Nieuwsbericht

IPCC vergadert over nieuwste inzichten klimaatverandering

26 juli 2021

De vergadering van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) start vandaag. Belangrijkste agendapunt is de goedkeuring van de samenvatting voor beleidsmakers van het rapport over de nieuwste natuurkundige inzichten van klimaatverandering. Naar verwachting wordt op maandag 9 augustus het rapport hierover gepubliceerd.

Nieuwste inzichten wereldwijd

Het nieuwe rapport laat zien hoeveel opwarming er sinds het vorige rapport in 2013 heeft plaatsgevonden. En welke consequenties dat heeft voor het resterend koolstofbudget om met enige zekerheid onder de 1,5 of 2 graden wereldgemiddelde temperatuurstijging te blijven ten opzichte van de periode 1850-1900. Van belang hierbij zijn ook de recente inzichten in de gevoeligheid van het klimaat voor de toename van broeikasgassen. Verder worden de trends van zeespiegelstijging en extreem weer belicht, zowel in de waarnemingen als voor de toekomst op basis van diverse emissiescenario’s.   

Klimaatsignaal’21 voor Nederland

Dit IPCC-rapport vormt de basis van het KNMI-Klimaatsignaal’21 dat in oktober uitkomt

Dit IPCC-rapport vormt de basis van het Klimaatsignaal’21 dat in oktober uitkomt. Het Klimaatsignaal'21 is een eerste duiding van het zesde assessment rapport van het IPCC naar Nederland. Deze duiding omvat de nieuwste inzichten ten aanzien van zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van veranderingen. 

Klimaatpanel van de Verenigde Naties

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  is opgericht door de Verenigde Naties. Het doel is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen in kaart te brengen. De Nederlandse inbreng wordt voorbereid door de IPCC-coördinatiegroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van kennisinstellingen en ministeries waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het KNMI heeft hierbij een leidende rol. 

Het klimaatpanel van de VN vergadert van 26 juli tot en met 6 augustus. Vanwege het virtuele karakter van deze vergadering wordt voor het regel voor regel goedkeuren twee weken uitgetrokken in plaats van één week.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Montreal Protocol beschermt ozonlaag en vermindert broeikaseffect

  Op Wereld Ozondag, 16 september, wordt jaarlijks wereldwijd stil gestaan bij de internationale a...

  16 september 2021 - Nieuwsbericht
 2. Australische ‘Black Summer’-bosbranden produceerden bijna dubbel zoveel CO2 als alle Australiërs in een jaar

  Australië werd in de zomer van 2019-2020, ook wel ‘Black Summer’ genoemd, geteisterd door enorm b...

  15 september 2021 - Nieuwsbericht
 3. Siberische bosbranden stoken de broeikas harder op

  Siberië wordt dit jaar door een historisch hoog aantal natuurbranden geteisterd. Deze branden bre...

  14 september 2021 - Nieuwsbericht
 4. Mens telt mee in de wereldwijde waterhuishouding

  De totale hoeveelheid vloeibaar water op land is aan het afnemen. Dat blijkt uit metingen van de ...

  13 september 2021 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- & klimaatberichten