Nieuwsbericht

Klimaat van Nederland in het verleden, heden en toekomst

05 oktober 2020

Het KNMI is meer dan het nationale weerinstituut. Het KNMI is ook het nationale kennis- en datacentrum voor klimaat. Onze website bevat veel informatie over klimaatverandering. De informatie over Nederland is nu verzameld op onze klimaatpagina, deze zal continu bijgewerkt worden.

De pagina Klimaat is te vinden via de menubalk bovenin of direct via knmi.nl/klimaat

Het klimaat verandert. De afgelopen eeuw speelde ook de mens een grote rol, de snelheid waarmee de aarde opwarmt sinds halverwege de vorige eeuw is ongeëvenaard. Lees en leer over het klimaat in het verleden, heden en toekomst van Nederland. Ook via de wekelijkse klimaatberichten, thema's en specials over bepaalde onderwerpen en veelgestelde vragen. 

Hoe was het weer in het verleden?

Het weer in het verleden noemen we klimatologie. Het KNMI is verantwoordelijk voor de archivering van alle weermetingen in Nederland. Onder Weer in het verleden staan de gevalideerde gegevens in de vorm van tijdreeksen van metingen, grafieken, kaarten en overzichten. 

Wat is normaal voor de tijd van het jaar? 

Onder Klimaat van nu staat een nieuwe kaartenviewer. Deze klimaatviewer laat de kaarten, grafieken en tabellen voor het klimaat van nu in Nederland zien. Het is ook mogelijk kaarten met elkaar te vergelijken. Het KNMI berekent om de tien jaar langjarige gemiddelden ('normalen'). Hier staan de normalen over het tijdvak 1981-2010. Hieraan worden in januari 2021 de normalen over het tijdvak 1991-2020 toegevoegd. 

Hoe ziet het klimaat van de toekomst eruit?

Het KNMI maakt klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14-scenario's. In 2021 en 2023 publiceren we nieuwe scenarioproducten. In 2023 worden de kaarten van de KNMI’23-klimaatscenario’s toegevoegd aan de kaartenviewer. Voor een aantal gebieden in Nederland is een regionale vertaling gemaakt van de klimaatscenario's. 

Uitbreiding met klimaatdashboard

Eind dit jaar verwachten we de klimaatpagina uit te breiden met een eerste grafiek in het klimaatdashboard. Die toont de temperatuur in De Bilt met daarin de trend sinds 1901 (het begin van onze metingen), de verwachting en de verschillende klimaatscenario’s in één grafiek. 

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Aprilletje zoet heeft zelden nog een witte hoed

  De afgelopen twee weken waren koud in Nederland, met winterse buien en nachtvorst. De koude kwam ...

  16 april 2021 - Nieuwsbericht
 2. Zonne-energie loopt voor op zon

  Het onstuimige weer tijdens de paasdagen was voor sommigen wellicht teleurstellend, toch was dat ...

  13 april 2021 - Nieuwsbericht
 3. Corona-pandemie veroorzaakt door klimaatverandering?

  Het SARS-CoV-2 virus is hoogstwaarschijnlijk ergens in Zuid-China van een vleermuis uiteindelijk ...

  09 april 2021 - Nieuwsbericht
 4. Zwerm aardbevingen in Zuid-Limburg

  In Limburg heeft zich sinds 8 april een serie natuurlijke aardbevingen voorgedaan. Het merendeel ...

  09 april 2021 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- & klimaatberichten