Nieuwsbericht

Koele juli met lokaal hevige regenval

02 augustus 2021

De afgelopen maand juli kenmerkte zich door de hevige regenval die heeft geleid tot grote wateroverlast in Zuid-Limburg. Met een gemiddelde temperatuur van 18,0 °C tegen normaal 18,3 °C was de maand juli aan de koele kant. Verder was juli meteorologisch gezien een vrij normale maand met wisselvallig zomerweer zonder grote uitschieters in temperatuur.

Ondanks zware buien in de periode van 13 tot 15 juli op meerdere plaatsen in het land viel er ongeveer de normale hoeveelheid neerslag: 72 millimeter tegen 78 millimeter normaal. De neerslag was echter heel ongelijk verdeeld met grote plaatselijke verschillen. Van circa 30 millimeter in bijvoorbeeld de kop van Noord-Holland tot ruim 230 millimeter rond Heerlen in Zuid-Limburg.

Code rood

Juli kenmerkte zich door het veelvuldig voorkomen van zware buien die plaatselijk veel neerslag in korte tijd loslieten. Aan het begin van de maand ontstond er plaatselijk in het (noord)oosten wateroverlast. In Friesland en Overijssel viel lokaal meer dan 50 millimeter in slechts enkele uren tijd. Halverwege de maand viel er in Zuid-Limburg in 48 uur tijd plaatselijk meer dan 150 millimeter, ruim twee keer de normale maandhoeveelheid. Daarvoor werd op 14 juli een code rood voor uitgegeven. De impact van deze buien was groot. Ook in Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant viel in deze periode lokaal bijna 100 millimeter.

Weinig zomerse dagen

In De Bilt zijn slechts vier zomerse dagen en geen tropische dagen gemeten, aanzienlijk minder dan het klimatologisch gemiddelde van negen zomerse en twee tropische dagen. Ook het aantal zonuren was aan de lage kant, met landelijk gemiddeld 200 uur tegen 222 uur normaal. In Hoogeveen bleef het aantal zonuren op 150 uur steken.

Normaal = het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1991-2020

Lees het volledige weeroverzicht van juli 2021

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Montreal Protocol beschermt ozonlaag en vermindert broeikaseffect

  Op Wereld Ozondag, 16 september, wordt jaarlijks wereldwijd stil gestaan bij de internationale a...

  16 september 2021 - Nieuwsbericht
 2. Australische ‘Black Summer’-bosbranden produceerden bijna dubbel zoveel CO2 als alle Australiërs in een jaar

  Australië werd in de zomer van 2019-2020, ook wel ‘Black Summer’ genoemd, geteisterd door enorm b...

  15 september 2021 - Nieuwsbericht
 3. Siberische bosbranden stoken de broeikas harder op

  Siberië wordt dit jaar door een historisch hoog aantal natuurbranden geteisterd. Deze branden bre...

  14 september 2021 - Nieuwsbericht
 4. Mens telt mee in de wereldwijde waterhuishouding

  De totale hoeveelheid vloeibaar water op land is aan het afnemen. Dat blijkt uit metingen van de ...

  13 september 2021 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- & klimaatberichten