Uitleg over

Magnitudeschalen

De magnitudeschaal van Richter geeft de kracht van aardbevingen weer. De intensiteitsschaal van Mercalli richt zich op de gevolgen.

De magnitudeschaal van Richter is de bekendste schaal om de kracht van aardbevingen te bepalen. Andere magnitudeschalen zijn de momentmagnitude (voor zware bevingen) en de lokale magnitude (voor kleine bevingen). De intensiteitsschaal van Mercalli geeft de gevolgen van een aardbeving weer.

Schaal van Richter

De Amerikaanse seismoloog Charles Richter (1900-1985) ontwierp in 1935 zijn magnitudeschaal. De magnitude (de sterkte uitgedrukt in eenheden op de schaal van Richter) wordt berekend aan de hand van de grootte van de uitslagen op een seismogram.

Een seismoloog past correcties toe op het seismogram nadat hij de invloed van de afstand tussen het epicentrum en het seismisch station heeft verrekend. Met het toenemen van de afgelegde afstand verliezen de trillingen door geometrische spreiding en absorptie namelijk een deel van hun kracht. De schaal van Richter is logaritmisch. Dit betekent dat een tien keer grotere uitslag op het seismogram overeenkomt met een toename van één magnitude-eenheid.

Charles Francis Richter
Charles Francis Richter
Guiseppe Mercalli
Guiseppe Mercalli

Schaal van Mercalli

In 1902 introduceerde de Italiaan Giuseppe Mercalli een schaal om de heftigheid (intensiteit) van de trillingen van een aardbeving weer te geven. De schaal van Mercalli is een indeling in beschrijvende vorm van de gevolgen die aan het aardoppervlak zijn opgetreden.

De intensiteitsschaal beschrijft de effecten op mensen, voorwerpen, gebouwen en het landschap. De schaal van Mercalli is verdeeld in twaalf delen, aangegeven met Romeinse cijfers, lopend van I: “niet gevoeld, slechts door instrumenten geregistreerd” tot XII: “buitengewoon catastrofaal”. De intensiteit groeit naarmate je dichter bij het epicentrum komt.

Meer uitleg over

  • Aardbevingen buitenland

    Aardbevingen wereldwijd

    In bepaalde delen van de wereld waar continenten elkaar raken, komen de zwaarste aardbevingen voor.
  • Seismisch paviljoen in De Bilt in het begin van de twintigste eeuw.

    Seismische meetstations

    Het KNMI heeft verspreid over Nederland verschillende soorten seismische meetstations staan. Ze meten aardbevingen met een magnitude groter dan 1,5 en zoveel mogelijk kleinere ook.
Niet gevonden wat u zocht? Zoek in alle uitleg over