Klimaatbericht

Lente in Nederland vroeg

19 maart 2019

De lente begint in Nederland en Noord-Duitsland eerder dan waar dan ook zo ver naar het noorden. Ook begint de lente nu gemiddeld drie weken eerder dan een eeuw geleden.

Wanneer begint de lente?

De astronomische lente begint als de dag en nacht precies even lang zijn, rond 20 maart. Meteorologen en klimatologen definiëren het begin van de lente op 1 maart, omdat het weer dan vaak, maar lang niet altijd, lente-achtig begint te worden. Je kunt ook een definitie op basis van het weer nemen. Hier hebben we de eerste week met gemiddelde maximumtemperatuur boven de 15 graden gekozen. Een weekgemiddelde is gekozen om een of twee warme dagen, zoals dit jaar in februari, niet het begin te laten bepalen. De 15 graden is een subjectieve maat voor lekker lenteweer. Andere grenzen geven vrijwel dezelfde resultaten, maar verschoven in de tijd.

Kaart van het begin van de lente

Figuur 1 laat de datum zien waarop gemiddeld over 1979-2018 voor het eerst een weekgemiddelde boven de 15 graden uitkomt  Ver naar het zuiden is het de hele winter door boven de 15 graden (paars), richting het noorden wordt de datum steeds later in het jaar totdat ver in het noorden die grens ook in de zomer niet gehaald wordt (wit). Als je inzoomt op Europa (figuur 2) zie je dat de lente in Nederland en Noord-Duitsland eerder begint dan in gebieden ten oosten en westen daarvan, gemiddeld in de eerste week van april.

In het oosten van Europa ligt dan vaak nog sneeuw, en duurt het even voordat die gesmolten is en de temperatuur kan gaan stijgen. Ditzelfde speelt in Noord-Amerika, waar veel Canadezen nu nog tegen een dikke laag sneeuw aankijken terwijl ze zuidelijker wonen dan wij. Direct ten westen van Nederland is de lente later door de Atlantische Oceaan: oceanen warmen slechts langzaam op na de winter. Veel verder weg aan de westkust van Noord Amerika begint de lente ook later omdat de Stille Oceaan geen warme stroming zo ver naar het noorden heeft als de warme Golfstroom naar Europa.

Nederland ligt dus optimaal voor een vroeg voorjaar voor zijn breedtegraad. Alleen naar het zuiden begint de lente eerder.

Trend in het begin van de lente

De datum van de eerste week met weekgemiddelde temperatuur boven de 15 graden is ook duidelijk eerder in het jaar komen te liggen, zie figuur 3. Een eeuw geleden was dit gemiddeld rond half april, maar tegenwoordig schommelt het rond de laatste week van maart, twee tot drie weken eerder. Dit is een logisch gevolg van de opwarming van de aarde en dus ook van Nederland. 

 

KNMI-klimaatbericht door Geert Jan van Oldenborgh

 

Kaart van de datum waarop de weekgemiddelde maximumtemperatuur gemiddeld voor het eerst boven de 15 graden uitkomt.
Figuur 1: Kaart van de datum waarop de weekgemiddelde maximumtemperatuur gemiddeld voor het eerst boven de 15 graden uitkomt. De stippellijn geeft de breedtegraad van De Bilt aan, 52º N. Data: ERA-interim 1979-2018.
Kaart van de datum waarop de weekgemiddelde maximumtemperatuur gemiddeld voor het eerst boven de 15 graden uitkomt.
Figuur 2: Kaart van de datum waarop de weekgemiddelde maximumtemperatuur gemiddeld voor het eerst boven de 15 graden uitkomt. Data: E-OBS 1950-2018.
Tijdreeks van datum van de eerste week met gemiddelde maximumtemperatuur boven de 15 graden in De Bilt.
Figuur 3: Datum van de eerste week met gemiddelde maximumtemperatuur boven de 15 graden in De Bilt. De groene lijn geeft het 10-jaars lopend gemiddelde aan. Data: KNMI.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Noordenwind laat ons wachten op de eerste zomerse dag

  Een hardnekkig hogedrukgebied boven Groot-Brittannië zorgde voor een uitzonderlijk groot aantal d...

  01 juni 2023 - Klimaatbericht
 2. Op een na natste lente van deze eeuw

  De lente was zeer nat: deze eeuw was alleen het voorjaar van 2006 natter. Met een gemiddelde temp...

  01 juni 2023 - Klimaatbericht
 3. Zomer bijna net zo nat als winter

  Je zou het misschien niet denken, maar in Nederland valt er in de zomer bijna net zo veel neersla...

  25 mei 2023 - Klimaatbericht
 4. Waar blijft de eerste zomerse dag?

  Het voelt alsof we dit jaar lang moeten wachten op die eerste zomerse dag. En dat is ook zo. Gemi...

  24 mei 2023 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten