Uitleg over

Epicentrum en hypocentrum

Het epicentrum is de plaats aan het aardoppervlak loodrecht boven het hypocentrum. Het hypocentrum is het ondergrondse gebied waar een aardbeving ontstaat.

Het epicentrum is de locatie waar een aardbeving het beste voelbaar is, omdat deze locatie het dichtst bij het hypocentrum ligt. De termen stammen uit het Grieks. Hypo- is Grieks voor 'onder' en epi- is Grieks voor 'op'.

Hypocentrum

Een hypocentrum, ook wel haard genoemd, vormt zich ondergronds vanwege de ligging tussen twee of meer tektonische platen. Platentektoniek, het verschuiven van de tektonische platen, zorgt voor grote spanningen in de aardkost. Deze kunnen zich ontladen in een aardbeving. De diepte van een hypocentrum kan oplopen tot ongeveer 700 kilometer.

Bepalen epicentrum

Er zijn verschillende manieren om het epicentrum van een aardbeving te bepalen. De belangrijkste is het gebruik van P- en S-golven. Dit zijn twee verschillende golven die door de aarde lopen. Door het tijdsverschil tussen deze twee golven te meten, is het met behulp van drie seismische meetstations mogelijk de locatie van het epicentrum te bepalen.

Meer uitleg over

  • Seismisch paviljoen in De Bilt in het begin van de twintigste eeuw.

    Seismische meetstations

    Het KNMI heeft verspreid over Nederland verschillende soorten seismische meetstations staan. Ze meten aardbevingen met een magnitude groter dan 2 en zoveel mogelijk kleinere ook.
  • Afbeelding van de tektonische platen op aarde

    Platentektoniek

    Platentektoniek is een geologisch verschijnsel waarbij delen van de aardkorst ten opzichte van elkaar verschuiven. Hierdoor kunnen aardbevingen ontstaan.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over