Nieuwsbericht

KNMI-Global geeft impuls aan samenwerking met ontwikkelingslanden

13 oktober 2021

96 procent van alle rampen wereldwijd zijn gerelateerd aan (extreme) weersomstandigheden, aldus de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Minder ontwikkelde landen worden daarbij bovenmatig getroffen. Het KNMI werkt al sinds de oprichting 167 jaar geleden samen met tientallen internationale partners. Klimaatverandering maakt wereldwijde samenwerking nog belangrijker. Daarom zijn we gestart met het driejarige programma KNMI-Global, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Orkanen, hitte, overstromingen en droogte zijn geen nieuwe fenomenen. Maar als gevolg van klimaatverandering neemt de intensiteit en daarmee de schade en het aantal slachtoffers toe. We zien dit om ons heen in Nederland en Europa gebeuren. Maar minder ontwikkelde landen worden bovenmatig hard getroffen door extreem weer. De Wereldbank noemt Afrika ‘de regio die het meest wordt blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering’. Vaak omdat ze niet de middelen hebben om zich aan te passen aan het veranderende klimaat.

Klimaatadaptatie ontwikkelingslanden centraal tijdens COP26

Het doel is om het grote verschil in capaciteit tussen de meer ontwikkelde en ontwikkelingslanden te dichten

Daarom staat klimaatadaptatie op de agenda van de onderhandelingen in november op de klimaattop COP26 in Glasgow. De Wereld Meteorologische Organisatie, de WMO, doet een beroep op de meteodiensten als het KNMI om expertise te leveren om landen te helpen die geraakt worden door klimaatverandering en minder middelen hebben om zich daarop voor te bereiden. Het doel is om het grote verschil in capaciteit tussen de meer ontwikkelde en ontwikkelingslanden te dichten, maar ook om invulling te geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG´s). Met het opzetten van KNMI-Global draagt KNMI daaraan bij.

Leren van andere landen en eerdere ervaringen

Bij het bepalen van de aanpak van KNMI-Global is gekeken naar andere meteodiensten zoals die van Finland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk die dit al veel langer en omvangrijker doen. En ook kunnen we leren van de ervaringen die het KNMI tot nog toe heeft opgedaan in de samenwerking met de BES-eilanden, Indonesië en Suriname. 

Uit eerdere ervaring blijkt dat veel ontwikkelingslanden behoefte hebben aan producten en diensten waar het KNMI aan kan bijdragen. Voorbeelden zijn het maken van klimaatscenario’s, een betere seizoensverwachting, het verzamelen van klimaatdata, digitaliseren van oude weergegevens, onderzoek naar zeespiegelstijging, verbeterde vulkaanmonitoring en het gebruik van satellietwaarnemingen. 

Samenwerking om impact zo groot mogelijk te maken

De informatie moet ook leiden tot daadwerkelijke actie bij de gebruiker

Het is niet alleen van belang om betere data te hebben, of meer waarnemingen of betere weer- en klimaatmodellen. Maar dat deze informatie ook leidt tot daadwerkelijke actie bij de gebruiker. Vandaar dat het KNMI bij deze inzet graag samenwerkt met partners uit de publieke en private sector om gezamenlijk de impact zo groot mogelijk te laten zijn.

Oplating van een weerballon in Paramaribo voor een meting van de hoeveelheid ozon in de ozonlaag. ©KNMI/Arnoud Apituley

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Zeespiegel Nederlandse kust stijgt nu sneller door klimaatverandering

  De snelheid waarmee de zeespiegel voor de Nederlandse kust stijgt door klimaatverandering is de l...

  20 januari 2022 - Nieuwsbericht
 2. Klimaateffecten van vulkaanuitbarsting Tonga waarschijnlijk klein

  Onder het wateroppervlak bij de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan vond zaterdag 15 januari ...

  18 januari 2022 - Nieuwsbericht
 3. Wereldtemperatuur 2021 op vijfde of zesde plaats

  De gemiddelde wereldtemperatuur van 2021 blijkt uit te komen rond 1,1 °C boven de pre-industriële...

  14 januari 2022 - Nieuwsbericht
 4. Jaaroverzicht aardbevingen 2021

  In Nederland waren er in 2021 in totaal 95 aardbevingen: 75 geïnduceerd (door gaswinning) en 20...

  13 januari 2022 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten