Nieuwsbericht

IPCC: klimaatverandering zet door

27 september 2013

In de afgelopen 130 jaar is het wereldwijd 0,9 graden warmer geworden en de zeespiegel is sinds het begin van de 20e eeuw met 20 cm gestegen. Het IPCC is in zijn nieuwste rapport nog stelliger dan voorheen over de menselijke invloed op het klimaat.

De opwarming van de aarde gaat niet in een constant tempo maar is aan schommelingen onderhevig. Na een versnelling aan het eind van de vorige eeuw verliep de opwarming de afgelopen vijftien jaar langzamer. Deze eeuw stijgt de gemiddelde temperatuur verder. Afhankelijk van de stijging van CO2 in de atmosfeer gaat het om een stijging van 0,3 tot 4,8 graden van het einde van de 20e eeuw tot het einde van de 21e eeuw.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties bevestigt hiermee de invloed van de mens op het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen. Deze conclusies staan in het eerste deel van het vijfde Assessment Report van het IPCC dat op 26 september in Stockholm door wetenschappers en beleidsmakers formeel is aanvaard.

Opwarming zet door
De mondiale temperatuur aan het aardoppervlak is tussen 1880 en 2012 met 0,85 graden Celsius gestegen. Er is nauwelijks twijfel dat de klimaatverandering van de afgelopen zestig jaar grotendeels het gevolg is van door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen.

De laatste dertig jaar was zeer waarschijnlijk de warmste periode in 1400 jaar. Momenteel stijgt de temperatuur minder hard. Dit komt door de natuurlijke grilligheid van het klimaat, minder zonnestraling en stofdeeltjes door vulkanen en industrie. De opwarming zal deze eeuw doorzetten. Het IPCC schat in dat rond 2025 de gemiddelde temperatuur 0,3 tot 0,7 graden hoger is dan aan het einde van de 20e eeuw. Afhankelijk van de CO2 -concentratie kan de toename over de hele eeuw 0,3 tot 4,8 graden zijn.

Nieuwe zeespiegelprojecties
Het IPCC stelt de projecties voor zeespiegelstijging deze eeuw naar boven bij omdat de kennis over ijskappen sterk verbeterd is. Het IPCC kan de zeespiegelstijging goed verklaren op basis van de bijdrage van uitzetting van zeewater, smelten van gletsjers, afkalven van ijskappen en verandering in grondwater, irrigatie en dammen.

De zeespiegel is in de periode 1901-2010 met 19 cm gestegen. De komende eeuw kan het tussen 26 en 82 cm verder stijgen.

Transparant rapport
Een internationaal team van wetenschappers heeft jaren lang aan het IPCC-rapport gewerkt, waaronder klimaatwetenschappers van het KNMI. Het IPCC heeft zijn procedures veranderd na kritiek op het vorige rapport uit 2007 en is transparanter gaan werken. Net als bij eerdere rapporten zijn de commentaren van honderden onafhankelijke wetenschappers, ook uit Nederland, in de eindtekst verwerkt. Deze commentaren en de reacties daarop van de auteurs zullen spoedig beschikbaar komen voor het publiek.

Door nieuwe metingen over langere periodes, nieuwe modellen en meer computerkracht is er meer inzicht in het klimaatsysteem. De nieuwe gegevens bevestigen veel bevindingen uit de eerdere IPCC-rapporten.

Betekenis voor Nederland
Het KNMI heeft in mei 2014 de KNMI’14-klimaatscenario’s uitgebracht. Deze scenario’s vertalen de mondiale IPCC klimaatprojecties naar Nederland.

KNMI-onderzoekers over het IPCC-rapport:
http://www.knmi.nl/cms/content/115363/knmi_onderzoekers_over_het_ipcc_rapport

Samenvatting IPCC rapport voor beleidsmakers:
http://www.knmi.nl/klimaat/IPCC/SPM/

Vijfde klimaatrapport (werkgroep 1) van het IPCC

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Wereld Meteorologische Dag

  Vandaag is het Wereld Meteorologische Dag. Het thema is ‘De toekomst van weer, klimaat en water ...

  23 maart 2023 - Nieuwsbericht
 2. Familiegeschiedenis is ook weersgeschiedenis

  Op de verjaardag van mijn vader kwam een groot deel van de familie bijeen. We hebben het dan over...

  21 maart 2023 - Nieuwsbericht
 3. VN-klimaatpanel IPCC: Aanpak klimaatverandering en beperken gevolgen urgenter dan ooit

  De uitstoot van broeikasgassen op mondiale schaal dient onmiddellijk te verminderen om de doelen ...

  20 maart 2023 - Nieuwsbericht
 4. De rol van klimaatverandering in de overstromingen in Nieuw-Zeeland

  Op 13 en 14 februari zorgde de extreme regenval van de storm Gabrielle voor grote overstromingen ...

  14 maart 2023 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten