Regen in stad
©KNMI/Tineke Dijkstra
Uitleg over

Neerslagstatistieken

De neerslagstatistieken beschrijven de hoeveelheid neerslag van een bepaalde duur (van 10 minuten tot 10 dagen), bij een bepaalde herhalingstijd (bijvoorbeeld 2 x per jaar of eens in de 100 jaar). De neerslagstatistieken vormen de basis voor berekeningen van de impact van extreme neerslag op de leefomgeving. Deze berekeningen worden door gemeenten, waterschappen en provincies als onderdeel van de stresstesten, zoals vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, uitgevoerd.

In 2019 is een overkoepelend rapport gepubliceerd over extreme neerslagstatistiek. Hierin zijn verschillende onderzoeken in opdracht van STOWA op het gebied van extreme neerslagstatistiek gebundeld. Het KNMI heeft een aantal van deze onderzoeken getrokken, dat tot de volgende deelrapportages heeft geleid:

 • Een nieuwe basisstatistiek voor extreme neerslag in Nederland voor het huidige klimaat, waarin de update uit 2018 voor korte duren en de eerdere update voor lange duren beter met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 
 • Een update van de regionale verschillen in extreme neerslagstatistiek (welke gelden voor duren van 24 uur en meer). Dit in aanvulling op de basisstatistiek die representatief is voor De Bilt.
 • Een update van de gebiedsstatistiek voor gebiedsgroottes van 6 tot 1700 km2. Dit in aanvulling op de basisstatistiek die representatief is voor een punt/station.
 • Een update van de extreme neerslagstatistiek voor het toekomstig klimaat. Dit in aanvulling op de basisstatistiek die vertaald wordt naar extreme neerslag statistiek passend bij de KNMI’14-klimaatscenario’s.

De neerslagstatistieken:

STOWA brochure Neerslagstatieken (2019), hierin een korte uitleg over de producten in het achtergrondrapport.

STOWA Achtergrondrapport Neerslagstatistieken (2019)

Meer uitleg over

 • Scherpe begrenzing van de bewolking dicht bij zee (foto: Jannes Wiersema)

  Zonnige stranden

  Vooral in het voorjaar en de zomer is de kust meestal zonniger dan het binnenland. Wolken worden vanuit zee verdreven en maken plaats voor blauwe lucht en zon.
 • Gustav Hellmann (1854 –1939), de bedenker van het koudegetal om de kou in het koude seizoen te kwantificeren

  Koudegetal

  Het koudegetal is een maatstaf voor de totale hoeveelheid kou in de koudste periode van het jaar (november tot en met maart).
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over