Bloeiende hazelaar in de winter
Foto: Fenny Vriese

De winter wordt per jaar een dag korter

26 januari 2023

Door de klimaatverandering worden de winters als het ware steeds korter. Hoe snel gaat dat?

Alle maanden van het jaar zijn warmer geworden 

De temperatuur in Nederland is in alle maanden toegenomen. Dit is te zien in figuur 1, die de maandgemiddelde temperaturen in De Bilt toont voor de perioden 1961-1990 (blauwe stippen) en 1991-2020 (rode stippen). Door de stippen zijn doorgetrokken lijnen berekend, die voor beide perioden de gemiddelde jaarlijkse gang van de temperatuur aangeven. De rode lijn ligt 1,1 °C boven de blauwe lijn. Dit is het verschil in jaargemiddelde temperatuur tussen de twee perioden.  

Bijna een dag per jaar minder met winterse temperaturen 

De temperaturen die voorkomen in het koudste kwart van het jaar (91 dagen) in het klimaat van 1961-1990, komen in het klimaat van 1991-2020 nog maar op 63 dagen voor (figuur 2). In 30 jaar is de periode met die winterse temperaturen dus 91-63 = 28 dagen korter geworden, bijna een dag per jaar.  

KNMI-klimaatbericht door Peter Siegmund 

Gemiddelde temperatuur van iedere maand in De Bilt voor 1961-1990 en 1991-2020.
Figuur 1. Maandgemiddelde temperatuur in De Bilt voor de perioden 1961-1990 (blauwe stippen) en 1991-2020 (rode stippen), en jaarlijkse gang (doorgetrokken blauwe en rode lijn). ©KNMI
Winterdeel van figuur 1. De temperaturen die voorkomen in de koudste kwart van het jaar in het klimaat van 1961-1990, komen in het klimaat van 1991-2020 nog maar op 63 dagen voor.
Figuur 2. Winterdeel van figuur 1. De temperaturen die voorkomen in de koudste kwart van het jaar in het klimaat van 1961-1990, komen in het klimaat van 1991-2020 nog maar op 63 dagen voor. ©KNMI

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Familiegeschiedenis is ook weersgeschiedenis

  Op de verjaardag van mijn vader kwam een groot deel van de familie bijeen. We hebben het dan over...

  21 maart 2023 - Klimaatbericht
 2. VN-klimaatpanel IPCC: Aanpak klimaatverandering en beperken gevolgen urgenter dan ooit

  De uitstoot van broeikasgassen op mondiale schaal dient onmiddellijk te verminderen om de doelen ...

  20 maart 2023 - Klimaatbericht
 3. De rol van klimaatverandering in de overstromingen in Nieuw-Zeeland

  Op 13 en 14 februari zorgde de extreme regenval van de storm Gabrielle voor grote overstromingen ...

  14 maart 2023 - Klimaatbericht
 4. De staat van ons klimaat 2022: steeds vaker extremer weer door klimaatverandering

  De opwarming van de aarde zorgt voor steeds vaker extreem weer. 2022 was recordzonnig en extreem ...

  14 maart 2023 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten