Klimaatbericht

KNMI en RIVM sluiten via nieuwe Utrechtse glasvezelring aan op SURFnet

06 februari 2002

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met SURFnet hebben op 30 mei een contract getekend voor een aansluiting via glasvezel op het netwerk vanSURFnet. De verbinding komt tot stand via een ring tussen De Bilt, Bilthoven en Utrecht, die Telecom Utrecht zal aanleggen.

De glasvezelverbinding biedt het KNMI en het RIVM een bandbreedte van 1 gigabit per seconde en mogelijkheden voor de toekomst om deze capaciteit nog verder uit te breiden. Medewerkers van het KNMI en het RIVM kunnen hierdoor gebruikmaken van nieuwe op bewegend beeld gebaseerde internettoepassingen. Daarnaast worden toepassingen in het kader van internationale samenwerkingsverbanden mogelijk, zoals tussen het KNMI en NASA.

In het kader van het nationale GigaPort-projectzal SURFnet veel instellingen uit het hoger onderwijs en onderzoek met gigabit-snelheden aansluiten. De meeste universiteiten beschikken reeds over een gigabit aansluiting. Het KNMI en het RIVM behoren tot de belangrijke wetenschapsinstellingen in Nederland die een dergelijke aansluiting op SURFnet realiseren.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Het KNMI, een agentschap van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, richt zich als het nationale kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie volledig op publieke taken, zoals weersverwachtingen en waarschuwingen, het monitoren van het klimaat, het inwinnen en leveren van meteorologische data en infrastructuur, modelontwikkelingen, luchtvaart-meteorologie, wetenschappelijk onderzoek en publieksvoorlichting. De website van het KNMI is bijzonder populair en trekt maandelijks miljoenen bezoekers.

Piet Helfrich, coördinator vernieuwing infrastructuur: "In de komende jaren voert KNMI enkele grote projecten uit die zullen leiden tot zeer veel data-uitwisseling. Het grootste deel van deze data zal via het internet verzonden worden. Ook de afnemers van KNMI-informatie blijken steeds vaker gebruik te maken van internet. Zo is op piekdagen - dus dagen waarop meteorologisch interessante gebeurtenissen plaatsvinden - het bezoek aan de KNMI-website zo massaal dat de capaciteit van de internetverbinding niet meer toereikend is. Kortom, het uitbreiden van de aansluit-capaciteit op internet is een belangrijke stap om ons werk ten behoeve van maatschappij en klanten goed te kunnen blijven uitvoeren."

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Het RIVM is een beleidsondersteunend onderzoeksinstituut op het gebied van volksgezondheid en milieu, dat fungeert als kenniscentrum ten dienste van de overheid en planbureau op het gebied van milieu en natuur. In internationaal verband fungeert het RIVM onder meer als 'national focal point' voor de Europese Unie op het gebied van lucht en klimaat. Het instituut valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Wilbert Ransz, communicatieadviseur bij het RIVM: "Het RIVM rapporteert periodiek over de huidige toestand en de toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid, het milieu en de natuur. Hiervoor maakt het RIVM in toenemende mate gebruik van het internet. Veel onderzoeksresultaten zijn dus beschikbaar via onze website."

Telecom Utrecht N.V.
De kernactiviteiten van Telecom Utrecht bestaan uit het transporteren, transformeren en beheren van een breed assortiment aan elektronische diensten. "Service en klantgerichtheid zijn hierbij twee zeer belangrijke onderwerpen voor de organisatie en haar klant", aldus directeur Jaap Veld. Telecom Utrecht is thuis in de meest uiteenlopende infrastructuren. Van conventionele kopernetwerken tot en met ultramoderne glasvezelnetwerken. "Door goed de behoefte bij onze klanten af te tasten, kan een optimale invulling van de woorden 'service' en 'maatwerk' gerealiseerd worden."

Voor het KNMI en RIVM heeft dit geresulteerd in een redundante koppeling (ringstructuur) van de voor hen belangrijke locaties aan het netwerk van SURFnet. De geleverde glasvezels voldoen aan de huidige technische norm ITU G.652. Indien in de toekomst nieuwe soorten vezels volgens nieuwe technieken en normen op de markt komen, heeft SURFnet de mogelijkheid deze op de genoemde route ter beschikking te krijgen.

SURFnet bv
SURFnet verbindt de netwerken van Nederlandse universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, academische ziekenhuizen en wetenschappelijke bibliotheken met elkaar en koppelt deze met de rest van het wereldwijde internet. SURFnet maakt daarbij gebruik van een hoogwaardige infrastructuur en geavanceerde technologieën. In het kader van GigaPort bouwt SURFnet momenteel aan een nieuw netwerk, SURFnet5, dat zich kan meten met de beste onderzoeksnetwerken in de wereld. Boudewijn Nederkoorn, directeur SURFnet: "De verbindingen van het KNMI en het RIVM zijn goede voorbeelden van hoe de 'last mile' overbrugd kan worden met onbelichte fiber. SURFnet is zeer verheugd met de samenwerking met Telecom Utrecht als leverancier daarvan en ziet ook in het kader van GigaPort mogelijkheden om op deze manier meer instellingen aan te sluiten."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiciteit van SURFnet, telefoon 030-2305305.

Recente nieuwsberichten

 1. Junimaand met twee gezichten

  Met een gemiddelde temperatuur van 17,5°C was afgelopen junimaand zeer warm. Normaal is 15,6 °C g...

  01 juli 2020 - Klimaatbericht
 2. De ogen van de meteoroloog

  Meteorologen kijken iedere dag naar het weer, maar hun ogen kunnen ook niet alles zien. Daarom kr...

  30 juni 2020 - Klimaatbericht
 3. De permafrost ontdooit

  Het noordpoolgebied warmt hard op, veel sneller dan de rest van de wereld, op sommige plekken zel...

  23 juni 2020 - Klimaatbericht
 4. Klimaateffecten van methaan

  Methaan is na CO2 het belangrijkste broeikasgas waarvan de hoeveelheid in de atmosfeer toeneemt d...

  16 juni 2020 - Klimaatbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten