Foto van windmolens aan het water
Foto: shutterstock

Het waait minder hard in Nederland

14 juli 2022

In de afgelopen 30 jaar is de windsterkte in Nederland afgenomen. Dat blijkt uit de windmetingen die vanaf vandaag zijn toegevoegd aan het KNMI klimaatdashboard. De afname in windsterkte is waarschijnlijk grotendeels een gevolg van een toename van bebouwing. Bebouwing heeft een remmende werking op de wind. Klimaatverandering door de opwarming van de aarde heeft vooralsnog weinig invloed op de windsterkte in Nederland.

Het klimaatdashboard is te vinden via knmi.nl/klimaatdashboard en op de pagina Klimaat via de menubalk bovenin. 

 

KNMI klimaatdashboard uitgebreid met wind 

Het klimaat in Nederland is aan het veranderen en dat is duidelijk te zien aan de trends in het KNMI klimaatdashboard. Naast temperatuur, neerslag, zeespiegel en de droogte indicatoren neerslagtekort en SPEI zijn vanaf vandaag ook metingen van de wind in het klimaatdashboard zichtbaar.  

Standaard windmetingen zijn beschikbaar vanaf 1968 

In het klimaatdashboard zijn de windmetingen weergegeven voor de meetlocaties Eindhoven, Eelde (Groningen), Schiphol en Cabauw. De windsterkte wordt op deze locaties op de standaardhoogte van 10 meter gemeten met een cup anemometer die regelmatig geijkt wordt in de windtunnel van het KNMI. De langste continue meetserie, die niet verstoord is door veranderingen in de meetmethode, is die van Schiphol die start in 1968. De kortste meetreeks is die van Cabauw. Die start in 1988. 

Grafieken van de gemiddelde windsnelheid per seizoen gemeten op meetstation Eindhoven, te vinden op het KNMI klimaatdashboard. Voor het lopende seizoen, de zomer, is in rood de verwachte waarde voor dit jaar gegeven. De blauwe lijn is de trendlijn, de lichtblauwe het gemiddelde over 1991-2020 (normaal).

Wind neemt af in vrijwel alle seizoenen en meetlocaties 

Uit de grafieken op het klimaatdashboard blijkt dat de gemiddelde windsterkte op 10 meter hoogte afneemt in vrijwel alle seizoenen en op alle meetlocaties (zie figuur voor meetlocatie Eindhoven). De afname bedraagt gemiddeld 2 procent per 10 jaar. Een belangrijke oorzaak voor deze afname in windsterkte is een 'verruwing' van het landschap door een toename in bebouwing en bebossing. Hoe meer obstakels de wind ontmoet, hoe sterker de wind wordt geremd. Dat is ook de reden dat het boven zee en aan de kust doorgaans harder waait dan verder landinwaarts. De verruwing van het landschap en de verzwakking van de wind is niet beperkt tot Nederland en Europa, maar wordt ook in Noord-Amerika en Azië gevonden. Het effect van klimaatverandering op de windsnelheid in Nederland is vooralsnog klein. 

KNMI klimaatbericht door Frank Selten

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Zulke zachte februaritemperaturen kwamen vroeger niet voor

  Februari 2024 gaat de boeken in als de zachtste februari sinds het begin van de metingen in 1901....

  01 maart 2024 - Klimaatbericht
 2. Zeer zachte, natte, stormachtige en sombere winter

  De winter was zeer zacht met een gemiddelde temperatuur van 6,3 °C graden tegen 3,9 °C normaal. F...

  29 februari 2024 - Nieuwsbericht
 3. Het verleden als sleutel voor de toekomst

  De aarde warmt op doordat de hoeveelheid CO2 in de lucht toeneemt. Maar hoe gevoelig het klimaat ...

  28 februari 2024 - Klimaatbericht
 4. Ontbossing en klimaatverandering duwen het Amazoneregenwoud richting een kantelpunt

  Het Amazoneregenwoud is door ontbossing en andere menselijke activiteiten steeds kwetsbaarder gew...

  26 februari 2024 - Klimaatbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten