Waarschuwingen kust en Noordzee

Kust en ruime binnenwateren
Noordzeedistricten

Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten

Kustdistricten en ruime binnenwateren

Vlissingen, Zierikzee, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel, Harlingen, Rottum: west 6 Bft, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 02/02/2023 14.23 uur LT

Noordzeedistricten

Humber, Duitse Bocht, Doggersbank: west 7 Bft, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 02/02/2023 14.23 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kust en ruime binnenwateren

District Waarschuwing
Vlissingen west 6
Zierikzee west 6
Hoek van Holland west 6
IJmuiden west 6
Texel west 6
Harlingen west 6
Rottum west 6
Delfzijl Geen waarschuwing
IJsselmeer Geen waarschuwing
Marken Geen waarschuwing
Uitgifte: 02/02/2023 14.23 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Noordzeedistricten

District Waarschuwing
Humber west 7
Duitse Bocht west 7
Doggersbank west 7
Theems Geen waarschuwing
Dover Geen waarschuwing
Uitgifte: 02/02/2023 14.23 uur LT