Nieuwsbericht

KNMI-rapport met nieuwe seismische analyse van Groningen

22 oktober 2015

Uit nieuwe berekeningen komt naar voren dat de seismische dreiging (hazard) boven het Groninger-gasveld kleiner is dan in eerdere berekeningen. De resultaten staan in het KNMI-rapport 'Probabilistic Seismic Hazard Analysis for Induced Earthquakes in Groningen'.

In de Groningse gemeente Loppersum waar de seismische dreiging het grootst is, is de maximaal te verwachten grondversnelling gedaald met 14 procent. Op grotere afstand van Loppersum is de daling 40 tot 50 procent.

Een van de aanleidingen om nieuwe berekeningen uit te voeren, is de groei in de beschikbare dataset sinds eind 2013. Vanaf 2014 zijn data van versnellingsmeters continu en real-time beschikbaar gekomen en in 2015 zijn inmiddels 47 van de 70 meetstations van het nieuwe netwerk toegevoegd. Hiermee is de dataset ongeveer verdubbeld. De huidige analyse is gebaseerd op data tot 1 juni 2015.

Contouren van de maximaal te verwachten versnelling van de bodem in Groningen die eens in de 475 jaar overschreden kan worden. In de gemeente Loppersum is het maximum afgenomen van 0,42 naar 0,36g (versnelling van de zwaartekracht). © KNMI

Een tweede aanleiding was de ontwikkeling van een dempingsrelatie (Ground Motion Prediction Equation) speciaal voor Groningen. Voorheen werd gebruik gemaakt van een relatie die gebaseerd is op data van ondiepe aardbevingen in andere regio’s ter wereld en aangepast was voor de situatie in Groningen. Op dat moment was er niet voldoende Groningse data aanwezig om zelf deze relatie op te stellen. Nu kan dat wel.

Tenslotte is er in de vorige berekeningen uitgegaan van een stijging van het aantal aardbevingen per jaar. Zowel de exacte aantallen als de aanname dat de gasproductie stijgende was, gaven dat aan. Sindsdien zijn er productiemaatregelen genomen in het Groninger-gasveld, waardoor deze aanname niet meer toepasbaar is. In de huidige berekeningen is uitgegaan van het gemiddeld aantal aardbevingen per jaar over de laatste vijf jaar voor 1 juni 2015. Deze periode van vijf jaar geeft voldoende data voor statistische berekeningen en is kort genoeg om effecten van veranderingen in de gasproductie weer te geven.

Een manier om deze resultaten te laten zien, is door een contourenkaart. De kaart geeft met lijnen aan welke maximale grondversnelling er is te verwachten. Deze contourenkaart kan gebruikt worden als input voor de te ontwikkelen bouwcodes, als referentiewaardes voor constructies en bij het ontwerpen van andere infrastructurele werken.

Het KNMI-rapport Probabilistic Seismic Hazard Analysis for Induced Earthquakes in Groningen is internationaal gereviewd en de modellen die gebruikt zijn, zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals Bulletin of the Seismological Society of America. Het nieuwe onderliggende model is gereviewd door zes externe onafhankelijke reviewers.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Raken we gewend aan temperatuurrecords?

  Een hittegolf is een van de meest dodelijke natuurrampen: elk jaar sterven er wereldwijd duizende...

  20 juni 2024 - Klimaatbericht
 2. Scholieren helpen KNMI om luchtvervuiling in kaart te brengen

  Leerlingen van twintig scholen in Nederland hebben dit voorjaar meetbuisjes opgehangen in hun omg...

  17 juni 2024 - Nieuwsbericht
 3. Wie stoot waar hoeveel CO2 uit?

  De aarde warmt op door de toename van CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer. Er wordt hard...

  14 juni 2024 - Klimaatbericht
 4. Alweer regen, blijft dat zo?

  Na een recordnatte april en mei leek juni even wat droger te beginnen. Maar ook vandaag regent he...

  10 juni 2024 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten