Persbericht

Lucht schoner door milieumaatregelen en recessie

16 februari 2012

De concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht boven Europa is tussen 2004 en 2010 sterk afgenomen. Op sommige plekken tot vijftig procent. In Nederland is de concentratie tot een kwart gedaald, blijkt uit KNMI-onderzoek. Deze daling is volgens de onderzoekers het gevolg van maatregelen die de uitstoot van NO2 beperken, maar de economische recessie van 2009 heeft een even groot aandeel in de afname.

Op basis van satellietmetingen van het Nederlandse ozon meetinstrument (OMI) hebben Patricia Castellanos en Folkert Boersma van het KNMI en verbonden aan de TU Eindhoven, jaarkaarten gemaakt van NO2-concentraties boven Europa. De kaarten tonen duidelijk dat de NO2-concentraties tussen 2004 en 2010 jaarlijks verschillen. Daarnaast laten de zesjarige metingen zien dat de ontwikkeling van dit soort luchtvervuiling grillig verloopt, en niet lineair zoals eerder werd aangenomen.

De gestage NO2-afname in de Europese lucht tot 2008 is volgens de KNMI-onderzoekers het gevolg van maatregelen die de uitstoot van luchtvervuilende stoffen terug moeten dringen, zoals schonere motoren en industrie. Op de kaarten is ook duidelijk het in gebruik nemen van kolengestookte elektriciteitscentrales in Europa terug te vinden, maar ook is te zien dat er elektriciteitscentrales schoner zijn gaan produceren.

De kaart van 2009 toont een zo sterke afname van NO2-concentraties boven Europa, dat dit niet alleen te verklaren valt met de invoering van milieumaatregelen. De analyse van Castellanos en Boersma toont aan dat de afname voor een minstens zo groot deel komt door de economische recessie. Hierdoor is er minder verkeer en neemt de industriële productie af, waardoor ook de uitstoot van vervuilende stoffen minder wordt. Dat effect is duidelijk te zien op de kaarten met satellietmetingen van OMI in 2009 en 2010.

Stikstofdioxide is een van de luchtvervuilende stoffen in de atmosfeer die OMI in kaart brengt. Het Nederlandse ozon monitoring instrument meet sinds 2004 als eerste in de wereld nauwkeurig en binnen een dag de samenstelling van de atmosfeer. Zo kan wereldwijd bekeken worden hoe sterk de luchtvervuiling is en hoe deze zich ontwikkelt. Het voordeel van OMI ten opzichte van grondmeetstations is dat satellietmetingen een consistent beeld geven van de luchtvervuiling omdat er overal op dezelfde wijze gemeten wordt. Een ander verschil is dat OMI de hele luchtkolom meet terwijl de grondmeetstations alleen op leefniveau meten.

Dr. Patricia Castellanos en dr. Folkert Boersma (KNMI en verbonden aan TU Eindhoven) hebben hun onderzoeksresultaten gepubliceerd in Scientific Reports van Nature onder de titel 'Reductions in nitrogen oxides over Europe driven by environmental policy and economic recession'.

Jaarkaarten van NO2-metingen van OMI van 2005 tot en met 2010. De rode kleur toont de toename van stikstofdioxide ten opzichte van 2005. Het donkerblauw maakt de sterkste afname zichtbaar ten opzichte van 2005. Bron: KNMI
Jaarkaarten van NO2-metingen van OMI van 2005 tot en met 2010. De rode kleur toont de toename van stikstofdioxide ten opzichte van 2005. Het donkerblauw maakt de sterkste afname zichtbaar ten opzichte van 2005. Bron: KNMI

Recente nieuwsberichten

 1. Lichtgevende planten wijzen klimaatonderzoek de weg

  Samen met algen in de oceanen zorgen planten voor bijna alle opname van CO2 uit de atmosfeer. Om ...

  17 juli 2018 - Persbericht
 2. Extreme hitte in Nederland

  In Nederland komt de temperatuur zelden boven de 35 °C. Rond 2050 krijgen we mogelijk elke één to...

  13 juli 2018 - Persbericht
 3. Gegevens satellietinstrument Tropomi openbaar

  De data van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi zijn vanaf 11 juli voor iedereen beschikbaa...

  11 juli 2018 - Persbericht
 4. Variabiliteit van groene energie

  De grilligheid van het weer beïnvloedt hoeveel groene, hernieuwbare, energie kan worden opgewekt....

  10 juli 2018 - Persbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten