Uitleg over

Epicentrum en hypocentrum

Het epicentrum is de plaats aan het aardoppervlak loodrecht boven het hypocentrum. Het hypocentrum is het ondergrondse gebied waar een aardbeving ontstaat.

Het epicentrum is de locatie waar een aardbeving het beste voelbaar is, omdat deze locatie het dichtst bij het hypocentrum ligt. De termen stammen uit het Grieks. Hypo- is Grieks voor 'onder' en epi- is Grieks voor 'op'.

Hypocentrum

Een hypocentrum, ook wel haard genoemd, vormt zich ondergronds vanwege de ligging tussen twee of meer tektonische platen. Platentektoniek, het verschuiven van de tektonische platen, zorgt voor grote spanningen in de aardkost. Deze kunnen zich ontladen in een aardbeving. De diepte van een hypocentrum kan oplopen tot ongeveer 700 kilometer.

Bepalen epicentrum

Er zijn verschillende manieren om het epicentrum van een aardbeving te bepalen. De belangrijkste is het gebruik van P- en S-golven. Dit zijn twee verschillende golven die door de aarde lopen. Door het tijdsverschil tussen deze twee golven te meten, is het met behulp van drie seismische meetstations mogelijk de locatie van het epicentrum te bepalen.

Meer uitleg over

  • Waterkeringschade door aardbeving bij Roermond in 1992. Je ziet scheuren in de rechteroever van de Maas bij Leeuwen, tegenover Buggenum. (Bron: Rijkswaterstaat/Henk Bakker)

    Aardbeving Roermond 1992

    Bij Roermond vond in de vroege ochtend van 13 april 1992 een beving plaats van 5,8 op de schaal van Richter. Het is de zwaarst gemeten aardbeving in Nederland.
  • Charles Richter

    Magnitudeschalen

    De magnitudeschaal van Richter geeft de kracht van aardbevingen weer. De intensiteitsschaal van Mercalli richt zich op de gevolgen.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over