Klimaatbericht

Opmerkelijke resultaten internationaal onderzoek naar luchtvervuiling

25 oktober 2002

De lucht in het gebied van de Middellandse Zee is opvallend sterk vervuild. Dat blijkt uit een onderzoek van de luchtvervuiling in de zomer van 2001 tot op ongeveer 15 km hoogte boven het Middellandse Zeegebied, met metingen zowel vanaf de grond als vanuit vliegtuigen. Aan dit onderzoek, dat werd geleid door het Max Planck Instituut voor Chemie in Mainz, is ook meegewerkt door het KNMI. In het tijdschrift Science van 25 oktober 2002 wordt verslag gedaan van dit internationaal onderzoek.

De metingen laten zien dat in dit gebied van onder tot boven de lucht opvallend sterk is vervuild. De vervuiling is het sterkst in de onderste 4 km en is hier afkomstig uit West- en Oost Europa. De bronnen van vervuiling zijn industrie, verkeer, bosbranden, landbouw en huishoudelijke activiteiten. In het zonnige Middellandse Zeegebied leidt de vervuiling tot smogvorming, waarbij de lucht verder vervuild raakt met ozon en microscopisch kleine deeltjes (aërosolen).

Boven 4 km hoogte werd de vervuiling vooral aangevoerd met de westenwind, vanuit Noord Amerika en zelfs vanuit Azië. De westenwind is buiten de tropen de overheersende wind. Op nog grotere hoogte, boven 8 km, werd de vervuiling juist vooral aangevoerd vanuit het oosten, vanuit Zuid Azië. Deze vervuiling volgde de overwegend oostenwind in de tropen en boog noordwaarts naar het Middellandse Zeegebied.

Boven het Middellandse Zeegebied is de vervuiling dus afkomstig uit zo'n beetje alle vervuilende gebieden van het noordelijk halfrond. Deze vervuiling heeft meerdere ongewenste gevolgen.'s Zomers is in het grootste deel van dit gebied nabij de grond de concentratie van het giftige ozon hoger dan de Europese norm. Daarnaast houden de aërosolen zonlicht tegen, waardoor er minder water verdampt, minder waterdamp wordt getransporteerd, met name richting Noord Afrika en het Midden Oosten, en in deze gebieden minder neerslag valt.

Recente nieuwsberichten

 1. Junimaand met twee gezichten

  Met een gemiddelde temperatuur van 17,5°C was afgelopen junimaand zeer warm. Normaal is 15,6 °C g...

  01 juli 2020 - Klimaatbericht
 2. De ogen van de meteoroloog

  Meteorologen kijken iedere dag naar het weer, maar hun ogen kunnen ook niet alles zien. Daarom kr...

  30 juni 2020 - Klimaatbericht
 3. De permafrost ontdooit

  Het noordpoolgebied warmt hard op, veel sneller dan de rest van de wereld, op sommige plekken zel...

  23 juni 2020 - Klimaatbericht
 4. Klimaateffecten van methaan

  Methaan is na CO2 het belangrijkste broeikasgas waarvan de hoeveelheid in de atmosfeer toeneemt d...

  16 juni 2020 - Klimaatbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten