Uitleg over

Aerosolen

Aerosolen zijn kleine stof- of vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven, bijvoorbeeld roetdeeltjes afkomstig van het verkeer.

Samen met schadelijke gassen zoals zwaveldioxide, stikstofdioxiden, ammoniak en vluchtige organische stoffen (VOS), vormen aerosolen luchtvervuiling. In deze samenstelling noemen we aerosoldeeltjes ook wel fijnstof.

Rol aerosolen

Aerosolen spelen een belangrijke maar complexe rol in onze atmosfeer, in luchtvervuiling en klimaatverandering. Welke rol ze precies spelen in ons klimaat is nog onduidelijk. Door gebruik te maken van satellietwaarnemingen komen we meer te weten over het gedrag van aërosolen en hun precieze rol in de atmosfeer.

Onderzoek klimaatverandering

Om de rol van aerosolen te onderzoeken is het nodig te kijken naar de verschillende typen aerosolen, naar zonnestraling en het gedrag van wolken. Aerosolen hebben namelijk invloed op wat er met de zonnestraling gebeurt. Ook blijkt in het huidige onderzoek naar klimaatverandering dat aerosolen het gedrag en de vorming van wolken sterk kunnen beïnvloeden.

 

Meer uitleg over

  • Het OMI instrument (Bron: Dutch Space & TNO-TPD)

    Ozonmeetinstrument (OMI)

    Het Ozone Monitoring Instrument (OMI) is een satellietinstrument dat sinds 2004 om de aarde draait en metingen doet vanuit de ruimte.
  • Lidarmetingen van de Raman lidar van vulkaanstof op 16 april 2010. De afbeelding geeft op ieder tijdstip een dwarsdoorsnede van de atmosfeer. De stoflaag net boven de 2 km hoogte is goed zichtbaar (Metingen en figuur: A. Apituley (RIVM)

    Lidar meet stof in de lucht

    Een lidar is een soort radar die gebruikt kan worden voor het bepalen van afstanden, zoals de hoogte van wolken boven het aardoppervlak of stofdeeltjes in de lucht.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over