Nieuwsbericht

Minder gaswinning Groningen minder seismische dreiging

02 juli 2018

Het KNMI heeft gekeken naar de ontwikkeling van de seismiciteit in Groningen als gevolg van de afbouw van gaswinning. Onder afname van de gaswinning neemt de seismische dreiging af. Echter stoppen de aardbevingen niet als de gaswinning gestopt wordt. De analyse van het KNMI is onderdeel van het advies van de Mijnraad aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de veiligheidsrisico’s van de gaswinning uit het Groningen-veld.

Om de veranderingen door afname van de gaswinning te bepalen, is de seismische dreiging (hazard) berekend. De seismische dreiging geeft de kans op het optreden van bepaalde grondbewegingen (grondversnellingen) ten gevolge van een aardbeving.

Seismische dreiging gebruikt om bouwnormen af te leiden

Deze seismische dreiging is gebruikt door de NEN en TNO om bouwnormen en het seismisch risico af te leiden. Het seismisch risico is een combinatie van kwetsbaarheid, zoals de sterkte van huizen en hoeveel mensen zich ergens bevinden, en de seismische dreiging. Een hoge dreiging in een gebied zonder woningen en/of infrastructuur, dus lage tot geen kwetsbaarheid, leidt tot een laag risico. Dit risico is van belang voor de versterkingsopgave.

Om de seismische dreiging te berekenen zijn een inschatting van de te verwachten seismiciteit, de invloed van de diepe en ondiepe ondergrond op de aardbevingsignalen en de maximale magnitude die mogelijk kan optreden nodig. 

Maximale magnitude blijft gelijk

Voor de maximale magnitude waarmee rekening gehouden wordt, wordt niet een getal maar een verdeling gebruikt. In dit geval is de grootste bijdrage aan de maximale magnitude een 5 op de schaal van richter. Dit betekent niet dat een een aardbeving van magnitude 5 voorspeld wordt, er wordt in de dreigingsberekening rekening gehouden met de mogelijkheid dat deze optreedt.

Seismische dreiging komende jaren naar beneden

Er zijn drie scenario’s voorgesteld om de gaswinning af te bouwen: een voor koude winters, een voor gemiddelde winters en een voor warme winters. In het koude winter scenario is meer gaswinning nodig, met kans op hogere seismische dreiging, dan in het warme scenario. Daarnaast is er gekeken naar drie perioden van afbouw van de gaswinning:

De seismische dreiging wordt weergeven als een piekgrondversnelling (peak ground acceleration: PGA), voor elke locatie op de kaart. Met een 10 procent kans dat deze in 50 jaar wordt overschreden, dit betekent dat deze overschrijding zich éénmaal in de 475 jaar kan voordoen. Deze overschrijdingskans is internationaal zo gekozen.

Meest actieve seismische gebied bevindt zich in het centrum van het Groningen-veld

Schade aan het oppervlak wordt voornamelijk bepaald door de krachten die de geïnduceerde golven uitoefenen. Deze krachten zijn evenredig aan de grondversnelling, uitgedrukt in eenheden van g, en geven het effect van aardbevingen aan het aardoppervlak weer. Belangrijk voor de veiligheid is daarom de bepaling van de maximale grondversnelling, de piekgrondversnelling (PGA), uitgedrukt in meter per seconde kwadraat (m/s2). De zwaartekrachtversnelling g komt overeen met 9,81 m/s2 en is de maat waarin PGA-waarden weergegeven worden.

Hazardkaart: de PGA-waarden per geografische locatie voor de periode 2020-2023 voor gemiddelde wintersituatie. De hoogste PGA-waarde van 0,14g ligt in centrum van het Groningen-veld. De PGA-waarden nemen af naar de randen van het Groningen-veld. ©KNMI

Aardbevingen

Wanneer de gaswinning stopt, betekent dit niet dat er geen aardbevingen meer komen

Wanneer de gaswinning stopt, betekent dit niet dat er geen aardbevingen meer komen. De seismiciteit zal naijlen. Zwaardere bevingen kunnen blijven optreden, al wordt de kans daarop steeds kleiner.

 

Gevolgen versterkingsoperatie

Hoe zich deze waarden vertalen naar risico en de gevolgen voor de versterkingsopgave verwijst het KNMI naar het advies van de Mijnraad en bijdragen van het SodM, de NEN en TNO hieraan.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Leerlingen helpen KNMI satellietmetingen beter te begrijpen

  Leerlingen van scholen door heel Nederland hebben meegeholpen met een onderzoek om de satellietme...

  07 juni 2023 - Nieuwsbericht
 2. Noordenwind laat ons wachten op de eerste zomerse dag

  Een hardnekkig hogedrukgebied boven Groot-Brittannië zorgde voor een uitzonderlijk groot aantal d...

  01 juni 2023 - Nieuwsbericht
 3. Op een na natste lente van deze eeuw

  De lente was zeer nat: deze eeuw was alleen het voorjaar van 2006 natter. Met een gemiddelde temp...

  01 juni 2023 - Nieuwsbericht
 4. Zomer bijna net zo nat als winter

  Je zou het misschien niet denken, maar in Nederland valt er in de zomer bijna net zo veel neersla...

  25 mei 2023 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten