Nieuwsbericht

Lente in de VS bijzonder vroeg

09 maart 2017

Februari was in grote delen van de Verenigde Staten bijzonder zacht. De temperatuur gemiddeld over de 48 aaneengesloten staten (zonder Alaska en Hawaii) was 3,2°C hoger dan normaal (1981–2010). Dit is de op een na hoogste waarde voor februari sinds het begin van de metingen. Alleen 1954 was nog warmer.

In het oosten en midden van de VS was het ongeveer 5°C warmer dan normaal in februari, aan de westkust was het redelijk normaal. New York en Chicago hadden dagen boven de 20°C, in Princeton (New Jersey) kon in T-shirt naar het werk gefietst worden. Een internationaal team van wetenschappers (World Weather Attribution), voor deze studie aangevoerd door het KNMI, heeft uitgezocht hoe zeldzaam dit is en of de kans hierop is veranderd.

Op het oog is er een duidelijk stijgende trend in de temperatuur zichtbaar. Om dat concreet te maken is een statistische analyse uitgevoerd, waaruit volgt dat de temperatuur gemiddeld rond de 1 à 2 graden gestegen is. Door de stijging van de gemiddelde temperatuur is de kans op hoge temperaturen toegenomen tot ongeveer eens in de 10 à 20 jaar, wat een toename is van tenminste een factor drie vergeleken met het klimaat rond 1900. Het is nu dus geen echt zeldzame gebeurtenis meer, wat het in 1954 wel was.

De onzekerheid komt door de grilligheid van het winterweer, waardoor het moeilijker is om de effecten van het weer (korte termijn) te scheiden van de langzame trends (klimaat). Maar zelfs met deze onzekerheid is een systematische stijging zichtbaar.

Temperatuurafwijking van normaal (1981–2010) in februari. Rood is wamer dan normaal, blauw is koeler. (Bron: ECMWF)
Februaritemperatuur gemiddeld over de 48 aaneengesloten staten van de VS (zonder Alaska en Hawaii). De groene lijn is het 10-jaars lopend gemiddelde. (Bron: NOAA/NCEI)
Verdeling van de februaritemperatuur in de VS in de drie klimaatmodellen. Oranje: het huidige klimaat; blauw: een fictief klimaat zonder menselijke emissies; rood: het toekomstige klimaat in 2050 waarbij de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen.

Broeikasgassen

De kans is dus toegenomen, maar waardoor? Hiervoor zijn klimaatmodellen nodig, waarin de invloed van CO2 en andere broeikasgassen aan- en uitgeschakeld kan worden. Er zijn drie verschillende klimaten doorgerekend: het huidige klimaat, een fictief klimaat zonder menselijke emissies en het toekomstige klimaat in 2050 waarbij de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen. Hieraan is te zien dat een groot gedeelte van de toename aan broeikasgassen kan worden toegeschreven. De kans op een februaritemperatuur zo hoog als waargenomen is klein in een klimaat zonder broeikas gassen (de blauwe lijn rechts van de verticale stippellijn), is groter in het huidige klimaat (oranje) en zal, bij stijgende uitstoot van broeikasgassen, rond 2050 heel gewoon zijn.

Conclusie

De kans op een warme februarimaand zoals vorige maand is met tenminste een factor drie toegenomen door CO2 en andere broeikasgassen. Was dit een eeuw geleden nog heel zeldzaam, nu is de kans daarop eens in de 10 tot 20 jaar. Als de uitstoot van CO2 blijft stijgen zal het in 2050 heel gewoon zijn. Het is fijn om in je T-shirt naar je werk te fietsen, maar dit heeft ook grote gevolgen voor de landbouw en voor de natuur, met waarschijnlijk meer schade door ziekten, plagen of onkruiden die de winter overleven.

Recente nieuwsberichten

 1. Amerikaanse prijs voor team satellietinstrument OMI

  NASA en de United States Geological Survey (USGS) kennen het succesvolle OMI-satellietproject de ...

  17 april 2019 - Nieuwsbericht
 2. Overstromingen Bangladesh nog niet te wijten aan klimaatverandering

  Hangen extreme gebeurtenissen samen met klimaatverandering? Een belangrijke vraag waar ook het KN...

  16 april 2019 - Nieuwsbericht
 3. Zwaar cycloonseizoen Indische Oceaan

  In de zuidwestelijke Indische Oceaan hebben zich in dit seizoen negen zware tropische cyclonen on...

  09 april 2019 - Nieuwsbericht
 4. Temperatuursprongen

  Wel of geen winterjas aan naar buiten, de laatste weken is er geen peil op te trekken. Bleef vori...

  05 april 2019 - Nieuwsbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten