Klimaatbericht

Nederlands klimaat in de 21e eeuw

16 november 2001

'Kennis van klimaatveranderingen, betekenis voor onze eigen wateren' is de titel van een goed bezocht symposium over het Nederlandse klimaat in de 21e eeuw en het waterbeheer dat op 21 november plaatsvond bij het KNMI in De Bilt. Op het symposium is uitgebreid ingegaan op de recente wetenschappelijke rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change, aangevuld met specifiek Europese en Nederlandse studies. De temperatuur in Europa zal vermoedelijk wat sterker stijgen dan het wereldgemiddelde met alle gevolgen vandien.

Zeespiegelstijging onvermijdelijk
Voor Nederland wordt een zeespiegelstijging verwacht tussen 20 en 110 cm. Op langere termijn van honderden jaren lijkt een zeespiegelstijging met enkele meters onvermijdelijk.

Mogelijke gevolgen zijn:

 • Verlaging waterkwaliteit voor drinkwatervoorziening en landbouwtoepassingen door zoutwaterindringing in de kustgebieden
 • Toename kusterosie
 • Vermindering mogelijkheden tot afvoer van overtollig rivierwater
 • Grotere kans op overstromingen
Toename afvoer Rijn door meer winterneerslag
De winterneerslag in Noord Europa neemt volgens de scenario's toe met gemiddeld 5 tot 20%. De kans op extremen in de neerslag neemt daardoor toe. 's Zomers verandert er waarschijnlijk weinig in het gemiddelde. In Zuid-Europa daarentegen kan de zomerse neerslag met meer dan 20% afnemen, waarmee de kans op zomerdroogte toeneemt.

De toename van de winterneerslag leidt tot een grotere afvoer van de Rijn. Bij gelijke dijkhoogte neemt daarmee de kans op overstromingen toe. In de zomer zal de afvoer van de Rijn waarschijnlijk minder worden wat leidt tot lagere waterstanden, hinder voor de scheepvaart, verslechtering van de waterkwaliteit en waterschaarste.

Folder "Weer en water in de 21e eeuw"
In het kader van het symposium heeft het KNMI de folder "Weer en water in de 21e eeuw" uitgebracht waarin de conclusies uit het recente IPCC-klimaatrapport zijn vertaald voor het waterbeheer in Nederland. Een exemplaar is gratis verkrijgbaar bij de bibliotheek, telefoon 030 2206 855.

Recente nieuwsberichten

 1. Junimaand met twee gezichten

  Met een gemiddelde temperatuur van 17,5°C was afgelopen junimaand zeer warm. Normaal is 15,6 °C g...

  01 juli 2020 - Klimaatbericht
 2. De ogen van de meteoroloog

  Meteorologen kijken iedere dag naar het weer, maar hun ogen kunnen ook niet alles zien. Daarom kr...

  30 juni 2020 - Klimaatbericht
 3. De permafrost ontdooit

  Het noordpoolgebied warmt hard op, veel sneller dan de rest van de wereld, op sommige plekken zel...

  23 juni 2020 - Klimaatbericht
 4. Klimaateffecten van methaan

  Methaan is na CO2 het belangrijkste broeikasgas waarvan de hoeveelheid in de atmosfeer toeneemt d...

  16 juni 2020 - Klimaatbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten