Adem zichtbaar in koude lucht
Foto: shutterstock

Klimaatbeleid vereist een lange adem

31 mei 2022

De wereldwijde uitstoot van CO2 moet vanaf dit jaar gaan dalen om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. De CO2-concentratie in de atmosfeer gaat dan minder snel omhoog en zal over vijf jaar meetbaar lager zijn in vergelijking met een scenario waarin de uitstoot de komende jaren blijft toenemen. Pas na 2040 zien we een afname van de snelheid van de opwarming door de vermindering van de uitstoot.

Wereldwijde uitstoot van CO2 neemt nog steeds toe 

De wereld stoot nu jaarlijks ongeveer 36 biljoen kilo CO2 uit (figuur 1). Een gemiddelde Nederlander neemt daarvan ongeveer 9000 kilo voor zijn rekening. In 1990 was de wereldwijde uitstoot 22 biljoen kilo. In dertig jaar tijd is de uitstoot met ruim 60 procent toegenomen. Het goede nieuws is dat de groei de laatste tien jaar is afgevlakt. Het slechte nieuws is dat we CO2 blijven uitstoten, waardoor de CO2 concentratie blijft stijgen en de aarde verder opwarmt. 

Uitstoot moet de komende jaren omlaag om verdere opwarming te beperken

Om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken, moet de komende jaren de wereldwijde uitstoot van CO2 afnemen (figuur 2). Het VN-klimaatpanel IPCC heeft verschillende scenario's opgesteld voor toekomstige uitstoot. Als we het lage scenario (SSP1-2.6) volgen, dan blijft de opwarming tot ongeveer 2 graden beperkt. In dat scenario moet de uitstoot de komende jaren gaan dalen en moeten we actief CO2 uit de lucht gaan halen. In het hoge scenario (SSP3-7.0) blijft de uitstoot van CO2 de komende jaren stijgen met hogere concentraties CO2 en sterkere opwarming tot gevolg. 

Verminderde uitstoot pas over 25 jaar merkbaar in minder opwarming 

Het IPCC waarschuwt dat we het effect van een verminderde uitstoot niet direct terug zien in een minder snelle stijging van CO2 en temperatuur. Het effect van het lage scenario is pas over vijf jaar zichtbaar in lagere CO2-concentraties en pas over 25 jaar in minder opwarming (figuur 2). Klimaatbeleid vereist dan ook een lange adem. 

KNMI-klimaatbericht door Frank Selten 

Grafiek van de wereldwijde uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen en de productie van cement vanaf 1990 tot nu. De uitstoot is gestegen van 22 biljard kilo in 1990 tot 36 biljard nu.
Figuur 1. Wereldwijde uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen en de productie van cement 1990-2021. Tijdens een grote crisis is een tijdelijke kleine afname in de uitstoot te zien. Bron: globalcarbonproject.org.
Grafieken voor toekomstige uitstoot van CO2 voor een hoog en een laag scenario en het effect op CO2 concentratie en wereldwijde opwarming
Figuur 2. Effect van een hoog en een laag scenario voor toekomstige uitstoot van CO2 op de CO2 concentratie en de wereldwijde opwarming. Bron: IPCC AR6 WGI Hoofdstuk 4.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Onderzoeksstation Cabauw bestaat 50 jaar

  Het KNMI onderzoeksstation Cabauw bestaat ruim 50 jaar en dat wordt 29 september gevierd. Het sta...

  28 september 2023 - Klimaatbericht
 2. Wat maakt de huidige klimaatverandering zo bijzonder?

  Klimaatverandering is van alle tijden. Maar wat de opwarming van nu anders maakt, is dat de mens ...

  28 september 2023 - Klimaatbericht
 3. Seismometers registreren explosies tijdens de oorlog in Oekraïne

  Meetgegevens van seismometers in Oekraïne kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in explosi...

  22 september 2023 - Klimaatbericht
 4. Waarom viel er zoveel regen in de landen rond de Middellandse zee?

  De extreme neerslag die afgelopen weken viel in Griekenland en Libië is heviger geworden door kli...

  19 september 2023 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten