Regen in stad
©KNMI/Tineke Dijkstra
Uitleg over

Neerslagstatistieken

In januari 2018 hebben het KNMI en HKV, in opdracht van de STOWA, geactualiseerde neerslagstatistieken voor korte tijdsduren gepubliceerd.

De neerslagstatistieken beschrijven de hoeveelheid neerslag van een bepaalde duur (korte duren van 10 minuten tot 12 uur), bij een bepaalde herhalingstijd (tussen 2 x per jaar en eens in de 1000 jaar). De statistieken zijn gebaseerd op waarnemingen over de periode 2003 tot en met 2016, van zo’n 30 weerstations. De neerslagstatistieken vormen de basis voor berekeningen van de impact van extreme neerslag op de leefomgeving. Deze berekeningen worden door gemeenten, waterschappen en provincies als onderdeel van de stresstesten, zoals vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, uitgevoerd.

Nieuwe statistieken vallen hoger uit

Deze nieuwe statistieken vallen tot enkele tientallen procenten hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde neerslagstatistieken uit 2007 (tot 120 minuten) en 2015 (120 minuten-12 uur). De statistieken vallen vooral hoger uit voor de neerslag van lange duur en voor de langere herhalingstijden. Extreme buien die voorheen eens in de 200 tot 500 jaar voorkwamen, komen in de nieuwe neerslagstatistiek eens in de 50 tot 100 jaar voor (de herhalingstijd is sterk afgenomen). De kans op zo’n bui is dus 4 tot 5 keer groter geworden.

Deze verschillen kunnen gedeeltelijk worden verklaard door de toename van de neerslag als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast zijn langere meetreeksen van meerdere locaties meegenomen, waardoor de statistiek van de meest extreme gebeurtenissen beter in kaart gebracht kon worden.

Vervolgstudies

In het najaar van 2019 publiceert STOWA een rapport waarin het lopende HKV/KNMI onderzoek voor STOWA op het gebied van extreme neerslagstatistiek gebundeld wordt. Het KNMI trekt een aantal van deze onderzoeken, dat tot de volgende deelrapportages zal leiden:

 • Een nieuwe basisstatistiek voor extreme neerslag in Nederland voor het huidige klimaat, waarin de update uit 2018 voor korte duren en de eerdere update voor lange duren beter met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 
 • Een update van de regionale verschillen in extreme neerslagstatistiek (welke gelden voor duren van 24 uur en meer). Dit in aanvulling op de basisstatistiek die representatief is voor De Bilt.
 • Een update van de gebiedsstatistiek voor gebiedsgroottes van 6 tot 1700 km2. Dit in aanvulling op de basisstatistiek die representatief is voor een punt/station.
 • Een update van de extreme neerslagstatistiek voor het toekomstig klimaat. Dit in aanvulling op de basisstatistiek die vertaald wordt naar extreme neerslag statistiek passend bij de KNMI’14-klimaatscenario’s.

De neerslagstatistieken:

Factsheet Neerslagstatistiek KNMI

Rapport Neerslagstatistieken voor korte duren (10 minuten -12 uur), 2018

Meer uitleg over

 • Regen in de stad ©KNMI/Tineke Dijkstra

  Regenintensiteit

  Zware buien met veel regen in korte tijd kunnen leiden tot wateroverlast of overstromingen. Ook in het verkeer kan veel neerslag hinderlijk zijn.
 • Blokkade op de weerkaart op 500 hPa vlak en afwijking van de temperatuur in het extreem droge jaar 1976 ©KNMI/ECMWF

  Zomerse weerkaart

  Aanhoudend zomerweer hebben we wanneer hogedrukgebieden op de weerkaart aanhouden en de weg voor depressies van de Oceaan blokkeren.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over