Achtergrond

Achtergrondinformatie Klimaatdashboard

Het Klimaatdashboard van het KNMI toont in één overzicht de gemiddelde temperatuur in De Bilt met daarin de trend, de verwachting en de verschillende klimaatscenario's voor de toekomst.

De figuren worden dagelijks tussen 10.00 en 14.00 uur geactualiseerd. De publicatiedatum is boven de figuur vermeld. In een figuur wordt de data tot en met de voorafgaande dag meegenomen.   

Het Klimaatdashboard wordt in 2021 uitgebreid met andere klimaatvariabelen, zoals bijvoorbeeld neerslag.

De drie onderdelen van het dashboard lichten we nader toe aan de hand van het Klimaatdashboard-figuur op 30 november 2020.

Klimaatdashboard: Gemiddelde jaartemperatuur De Bilt, 30 november 2020

Waarnemingen 

De zwarte lijn laat zien dat de waargenomen gemiddelde jaar- of seizoenstemperatuur ieder jaar varieert: we zien pieken én dalen. Maar de lange termijn trend (donkerblauwe lijn) in deze metingen gaat omhoog. De gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt is tussen 1901 en 2019 met ruim 2 °C gestegen.

Daarnaast zien we dat de ‘normaal’ – het dertigjarig gemiddelde – (lichtblauwe horizontale lijnen) in de loop der tijd steeds verder omhoog is gegaan: wat we vroeger normaal vonden, is dat nu niet meer. In het Klimaatdashboard worden de normalen voor de periodes 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990 en 1991-2020 getoond. De normalen voor de periode 1991-2020 gebruiken we als maat voor ‘het klimaat van’.

Verwachting

Het rode bolletje geeft een verwachting voor de gemiddelde jaartemperatuur of voor de gemiddelde temperatuur van het lopende seizoen. Deze verwachting is gebaseerd op:

  • de metingen die al gedaan zijn in het huidige jaar/seizoen (tot en met gisteren);
  • de weersverwachtingen (vanaf vandaag tot vijftien dagen vooruit);
  • de meetgegevens van voorgaande jaren.

De rode streep, met het bolletje in het midden, geeft de onzekerheid weer. In het begin van het jaar/seizoen is de verwachting nog onzeker, omdat deze dan nog grotendeels op de meetgegevens van voorgaande jaren is gebaseerd. De verwachting wordt minder onzeker aan het eind van het jaar/seizoen, omdat dan steeds duidelijker wordt hoe het jaar/seizoen ten opzichte van voorgaande jaren uit zal vallen. De lengte van de rode streep wordt daarom naar het einde van het jaar/seizoen toe steeds kleiner.

In bovenstaande figuur van 30 november 2020 wordt de verwachting voor de gemiddelde jaartemperatuur in het jaar 2020 gegeven. Op dat moment is al te zien dat dit gemiddelde ondanks de onzekerheid die er nog is, naar verwachting hoger zal zijn dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaren. En waarschijnlijk lager dan de gemiddelde jaartemperatuur in 2014, die sinds het begin van de metingen in 1901 met 11,7 °C de kroon spant.  

Wat is normaal rond 2050 en 2085?

De gekleurde horizontale lijnen geven de toekomstige normaal (het dertigjarig gemiddelde) rond 2050 en 2085 weer, volgens de vier KNMI’14-klimaatscenario’s. Ieder scenario heeft een eigen kleur.

Uit de grafiek van de gemiddelde jaartemperatuur is af te lezen dat deze volgens de KNMI’14-scenario’s rond 2050 tussen de 11,1 en 12,4 °C ligt en rond 2085 tussen de 11,4 en 13,8 °C.

De grijze banden om de scenario’s heen geven aan hoe groot de natuurlijke variatie is van het gemiddelde over 30 jaar.

In 2023 worden de KNMI’14-scenario’s vervangen door de KNMI’23-klimaatscenario’s.

De seizoenen zijn volgens de klimatologische indeling gedefinieerd:

  • winter: december t/m februari
  • lente: maart t/m mei
  • zomer: juni t/m augustus
  • herfst: september t/m november
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer achtergrond artikelen