Regen in stad
©KNMI/Tineke Dijkstra
Uitleg over

Neerslagstatistieken

De neerslagstatistieken beschrijven de hoeveelheid neerslag van een bepaalde duur (van 10 minuten tot 10 dagen), bij een bepaalde herhalingstijd (bijvoorbeeld 2 x per jaar of eens in de 100 jaar). De neerslagstatistieken vormen de basis voor berekeningen van de impact van extreme neerslag op de leefomgeving. Deze berekeningen worden door gemeenten, waterschappen en provincies als onderdeel van de stresstesten, zoals vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, uitgevoerd.

In 2019 is een overkoepelend rapport gepubliceerd over extreme neerslagstatistiek. Hierin zijn verschillende onderzoeken in opdracht van STOWA op het gebied van extreme neerslagstatistiek gebundeld. Het KNMI heeft een aantal van deze onderzoeken getrokken, dat tot de volgende deelrapportages heeft geleid:

 • Een nieuwe basisstatistiek voor extreme neerslag in Nederland voor het huidige klimaat, waarin de update uit 2018 voor korte duren en de eerdere update voor lange duren beter met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 
 • Een update van de regionale verschillen in extreme neerslagstatistiek (welke gelden voor duren van 24 uur en meer). Dit in aanvulling op de basisstatistiek die representatief is voor De Bilt.
 • Een update van de gebiedsstatistiek voor gebiedsgroottes van 6 tot 1700 km2. Dit in aanvulling op de basisstatistiek die representatief is voor een punt/station.
 • Een update van de extreme neerslagstatistiek voor het toekomstig klimaat. Dit in aanvulling op de basisstatistiek die vertaald wordt naar extreme neerslag statistiek passend bij de KNMI’14-klimaatscenario’s.

De neerslagstatistieken:

STOWA brochure Neerslagstatieken (2019), hierin een korte uitleg over de producten in het achtergrondrapport.

STOWA Achtergrondrapport Neerslagstatistieken (2019)

Meer uitleg over

 • Hittegolf: in De Bilt minstens 5 dagen achtereen boven de 25 graden waarvan 3 boven de 30 graden

  Hittegolf

  Een hittegolf is een serie van minstens 5 zomerse dagen, waarvan er zeker 3 tropisch zijn.
 • Hoeveelheid en duur van de neerslag per maand ©KNMI

  Zware neerslag

  In ons land valt jaarlijks zo'n 800 millimeter neerslag (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010). Die hoeveelheid valt vrij gelijkmatig verspreid over het hele jaar.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over