Weerbulletin kleine luchtvaart

Luchtvaartmeteorologische informatie voor operationeel gebruik en vluchtvoorbereiding is beschikbaar op www.luchtvaartmeteo.nl.

ZCZC
FBNL50 EHDB 281114  
WEERBULLETIN VOOR DE LUCHTVAART
.
GELDIG 281200/281800 UTC
.
SITUATIE: AAN DE ZUIDOOSTFLANK VAN EEN HOGEDRUKGEBIED TEN ZUIDEN VAN
IJSLAND WORDT MET EEN NOORDOOSTELIJKE, GELEIDELIJK NOORDELIJKE,
STROMING MARITIEM POLAIRE LUCHT AANGEVOERD, DIE ONSTABIEL VAN OPBOUW
IS TOT CIRCA 4000 VT. EEN ZWAK ONO-WZW GEORIENTEERD KOUFRONT BOVEN
HET NOORDEN TREKT LANGZAAM ZUIDWAARTS RICHTING HET MIDDEN VAN HET
LAND EN NEEMT VERDER IN BETEKENIS AF. EEN TWEEDE ONO-WZW GEORIENTEERD
KOUFRONT BEREIKT AAN HET EINDE VAN DE PERIODE HET NOORDEN. BIJ HET
TWEEDE KOUFRONT IS DE OPBOUW ONSTABIEL TOT CIRCA 6000 VT.
.
SIGNIFICANT WEER: IN DE KUSTGEBIEDEN EN ROND HET IJSSELMEER LOKAAL
MATIGE TURBULENTIE. BIJ HET TWEEDE KOUFRONT IN BEWOLKING KANS OP
MATIGE IJSAANZETTING BOVEN 2000 VT EN KANS OP EEN ENKELE LICHTE
REGENBUI.
.
WIND: NOORDOOST, ACHTER HET KOUFRONT KRIMPEND NAAR NOORD.
LANDINWAARTS 12-17 KN, LANGS DE KUST EN BOVEN HET IJSSELMEER 17-22
KN, IN DE EERSTE HELFT VAN DE PERIODE OVERAL NOG ENKELE KN TOENEMEND.
KANS OP UITSCHIETERS ROND 10 KN BOVEN DE GEMIDDELDE WIND.
.
BEWOLKING: NABIJ HET EERSTE KOUFRONT BKN SC/CU 1500-2000 VT, VERDER
LANDINWAARTS OVERGAAND IN FEW/SCT CU/SC 2000-2500 VT. ELDERS FEW CU
ROND 2500 VT. TOPPEN TOT 4000 VT.
BIJ HET TWEEDE KOUFRONT BKN SC/CU AROUND 2500 VT, IN EEN BUI SH
FEW/SCT TCU 2000 VT, TOPPEN TOT CIRCA 6000 VT.
.
ZICHT: MEER DAN 10 KM. IN NEERSLAG MOGELIJK ROND 8 KM.
.
NULGRADEN NIVEAU: FL060-070, ACHTER HET EERSTE KOUFRONT DALEND NAAR
3000-4000 VT, ACHTER HET TWEEDE NAAR 2000 VT.
.
HOOGTEWINDEN EN TEMPERATUREN:
    12 UTC:      18 UTC:
0500VT 030  /20-25 +09 010/25-30 +07
1500VT 030  /20-25 +06 010/25-35 +04
3000VT 030  /20-25 +02 010/25-35 -00
FL 050 030  /20  +01 360/20-30 -02
FL 100 330-030/10-15 -08 320/20  -09
.
THERMIEK: TOT 16.30 UTC MATIG. VERWAAID, MET NAME IN DE
KUSTPROVINCIES. IN HET NOORDEN VAN HET LAND BIJ HET EERSTE KOUFRONT
AFGEZWAKT A.G.V. AFSCHERMING DOOR BEWOLKING.
.
MAX. TEMPERATUUR: VAN 9 GRADEN CELSIUS OP DE WADDEN TOT LOKAAL 15
GRADEN IN HET ZUIDOOSTEN.
.
VOORUITZICHTEN VOOR DE PERIODE VAN 281800/290000: DE KOUFRONTEN
TREKKEN VERDER ZUIDWAARTS. AAN HET EINDE VAN DE PERIODE BEVINDT HET
TWEEDE FRONT ZICH BOVEN HET ZUIDOOSTEN. NABIJ HET TWEEDE KOUFRONT EN
IN DE KUSTGEBIEDEN KLEINE KANS OP EEN LICHTE REGENBUI. LANDINWAARTS
NEEMT DE WIND GELEIDELIJK AF NAAR 10-15 KN EN VERDWIJNEN DE
UITSCHIETERS.
.
DAGLICHTPERIODE: 05.08 TOT 18.23 UTC.=
NNNN

28/03/2020 12.30 uur LT