Rob van Dorland voor het KNMI in 2015
©KNMI

KNMI-klimaatwetenschapper Rob van Dorland bij klimaattop COP27

07 november 2022

De klimaattop ‘conference of parties’ van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (VN) is van 6 tot en met 18 november in Sharm-el-Sheikh, Egypte. Een van de doelen van deze vergadering is dat de wetenschappelijke inzichten op het gebied van adaptatie en mitigatie als leidraad genomen worden bij de klimaatonderhandelingen. Rob van Dorland maakt namens het KNMI deel uit van de Nederlandse delegatie, om de wetenschappelijke inzichten te vertegenwoordigen.

Aandacht voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten

Als voorbereiding op de COP27 bracht de VN een aantal rapporten uit, waaruit blijkt dat de wereld niet op koers ligt om de opwarming tot 2 graden te beperken. Als het huidige klimaatbeleid wordt voortgezet is de kans groot dat de aarde eind deze eeuw 2,8 graden is opgewarmd. 

Deze nieuwe inzichten zijn een belangrijk argument om de recente wetenschappelijke bevindingen van het VN-klimaatpanel IPCC bij de verschillende delegaties onder de aandacht te brengen. En op die manier ervoor te zorgen dat de laatste inzichten zowel op het gebied van adaptatie als mitigatie als leidraad genomen worden bij de klimaatonderhandelingen.  

De Europese Unie treedt op als één partij in de klimaatonderhandelingen, dus de verschillende Europese landen stemmen hun inbreng af. Dit is een proces van ongeveer een half jaar voorafgaand aan de klimaattop, waarbij voorkeuren besproken en vastgelegd worden.

Klimaattop in Afrika

De COP wordt dit keer georganiseerd in een Afrikaans land. Klimaatverandering van het continent Afrika heeft dan ook een prominente plek tijdens de vergadering. Hierbij gaat het om klimaatadaptatie, de financiering ervan en om eventuele fondsen om schade en verlies door klimaatverandering te realiseren. Tegelijkertijd is het zinvol om in te zetten op aanscherpen van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd (klimaatmitigatie), want alleen inzetten op aanpassing (klimaatadaptatie) is dweilen met de kraan open. 

Belangrijke dagen voor de wetenschap

Op de COP27 zijn er twee belangrijke dagen voor de wetenschap. Op 9 november is de Aarde Informatie Dag (Earth Information Day). Vele organisaties, zoals de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), het Verenigde Naties Milieu Programma (UNEP) en de Global Climate Observing System (GCOS) geven daar de laatste stand van de wetenschap weer. Op 10 november is het ‘Science Day’, ook dan staan de nieuwste wetenschappelijke inzichten centraal. 

Rob van Dorland voor het KNMI. ©KNMI

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Noordenwind laat ons wachten op de eerste zomerse dag

  Een hardnekkig hogedrukgebied boven Groot-Brittannië zorgde voor een uitzonderlijk groot aantal d...

  01 juni 2023 - Nieuwsbericht
 2. Op een na natste lente van deze eeuw

  De lente was zeer nat: deze eeuw was alleen het voorjaar van 2006 natter. Met een gemiddelde temp...

  01 juni 2023 - Nieuwsbericht
 3. Zomer bijna net zo nat als winter

  Je zou het misschien niet denken, maar in Nederland valt er in de zomer bijna net zo veel neersla...

  25 mei 2023 - Nieuwsbericht
 4. Waar blijft de eerste zomerse dag?

  Het voelt alsof we dit jaar lang moeten wachten op die eerste zomerse dag. En dat is ook zo. Gemi...

  24 mei 2023 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten