiek en Hollands Noorderkwartier.

 

(Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Eén op tienduizend jaar

Kohsiek: “De buitenkant van Nederland moet altijd state-of-the-art beschermd zijn. De binnenkant is minder urgent. Het is erg als een ringvaart doorbreekt en het geeft miljoenen schade maar er zullen naar verwachting geen slachtoffers vallen. Maar als die buitenkant niet in orde is en het gaat mis, dan is een groot en belangrijk deel van Nederland weg en heel Nederland ontwricht. Dan houdt alles op. Huizen, gebouwen, industrieën, landbouw; alles moet drooggelegd worden en opnieuw worden opgebouwd. Dat kost tientallen miljarden. Dat moet je als land beseffen.”

Klimaatontwikkeling

Klimaten zijn altijd in verandering. De komende decennia zal de wereldwijde temperatuur stijgen. Dat komt mede door de uitstoot van broeikasgassen door de mens. De patronen van luchtstromen veranderen. Maar hoeveel warmer het wordt en hoe sterk luchtstromen wijzigen?”

"De kennis van het KNMI over hoe groot de kans is op zware neerslag of droogte gebruiken we onder andere bij beslissingen om gemalen te bouwen"

In 2014 stelde het KNMI vier mogelijke scenario’s op voor de veranderingen in het klimaat. Dat helpt ook Luc Kohsiek om zijn Hoogheemraadschap aan te passen aan het klimaat in de toekomst. Het Hoogheemraadschap gebruikt de klimaatscenario’s om investeringen in dijken zo kosteneffectief mogelijk te maken. Maar ook heel praktisch bij het bouwen van een gemaal, legt Kohsiek uit. ”Onze gemalen staan voor pakweg veertig jaar in de polder. Dan wil je niet een te klein gemaal bouwen, maar ook niet te groot. De kennis van het KNMI over hoe groot de kans is op zware neerslag of droogte gebruiken we bij deze beslissingen."

Gemaal
(Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Gemaal
(Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma ondersteunt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met nieuwe normen voor de waterveiligheid. De klimaatscenario’s van het KNMI leveren inzicht, zegt Frank Hallie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hoe ontwikkelen belangrijke parameters voor het ontwerpen van verbetermaatregelen zich? Hoe zwaar zal de piekbelasting zijn voor een dijk of duin in de komende decennia? Modellen om dit te berekenen worden mede gebaseerd op de klimaatscenario’s. Waterkeringbeheerders zoals Hollands Noorderkwartier nemen op basis van deze modellen maatregelen om kwetsbare plekken te verbeteren.

Kort geleden leverde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat een visitekaartje af: de versterking van de kust bij Petten-Camperduin. De veiligheid is daar weer gewaarborgd. Nederland heeft er een nieuw duinlandschap bij gekregen. Op Deltahoogte.

Petten Camperduin (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)