Klimaatbericht

Overstromingen orkaan Harvey zwaarder door klimaatverandering en verstedelijking

05 mei 2020

De overstromingen door orkaan Harvey in augustus 2017 in de Verenigde Staten waren zeer hevig en hadden grote impact in het gebied rond miljoenenstad Houston, Texas. Nieuw onderzoek, met medewerking van het KNMI, laat zien dat deze overstromingen heviger waren door de combinatie van klimaatverandering en verstedelijking.

15% meer neerslag door klimaatverandering

In een eerdere KNMI-studie was al aangetoond dat regenbuien zoals tijdens Harvey nu drie keer vaker voorkomen dan in 1900. Dat komt overeen met een toename van de totale hoeveelheid regen van 15 procent. Deze toename komt voornamelijk doordat warmere lucht meer vocht kan bevatten, waardoor er meer water beschikbaar is om uit te regenen. Verder zouden het warmere zeewater in de Golf van Mexico en mogelijk het trager bewegen van orkanen een rol kunnen spelen.

84% hevigere overstromingen

In het nieuwe onderzoek zijn voor verschillende scenario's de overstromingen door orkaan Harvey doorgerekend met een hydrologisch model (Figuur 1). Zo kunnen de effecten van klimaatverandering en verstedelijking op de overstromingen bepaald worden, en ook afzonderlijk met elkaar vergeleken worden. We vergelijken de stad Houston in 2017 met die in 1900 (veel minder bebouwing), en Harvey in 2017 met een vergelijkbare storm in 1900 (15 procent minder neerslag).

De maximale afvoer van neerslag was in 2017 84 procent groter dan die zou zijn geweest als Harvey in 1900 bij Houston aan land was gekomen (Figuur 2). Deze zeer grote toename wordt voor het  grootste deel veroorzaakt door verstedelijking (in afzondering verantwoordelijk voor 54 procent toename), maar ook de effecten van de zwaardere neerslag kunnen niet verwaarloosd worden (in afzondering verantwoordelijk voor 20 procent toename ). De combinatie van klimaatverandering en verstedelijking vergroot het effect van de afzonderlijke factoren tot het totaal van 84 procent. Verder wordt aangetoond dat de huidige stad gevoeliger is voor grotere hoeveelheden regen dan de stad in 1900.

Voorbereiden op een warmere toekomst

Beperking van wereldwijde klimaatverandering tot 2 graden, zoals afgesproken in het Kimaatkkoord van Parijs, zal de toename in de kans op vergelijkbare hoeveelheden regen beperken. Daarnaast zal er goed gepland moeten worden hoe grote hoeveelheden water beter afgevoerd kunnen worden. De studie laat zien dat klimaatverandering een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij vraagstukken over ruimtelijke indeling en stedelijke planning. 

 

KNMI-klimaatbericht door Karin van der Wiel

Grafieken van de gemodelleerde afvoer in de vier scenario’s voor vier locaties in het gebied rond Houston.
Figuur 1: Gemodelleerde afvoer in de vier scenario’s voor vier locaties in het gebied rond Houston. Bron: Sebastian et al. (2019, ERL).
Verandering in piekafvoer, afvoervolume, en timing van de piek in de scenario’s, ten opzichte van de situatie in 1900.
Figuur 2: Verandering in piekafvoer, afvoervolume, en timing van de piek (vlnr) in de scenario’s, ten opzichte van de situatie in 1900. Bron: Sebastian et al. (2019, ERL).

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Antarctisch warmterecord verbrijzeld door atmosferische rivier

  Op 18 maart 2022 gebeurde er in het Antarctische binnenland iets bijzonders. Normaal is het er ze...

  17 mei 2024 - Klimaatbericht
 2. Door satelliet EarthCARE meer begrip van klimaatverandering

  Eind mei wordt satelliet EarthCARE gelanceerd. EarthCARE is uitgerust met geavanceerde instrument...

  15 mei 2024 - Nieuwsbericht
 3. Meer zon in de lente

  Het KNMI houdt bij hoeveel zonnestraling het aardoppervlak bereikt, en ook hoe lang de zon schijn...

  14 mei 2024 - Klimaatbericht
 4. Noorderlicht komt zeldzaam zuidelijk boven Nederland door zonnestorm

  Vrijdag 10 mei bevond het noorderlicht zich boven Nederland. Dat het noorderlicht zo zuidelijk ko...

  13 mei 2024 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten