Foto van runderen in Zuid Amerika
© Shutterstock/Paralaxis

Toename broeikasgas methaan in hogere versnelling

17 april 2024

Wereldwijd warmt het klimaat op doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer steeds verder toeneemt. Behalve CO2 zijn ook enkele andere broeikasgassen belangrijk. Vooral de versnelde toename van het broeikasgas methaan springt de laatste jaren in het oog. Die wordt grotendeels veroorzaakt door een stijgende uitstoot door grootschalige toename van veeteelt, een nog steeds stijgende productie van fossiele brandstoffen en meer uitstoot uit afvalbergen.

Toename van methaanuitstoot

Afbeelding 1 toont het verloop van de hoeveelheid methaan in de atmosfeer over de afgelopen 40 jaar. De versnelde toename van methaan in de atmosfeer vanaf 2006 wordt veroorzaakt door een steeds sterkere stijging van de uitstoot. De drie grootste veroorzakers van deze versnelling zijn:  

 1. De toename van grootschalige veeteelt. In veel landen, o.a. in Zuid-Amerika en Afrika, neemt het aantal koeien dat wordt gehouden voor de consumptie van rundvlees en zuivelproducten ongeremd toe (afbeelding 2). Wereldwijd waren er in 2022 naar schatting minstens 1,5 miljard runderen en dit aantal neemt de laatste jaren met 1% per jaar toe. Runderen stoten methaan uit als onderdeel van hun voedselvertering.
 2. De productie van fossiele brandstoffen. Nog altijd nemen deze activiteiten waarbij methaan in de atmosfeer terecht komt in omvang toe. Aardgas en kolengas bestaan uit methaan, en bij de oliewinning wordt het vrijkomende methaan veelal niet afgevangen, maar komt in de atmosfeer terecht. 
 3. Grote bergen afval. Het afval in deze bergen in de open lucht gaat al snel broeien, waarna er door bacteriën veel methaan uit zo’n afvalberg vrij komt.  

Rijstbouw is ook een belangrijke bron van methaan. Een recente schatting is dat de methaanuitstoot over de laatste 30 jaar ongeveer constant is gebleven. Hoewel onder andere in Afrika meer rijst wordt verbouwd, zijn de productiemethoden efficiënter geworden, waardoor de methaanuitstoot per kilogram geproduceerde rijst is verminderd.

 

Lijngrafiek van de hoeveelheid methaan in de atmosfeer van 1961 tot 2023
Afbeelding 1. De hoeveelheid methaan in de lucht neemt weer fors toe door een toename van de uitstoot. Data: Global Monitoring Lab - NOAA
Lijngrafieken van het aantal stuks vee wereldwijd, en apart voor Amerika, Europa, Azië en Afrika tussen 1961 en 2022.
Afbeelding 2. Aantal stuks vee voor vlees- en zuivelproductie wereldwijd en apart voor Amerika, Europa, Azië en Afrika. Data: FAO - Our world in data.

Van jaar tot jaar zijn er grote variaties in de toename 

Hoewel de toename in methaan kan worden verklaard door de toename in de hoeveelheid methaan die in de atmosfeer wordt gebracht, zijn er grote variaties in de mate waarin methaan van jaar tot jaar toeneemt. De twee belangrijkste factoren die deze variatie bepalen zijn het weer en de afbraak van methaan door chemische processen in de atmosfeer.  

Invloed van het weer 

Het per jaar sterk wisselende weer in de tropen is het meest bepalend voor de uitbreiding en verdroging van moerassen en veengronden. Vooral in de (sub-)tropen is de hoeveelheid neerslag in sommige gebieden erg variabel. Ontdooiend permafrost (bevroren gronden in de gebieden rond de Noordpool) speelt voor de toename van de hoeveelheid methaan in de atmosfeer vooralsnog maar een minimale rol. Ook de bijdrage van vaak lang smeulende (veen-)branden varieert met de wisselende droogte van jaar tot jaar en draagt relatief weinig bij aan de snelle toename. 

Afbraak van methaan 

De hoeveelheid methaan in de atmosfeer wordt niet alleen bepaald door hoeveel methaan erin wordt gebracht maar ook door hoe snel het weer in de atmosfeer wordt afgebroken. Deze afbraak vindt plaats door chemische processen onder invloed van zonlicht. Gemiddeld blijft een methaanmolecuul ongeveer 10 jaar in de atmosfeer. Hoe lang precies verschilt een beetje van jaar tot jaar, deels door de variabiliteit van het weer, en deels ook veranderingen in de uitstoot van vervuilende gassen zoals koolmonoxide en stikstofoxiden. In de periode 2000 tot 2007 was de toename van methaan kleiner dan de laatste jaren (zie afbeelding 1) en dat wordt onder andere toegeschreven aan een relatief korte verblijftijd van methaan in die jaren. 

Onzekerheid in de toekomstprojecties van methaan 

De toekomstige ontwikkeling van de hoeveelheid methaan in de atmosfeer hangt sterk af van het beleid dat in de komende jaren zal (moeten) worden vormgegeven. Emissiereductie van methaan krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in internationale klimaatonderhandelingen. Satellietwaarnemingen zoals die van Tropomi zullen deze beleidsinspanningen op de voet gaan volgen.

Door de relatief korte verblijftijd van 10 jaar in de atmosfeer is het effect van een eventuele emissiereductie voor methaan veel sneller merkbaar dan voor CO2: de opwarming door methaan komt snel tot stilstand als de methaanuitstoot niet meer verder stijgt. Op korte termijn kan dus snel een substantieel temperatuureffect worden bereikt. Methaan is daarom belangrijk voor de klimaatafspraken van het klimaatakkoord van Parijs om de klimaatopwarming te beperken tot maximaal 2 graden en liefst tot 1,5 graden

KNMI-klimaatbericht door Michiel van Weele 

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Antarctisch warmterecord verbrijzeld door atmosferische rivier

  Op 18 maart 2022 gebeurde er in het Antarctische binnenland iets bijzonders. Normaal is het er ze...

  17 mei 2024 - Klimaatbericht
 2. Door satelliet EarthCARE meer begrip van klimaatverandering

  Eind mei wordt satelliet EarthCARE gelanceerd. EarthCARE is uitgerust met geavanceerde instrument...

  15 mei 2024 - Nieuwsbericht
 3. Meer zon in de lente

  Het KNMI houdt bij hoeveel zonnestraling het aardoppervlak bereikt, en ook hoe lang de zon schijn...

  14 mei 2024 - Klimaatbericht
 4. Noorderlicht komt zeldzaam zuidelijk boven Nederland door zonnestorm

  Vrijdag 10 mei bevond het noorderlicht zich boven Nederland. Dat het noorderlicht zo zuidelijk ko...

  13 mei 2024 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten