Mist boven weidelandschap
Foto: Jasper van Nieuwenhuizen

Nederland warmt vooral op bij gewone temperaturen

18 oktober 2023

Door klimaatverandering neemt het aantal warme dagen toe en neemt het aantal koude dagen af. Vooral veranderingen bij extreme temperaturen krijgen veel aandacht, maar het zijn juist de dagen met gewone temperaturen waarvan er het meest bijkomen of afgaan. Hoe zit dat?

Dagen met extreme temperaturen vallen het meest op 

In de media krijgen vooral dagen met extreme temperaturen veel aandacht. Dit geldt zowel voor de zomer als voor de winter, en zowel voor hoge temperaturen die er vroeger niet waren als voor het uitblijven van lage temperaturen die er vroeger wel waren: ‘extreme hitte past in trend’, ‘waar is de gewone Hollandse zomer gebleven?’, ‘terrasweer in februari', ‘Elfstedentocht nog slechts een droom’. Veranderingen in het aantal dagen met extreme temperaturen vallen het meest op, maar de grootste veranderingen zien we in het aantal dagen met gewone temperaturen. 

Meeste dagen hebben heel normale temperaturen 

We nemen de meetreeks van De Bilt en tellen in de periode 1991-2020 hoe vaak er dagen zijn voorgekomen met een bepaalde etmaalgemiddelde temperatuur (figuur 1). Dat doen we apart voor dagen in het zomerhalfjaar (april-september, rood), het winterhalfjaar (oktober-maart, blauw) en het hele jaar (zwart). In één oogopslag zie je dan hoe vaak een bepaalde temperatuur, in stapjes van een graad, gemiddeld per (half)jaar voorkomt.  

De temperatuurverdeling voor het zomer- en winterhalfjaar lijkt op een zogeheten normale verdeling: klokvormig, met de grootste aantallen in het midden en kleinere aantallen links en rechts daarvan. Als je deze twee verdelingen optelt tot de verdeling voor het hele jaar, krijg je een verdeling met twee maxima en daartussen een dipje. De twee maxima komen overeen met de temperaturen die in het zomer- en winterhalfjaar het meeste voorkomen. 

Grootste verandering in het aantal dagen met normale temperaturen 

Als we de temperatuurverdeling in de periode 1961-1990 vergelijken met 1991-2020, dan zien we dat de hele verdeling ruim één graad naar rechts verschuift (figuur 2). Nederland is in 30 jaar tijd ruim één graad opgewarmd.  

Grafiek van het aantal dagen per jaar in De Bilt met een bepaalde etmaalgemiddelde temperatuur, gemiddeld over de periode 1991-2020, voor temperaturen tussen -20 en 30 graden in stapjes van 1 graad.
Figuur 1. Aantal dagen per jaar in De Bilt met een bepaalde etmaalgemiddelde temperatuur, gemiddeld over de periode 1991-2020 (zwart) en apart voor het zomerhalfjaar (april-september, rood) en winterhalfjaar (oktober-maart, blauw). ©KNMI.
Animatie van de temperatuurverdeling in De Bilt in dertigjarige periodes, startend in 1961-1990 en telkens 1 jaar verschoven, eindigend in 1991-2020..
Figuur 2. Animatie van de temperatuurverdeling in het zomerhalfjaar (rood) en winterhalfjaar (blauw) in De Bilt in dertigjarige periodes, startend in 1961-1990 en telkens 1 jaar verschoven, eindigend in 1991-2020. ©KNMI.
Grafiek van het verschil in de temperatuurverdeling in De Bilt tussen de periode 1961-1990 en 1991-2020, voor het hele jaar (zwart) en afzonderlijk voor het zomerhalfjaar (rood) en winterhalfjaar (blauw) afzonderlijk.
Figuur 3. Verschil in de temperatuurverdeling in De Bilt tussen de periode 1961-1990 en 1991-2020, voor het hele jaar (zwart) en afzonderlijk voor het zomerhalfjaar (rood) en winterhalfjaar (blauw) afzonderlijk. ©KNMI.

Hoe de temperatuurverdeling precies is veranderd, zie je beter als je het verschil neemt (figuur 3). Het blijkt dat in het zomerhalfjaar er vooral dagen met temperaturen tussen de 15 en 20 graden bijkomen en dagen tussen de 10 en 15 graden verdwijnen. Dit zijn voor het zomerhalfjaar heel gewone temperaturen, niet hoog en niet laag. In het winterhalfjaar komen er vooral dagen tussen de 5 en 10 graden bij, en verdwijnen er dagen tussen de 0 en 5 graden. Voor het winterhalfjaar zijn dit heel gewone temperaturen. 

Dagen met lagere temperatuur ingeruild voor dagen met hogere temperatuur 

De opwarming van Nederland tussen beide periodes komt uiteindelijk door de dagen die er bij hogere temperaturen bijkomen, en de evenzoveel dagen die er bij lagere temperatuur verdwijnen (het totaal aantal dagen veranderd uiteraard niet). Het gaat hierbij om maar ongeveer 10 procent van het totale aantal dagen. Voor de overige 90 procent van de dagen is de temperatuur niet veranderd, deze dagen dragen niet bij aan de opwarming, ze zijn hooguit wat anders over het jaar verdeeld. 

KNMI-Klimaatbericht door Peter Siegmund

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Het waait vaker uit warme windrichtingen

  Afgelopen herfst was uitzonderlijk zacht met een gemiddelde temperatuur van 12,8 ℃. Alleen de her...

  01 december 2023 - Klimaatbericht
 2. Uitzonderlijke zachte en natte herfst

  Deze herfst was uitzonderlijk zacht en nat. Het was de op één na zachtste herfst sinds het begin ...

  30 november 2023 - Nieuwsbericht
 3. Big data in klimaatonderzoek: hoe veranderen de kansen op extreem weer

  Nederland warmt op. We hebben vaker te maken met hitte en zware buien. Blijkbaar neemt de kans op...

  29 november 2023 - Klimaatbericht
 4. Het regent en het regent: komt dit weer door klimaatverandering?

  Oktober 2023 was de natste oktobermaand ooit gemeten, en ook november is in het westen van Nederl...

  22 november 2023 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten