Poster van de Wereld Meteorologische Dag 2024
Wereld Meteorologische Organisatie

Wereld Meteorologische Dag 2024

21 maart 2024

Klimaatverandering is een reële en niet te ontkennen bedreiging voor onze hele beschaving. De gevolgen zijn nu al zichtbaar en zullen catastrofaal zijn, tenzij we nu actie ondernemen. Dat schrijft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), waar het KNMI lid van is, ter gelegenheid van de Wereld Meteorologische dag, de verjaardag van de WMO. Het thema dit jaar is ‘In de frontlinie van klimaatactie’.

In de frontlinie van klimaatactie

Het werk van de WMO-gemeenschap is onmisbaar voor klimaatactie. Het bevordert de kennis van ons klimaat, het meet hoe het klimaat verandert, en het levert kennis en diensten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ons aan te passen aan de klimaatverandering. Het werk is van groot maatschappelijk belang: het terugdringen van honger en armoede; het verbeteren van de gezondheid en het welzijn; zorgen voor schoon water en betaalbare en schone energie; het beschermen van het leven onder water en het leven op het land; en onze steden en gemeenschappen veerkrachtiger maken tegen de klimaatverandering. Het werk van de WMO-gemeenschap ligt inderdaad in de frontlinie van klimaatactie.

De opwarming van Nederland

Voor klimaatactie zijn zoals gezegd metingen van de klimaatverandering onmisbaar. Het KNMI meet het weer, klimaat en klimaatverandering in Nederland sinds 1901. De opwarming van Nederland in die periode is samengevat in afbeelding 1. 2023 was het warmste jaar, met een jaargemiddelde temperatuur in De Bilt van 11,8 graden. Dit is 1,3 graden warmer dan de huidige klimaatnormaal (het gemiddelde van 1991-2020), en 2,9 graden warmer dan het gemiddelde over de periode 1901-1930. Het 1901-1930 gemiddelde is de eerste klimaatnormaal van de reeks van temperatuurmetingen in De Bilt. Het is bij benadering de gemiddelde temperatuur in Nederland in de pre-industriële periode 1850-1900.

 

Afbeelding 1. Jaargemiddelde temperatuur in De Bilt in de periode 1901-2023 (blauwe lijn) en verschil in temperatuur tussen 2023 en verschillende perioden in het verleden (rode getallen). ©KNMI

De opwarming wereldwijd

De opwarming van Nederland hangt direct samen met de wereldwijde opwarming. Volgens de deze week verschenen State of the Global Climate 2023 van de WMO was de wereldgemiddelde temperatuur bij het aardoppervlak in 2023 1,45 ± 0,12 graden hoger dan het 1850-1900 gemiddelde. 2023 is het warmste jaar van de meetreeks van 174 jaar. Ook de hoeveelheid warmte in de oceanen en de wereldgemiddelde zeespiegel waren in 2023 recordhoog. De snelheid van de zeespiegelstijging is sinds het begin van de satellietmetingen meer dan verdubbeld, van 2,1 mm/jaar tussen 1993 en 2002 tot 4,8 mm/jaar tussen 2014 en 2023.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. De klimaatstreepjescode van Koning Willem-Alexander

  Zaterdag viert Koning Willem-Alexander zijn 57ste verjaardag. Hoe is het klimaat tijdens zijn lev...

  24 april 2024 - Klimaatbericht
 2. Europa was in 2023 uitzonderlijk warm en nat

  Het jaar 2023 was – wederom – een jaar vol extremen in Europa; één van de natste jaren in de meti...

  22 april 2024 - Klimaatbericht
 3. Toename broeikasgas methaan in hogere versnelling

  Wereldwijd warmt het klimaat op doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer steeds verd...

  17 april 2024 - Klimaatbericht
 4. De hoofdmoot van de jaarneerslag

  Alle regen in een jaar opgeteld bedekt Nederland gemiddeld met een laag water van 85 centimeter. ...

  15 april 2024 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten