Waarschuwingen kust en Noordzee

Kust en ruime binnenwateren
Noordzeedistricten

Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten

Kustdistricten en ruime binnenwateren

Vlissingen, Hoek van Holland: noord tot noordoost 6 Bft, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 30/05/2023 17.27 uur LT

Noordzeedistricten

Dover: noordoost 7 Bft, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 30/05/2023 08.33 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kust en ruime binnenwateren

District Waarschuwing
Vlissingen noord tot noordoost 6
Hoek van Holland noord tot noordoost 6
Zierikzee Geen waarschuwing
IJmuiden Geen waarschuwing
Texel Geen waarschuwing
Harlingen Geen waarschuwing
Rottum Geen waarschuwing
Delfzijl Geen waarschuwing
IJsselmeer Geen waarschuwing
Marken Geen waarschuwing
Uitgifte: 30/05/2023 17.27 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Noordzeedistricten

District Waarschuwing
Dover noordoost 7
Doggersbank Geen waarschuwing
Duitse Bocht Geen waarschuwing
Humber Geen waarschuwing
Theems Geen waarschuwing
Uitgifte: 30/05/2023 08.33 uur LT